PO MESIACI SOM SA ZNOVU VRÁTIL K ZÁPISU VŠETKÉHO NOVÉHO V SILVOVEJ ŠKOLE. SPOLU S MEDITUJÚCIMI SME ABSOLVOVALI 10 STRETNUTÍ A V SÚHRNE TO ČINILO 20 HODÍN AKTÍVNEJ MEDITÁCIE. DO SILVOVEJ METÓDY SME ZAHRNULI AJ POZNATKY KINEZIOLÓGIE. ZAČALO TO JEDNODUCHÝM CVIČENÍM, PRI KTOROM SME ZOVRELI PÄSŤ PRAVEJ RUKY A ZISŤOVALI SME, NA ČO SI V TÚ CHVÍĽU SPOMENIEME A AKÉ SPOMIENKY SA BUDÚ V NAŠICH HLAVÁCH AKTIVIZOVAŤ. U KAŽDÉHO TO BOLO ROZDIELNE, NO MALI SA JEDNOZNAČNE AKTIVIZOVAŤ SPOMIENKY NA STLÁČANIE PÄSTE A NIE NIEČO INÉ. POTOM SME SI PREDSTAVOVALI, AKO SA DOTÝKAME NAPRÍKLAD JEDLA A TIEŽ SME SA USILOVALI OTVORIŤ SPOMIENKY, KEĎ SME SA JEDLA NAOZAJ DOTÝKALI. TAKTO SA DÁ OVERIŤ, ČI SA PRI POHYBE RUKY AKTIVIZUJÚ AJ SPRÁVNE SPOMIENKY V MOZGU. ĎALEJ SOM SA SNAŽIL NAŠTUDOVAŤ SI A OVERIŤ AJ INÉ MOŽNOSTI A TECHNIKY KINEZIOLÓGIE. ZISTIL SOM, ŽE KEĎ DLHŠIE SILNO ŠKRABETE MIESTO NA KOŽI, TAK TO DOBRE AKTIVIZUJE ČINNOSŤ VNÚTORNÝCH ORGÁNOV V TELE. JE TO INDIVIDUÁLNE A TREBA SI TO PRAKTICKY VYSKÚŠAŤ. NAPRÍKLAD AKTÍVNE HORE DOLE ŠKRABETE A TLAČÍTE NA KOŽU V URČITEJ OBLASTI A ZISŤUJETE, KTORÉ ORGANY TELA SA AKTIVIZUJÚ K ČINNOSTI. KINEZIOLOGICKY SA DÁ NAPRAVIŤ I SCHÉMA, KEĎ ZATNETE URČITÚ PARTIU SVALOV, TAKTIEŽ BY SA MALI AKTIVIZOVAŤ PREDSTAVY O CELOM TELE A POHYBE SVALOV. ČASTO SA STÁVA, ŽE SA AKTIVIZUJÚ ÚPLNE INÉ SPOMIENKY, NAPRÍKLAD NA SNY. DÔLEŽITÉ JE AJ TESTOVANIE SCHOPNOSTI, ČI DOTYČNÝ DOKÁŽE VYTVÁRAŤ NA PREDMETY TLAK SVOJICH RÚK, TELA A NÔH. POKIAĽ SÚ SVALY OCHABNUTÉ, TAK TO VPLÝVA NEGATÍVNE AJ NA ČINNOSŤ ORGÁNOV. TAK ISTO PRI TLAKU NA NIEČO BY SA MALI AKTIVIZOVAŤ V MYSLI SPOMIENKY NA PODOBNÚ ČINNOSŤ. TAK ISTO AJ PRI SILNOM ÚDERE ALEBO TLAKU NA TELO BY SA MALI V PREDSTAVE OBJAVIŤ SPOMIENKY NA PODOBNÉ SITUÁCIE. POKRAČOVALI SME V CVIČENIACH, PRI KTORÝCH SME SI UVEDOMOVALI, ŽE V SEBE MÁME ULOŽENÉ RÔZNE PROGRAMY A TIETO SA MÔŽU ZA URČITÝCH OKOLNOSTÍ POŠKODIŤ A SPÔSOBIŤ FYZICKÉ ALEBO PSYCHICKÉ PROBLÉMY. TIETO PROGRAMY, KTORÉ VYTVORILA PRÍRODA, ALE AJ SAMOTNÝ ČLOVEK VÝCHOVOU, SA MNOHOKRÁT ZOPAKOVALI A TÝMTO OPAKOVANÍM VYTVORILI NIEČO AKO STEREOTYP. TENTO STEREOTYP FUNGUJE AKO AUTOMATICKY NASTAVENÉ ZARIADENIE. ZMENIŤ HO VYŽADUJE URČITÉ ÚSILIE A OPAKOVATEĽNOSŤ. A PRÁVE SILVOVA METÓDA JE VLASTNE ZBIERKA TECHNÍK, AKO URÝCHLIŤ TRVALÉ VYTVORENIE NOVÉHO A TRVÁCEHO STEREOTYPU. NAPRÍKLAD AŽ 9 MESAČNÉ KAŽDODENNÉ OPISOVANIE NIEKTOREJ SILVOVEJ KNIŽKY PRINIESLO ZMENU SPÔSOBU MYSLENIA DOTYČNEJ OSOBY. DNES PRACUJE SO SVOJIMI MYŠLIENKAMI RACIONÁLNE A JE OCHOTNÁ SA ÚPLNE VYLIEČIŤ. VIACERÍ KRESLIA AKO LIEČBU VLASTNÉ ORGÁNY SVOJHO TELA A NAPRAVUJÚ TAK VZŤAH VLASTNÉHO MOZGU K CHORÉMU MIESTU. POKRAČUJEME V NÁCVIKU AUTOGÉNNEHO TRÉNINGU, PRI KTOROM SA KONCENTRUJEME DO JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ TELA A TU SA SNAŽÍME NA ZAČIATOK DOSIAHNUŤ POCIT KĽUDU A UVOĽNENIA. DO OBLASTI, KDE SME ZAMERALI POZORNOSŤ, SI PRISUNIEME POCIT Z OBRÁZKU, KEĎ SME RELAXOVALI. NESKORŠIE SA BUDEME TAKTO KONCENTROVAŤ DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ S PREDSTAVAMI Z ANATOMICKÉHO ATLASU ĽUDSKÉHO TELA. POKRAČOVALI SME V POČÚVANÍ FREKVENČNEJ HUDBY V RÔZNYCH HLADINÁCH A TO 20 HERZOV A VYŠŠÍCH HLADINÁCH. TIETO REZONANCIE POČÚVAME ASI MINÚTU S TÝM, ŽE SA DÔSLEDNE NA TENTO ZVUK KONCENTRUJEME A VYTVÁRAME V NEURÓNOCH VEĽKÉHO MOZGU DVE SILNE AKTÍVNE MIESTA, ZÁROVEŇ DVE TICHÉ MIESTA A ZBYTOK JE STREDNE AKTÍVNY. POKRAČUJEME V NÁCVIKU NASTAVENIA MOZGU DO TAKÉHO STAVU, ABY BOL SCHOPNÝ DLHODOBEJŠIE SA AKTIVIZOVAŤ NA JEDEN DRUH ČINNOSTI. TEDA VYTVÁRAME STAV, ABY SA NEURÓNOVÁ AKTIVITA ZBYTOČNE RÝCHLO NEMENILA A UDRŽALA SA V POŽADOVANOM REŽIME DLHŠIE. NAPRÍKLAD SA CHCEME UČIŤ. SPOMENIEME SI NA CHVÍLE, KEĎ SME SA DOBRE NIEČO NAUČILI. POD VPLYVOM TEJTO SPOMIENKY SI NASTAVÍME AKTIVITU NEURÓNOV A SNAŽÍME SA JU UDRŽAŤ POČAS CELÉHO OBDOBIA, KEĎ SA UČÍME. TIEŽ UPOZORŇUJEM NA VYVÁŽENOSŤ AKTIVITY MEDZI PRAVOU A ĽAVOU HEMISFÉROU. POKRAČUJEME NÁCVIKOM STAVOV, KTORÉ KAŽDÉHO CVIČIACEHO UVÁDZAJÚ DO HYPNOTICKÉHO STAVU, V KTOROM DOKÁŽE NAPROGRAMOVAŤ URČITÚ ČINNOSŤ BEZ TOHO, ABY MUSEL NA ŇU MYSLIEŤ. JE TO TAKÝ STAV, KEĎ SI ULOŽÍME DO HLAVY NAPRÍKLAD RANNÉ VSTÁVANIE. RÁNO SA ZOBUDÍTE AJ BEZ BUDÍKA A VYLETÍTE Z POSTELE AKO STRELA A NEMÔŽETE SA PROTI TOMU BRÁNIŤ, AJ KEBY STE CHCELI. CVIČÍME AJ VIAZANÚ SUGESCIU A TO PO TOM, ČO SA UVEDIEME DO URČITÉHO HYPNOTICKÉHO STAVU. NAPRÍKLAD SI VSUGERUJEME, ŽE KEĎ FAJČIAR UVIDÍ CIGARETU, TAK MU NASTÚPIA NEPRÍJEMNÉ POCITY. AUTOHYPNÓZU NACVIČUJEME PREDSTAVAMI VO VNÚTRI MYSLE. V PREDCHÁDZAJÚCICH PRÍSPEVKOCH SI NÁJDETE VIACERO TECHNÍK. MY SME CVIČILI V PREDSTAVE NOVÉ HYPNOTICKÉ TECHNIKY A TO SLED SPOMIENOK NA VLASTNÉ DETSTVO, SLED PREDSTÁV O SVOJEJ BUDÚCNOSTI. SPOMÍNALI SME SI AJ NA KRESLENIE, PRÍPADNE SME SA HYPNOTIZOVALI VOĽNOU KRESBOU ALEBO PÍSANÍM PÍSMENOK, SLOV A VIET. HYPNOTIZOVALI SME SA AJ VOĽNÝM ROZPRÁVANÍM TOHO, ČO NÁS NAPADLO. POKRAČOVALI SME V NÁCVIKU HYPNOTIZOVANIA POČÍTANÍM A SPOMIENKAMI NA OSOBNÉ TAJOMSTVÁ, KTORÉ SI V SEBE NOSÍME. NASLEDOVALO CVIČENIE, PRI KTOROM SME SA USILOVALI PRINÚTIŤ TELO, ABY UROBILO TO, ČO SI NAŠA MYSEĽ PRAJE ZREALIZOVAŤ. SKÚŠALI SME ABSURDNÚ TECHNIKU, AKO PRINÚTIME RÁNO NAŠE TELO, ABY VYPILO LITER TEPLÉHO MOČU. VIACERÍ SA ODMIETLI PRINÚTIŤ V PREDSTAVÁCH, ABY SA TO UDIALO. LEN DOKÁZALI, AKO IM MÔŽE ICH VLASTNÉ TELO ODPOROVAŤ. VRÁTILI SME SA K NORMÁLNEJŠIEMU CVIČENIU, KEĎ SME SI PREDSTAVOVALI, ČO BUDEME ROBIŤ NASLEDUJÚCE DNI A ČI JE TELO OCHOTNÉ TIETO POKYNY AJ ZREALIZOVAŤ. PREDSTAVA TOHO, ČO CHCEME REALIZOVAŤ. NAPRÍKLAD CHCEM ÍSŤ DO POSILŇOVNE. PREDSTAVÍM SI, AKO DO POSILŇOVNE IDEM A ČI MOJE NERVY A SVALY NEKLADÚ ODPOR. TO JEDNODUCHO CÍTITE. KEĎ SA SVALY ODMIETAJÚ PODRIADIŤ, TAK SI CESTU DO POSILŇOVNE A PRÍPRAVU PREDSTAVUJETE ČO NAJDETAILNEJŠIE A ZÁROVEŇ NÚTITE SVALY A FYZICKÉ TELO, ABY TÚTO ČINNOSŤ PRIJALO A AJ ZREALIZOVALO. V NASLEDUJÚCOM CVIČENÍ SA NAOPAK ODPOJÍME OD FYZICKÉHO TELA. SKONCENTRUJEME SA DO OBLASTI VNÚTORNÉHO JEDNÉHO AJ DRUHÉHO UCHA. KONCENTRÁCIA A PREDSTAVA KĽUDU A UVOĽNENIA. NASLEDUJE POCIT STRATY ZMYSLU, KDE SA NACHÁDZAJÚ VAŠE RUKY, TELO A NOHY. MÁTE ILÚZIU, AKO KEBY PLÁVALI VO VZDUCHU. V TOMTO STAVE SI SPOMÍNAME NA NEPRÍJEMNOSTI MINULÉHO TÝŽDŇA. KEĎ SI SPOMENIEME VNÚTORNÝM HLASOM ALEBO V PREDSTAVE, TAK SA USILUJEME NA TIETO SITUÁCIE ZABUDNÚŤ. DOBRE JE POČAS MAZANIA PRESTAŤ DÝCHAŤ. VYDÝCHNITE A ZADRŽTE DYCH. USILOVNE MAŽTE. KEĎ JE ZÁŽITOK SILNÝ, TAK NIEKEDY TREBA NEDÝCHAŤ A V PREDSTAVE MAZAŤ VIACKRÁT. TAK ISTO SI MÔŽETE VSUGEROVAŤ, AKO SA ZO SVOJHO FYZICKÉHO TELA VZĎAĽUJETE A VNIKÁTE DO INÉHO ČLOVEKA, KTORÉHO CHCETE UKĽUDNIŤ A NÁJSŤ NAPRÍKLAD VHODNÉ RIEŠENIE DANEJ SITUÁCIE. NASLEDUJE NÁCVIK VEŠTECKÝCH SCHOPNOSTÍ. AUTOGÉNNYM TRÉNINGOM PREJDEME V KONCENTRÁCII CELÉ TELO S PREDSTAVAMI TAROTOVÝCH KARIET. MÁTE VŠADE POCIT, ŽE STE AKO VYSÁVAČ, KTORÝ ZOSÁVA BIOENERGIU Z OKOLITÝCH ĽUDÍ A AJ ZO SEBA SAMÉHO. SPOMÍNAJTE SI NA VEŠTECKÉ TECHNIKY A VEŠTECKÉ ZNAČKY. V TOMTO STAVE SA KONCENTRUJEME NA TAROTOVÉ KARTY A UPLATŇUJEME VEŠTECTVO NA SEBE. BLIŽŠIE SI NÁJDETE V ASTRÁL SEKCII. POKRAČOVALO POSLEDNÉ CVIČENIE SO SNAMI. BLIŽŠIE POZRI SNOVÚ ŠKOLU. SKONCENTROVALI SME SA DOVNÚTRA MOZGU, ASI TAK 2 AŽ 3 CENTIMETRE POD LEBEČNOU KOSŤOU. TU SA NACHÁDZA STREDNÝ ALEBO LIMBICKÝ MOZOG. NA POVRCHU TOHTO MOZGU SÚ ULOŽENÉ VŠETKY SNOVÉ SPOMIENKY. POČAS DŇA TU NÁJDETE PREDSTAVY ROTUJÚCICH SNOVÝCH OBRÁZKOV. POČAS NOČNÉHO SPÁNKU TU NÁJDETE BEŽAŤ SNOVÝ MATERIÁL. UVEDOMOVALI SME SI ROZDIEL MEDZI PREDSTAVAMI O VONKAJŠÍCH OBJEKTOCH V PREDSTAVÁCH O TÝCHTO OBJEKTOCH V SPOMIENKACH A SNOVÝCH PREDSTAVÁCH. UVEDOMOVALI SME SI, ŽE VŠETKY SNY SÚ ZAPISOVANÉ A NESTRÁCAJÚ SA, IBA MY SA K NIM NEVIEME DOSTAŤ. SPOMÍNALI SME SI NA ZAPAMÄTANÉ SNY. VYTVÁRALI SME SI ZO SNOVÝCH PREDSTÁV TAROTOVÉ SNOVÉ KARTY. SNAŽILI SME SA OVPLYVNIŤ SNOVÝ MATERIÁL A SNOVÚ MYSEĽ, ABY SA ZAOBERALA FYZICKÝM A PSYCHICKÝM ZDRAVÍM, A TAK ISTO ŠŤASTNÝM OSUDOM.

Pridaj komentár