PO MESIACI SA VRACIAM K ZAPÍSANIU NOVÝCH UDALOSTÍ V TEJTO ŠKOLE. ZNOVU SME ODCVIČILI KLASICKÝCH 8 STRETNUTÍ PO 2 HODINY. POKRAČUJEME V NÁCVIKU UŽ OVERENÝCH SKUTOČNOSTÍ A ZÁROVEŇ PRESKÚMAVAME JEDNOTLIVÉ TECHNIKY, KTORÉ BOLI ZVEREJNENÉ V RÁMCI SILVISTOV A AJ MIMO NICH.
SILVA 1. V TEJTO ČASTI SI VŽDY UVEDOMÍME, ČO JE HLAVNÁ NAPLŇ TÝCHTO MEDITÁCIÍ. UVEDOMUJEME SI, ŽE ČLOVEK MÁ V SEBE PLNO PROGRAMOV, A TO FYZICKÝCH A PSYCHICKÝCH. NIEKTORÉ VYTVORILA PRÍRODA, NIEKTORÉ VZNIKLI VÝCHOVOU RODIČOV, ŠKOLY A PROSTREDIA. NIEKTORÉ SME SI VYTVORILI MY SAMI VLASTNOU ČINNOSŤOU. KEĎ ČLOVEK FYZICKY OCHORIE, KEĎ MÁ PSYCHICKÉ PROBLÉMY TAK JE ZREJMÉ, ŽE NIEČO SA POŠKODILO. TAK ISTO ZBIERKA TECHNÍK V RÁMCI SILVOVEJ ŠKOLY SLÚŽI NA OŠETROVANIE TÝCHTO PROGRAMOV FYZICKÉHO A PSYCHICKÉHO ZDRAVIA. TEDA URČITÁ PREVENCIA, ČO JE ROZUMNEJŠIE, AKO ČAKAŤ NA CHOROBU. TAK ISTO JE ROZUMNEJŠIE ROBIŤ PREVENCIU AJ V OBLASTI PSYCHICKEJ KONDÍCIE A NIELEN TO. PRE ŠŤASTNÝ OSUD A LEPŠIE UPLATNENIE VO VONKAJŠOM, ALE AJ VO VNÚTORNOM MEDITAČNOM SVETE. IDE O OVLÁDNUTIE MIMORIADNYCH SCHOPNOSTÍ, KTORÉ DRIEMU V KAŽDOM ČLOVEKU. NA TO, ABY SA ČLOVEK PO VŠETKÝCH STRÁNKACH UDRŽAL VO FORME, JE POTREBNÉ SA VENOVAŤ SILVOVEJ ŠKOLE PRAVIDELNE, TEDA URČITÁ OPAKOVATEĽNOSŤ AJ NAPRIEK TOMU, ČI SA ČLOVEKU PRÁVE DARÍ ALEBO NEDARÍ. TAK ISTO JE VHODNÉ, ABY STE ZOBRALI VŠETKO VÁŽNE A NIE AKO DETSKÚ ZÁBAVU. TREBA MAŤ AJ URČITÚ TRPEZLIVOSŤ A CVIČIŤ VYTRVALO AJ NIEKOLKO ROKOV ZA SEBOU. UPRESŇUJEME AJ DEFINÍCIU, ŽE SILVOVKA TO JE SYSTÉM, DO KTORÉHO BOLI VYBRATÉ VHODNÉ TECHNIKY NA KONTROLU, OVLÁDNUTIE A VYUŽITIE POTENCIÁLU ĽUDSKÉHO TELA A DUŠE.

SILVA 2. V TEJTO ČASTI POKRAČUJEME V NÁCVIKU KLASICKÝCH ZÁKLADOV KINEZIOLÓGIE. OSOBNE SOM ZMENIL SVOJ NEGATÍVNY POSTOJ K TEJTO TECHNIKE A SPRAVIL SOM DOBRE. PO NIEKOĽKÝCH MESIACOCH CVIČENÍ SOM SA PRESVEDČIL, ŽE KINEZIOLOGICKÉ POZNATKY A SKÚSENOSTI SA MÔŽU STAŤ ZÁKLADNÝM STAVEBNÝM KAMEŇOM V SILVOVEJ ŠKOLE. CVIČÍME TAK, ŽE ZOVRIEME FYZICKY, ALE AJ V PREDSTAVE MENTÁLNE PÄSŤ. KEĎ TAK SPRAVÍME, MALI BY SME MAŤ POCIT, ŽE SME SI SPOMENULI NA VŠETKY ZAVRETIA PÄSTÍ POČAS CELÉHO ŽIVOTA. POKIAĽ SA NIEKOMU PRI ZAVRETÍ PÄSTI VYBAVIA INÉ SPOMIENKY, TAK TO TREBA POVAŽOVAŤ ZA NESPRÁVNY PREPOJ. KEĎ ČLOVEK KRÁČA, TAK BY SA MU MALI AKTIVIZOVAŤ SPOMIENKY NA POHYBOVÉ AKTIVITY, KTORÉ SU ULOŽENÉ V SPOMIENKACH, NIE INÉ SPOMIENKY. KEĎ CVIČÍME SILVOVKU ALEBO INÉ TECHNIKY, TAK MYSEĽ BY SI VŽDY MALA SPOMENÚŤ NA PREDCHÁDZAJÚCE CVIČENIA A NIE NA NIEČO INÉ. KEĎ JE ČLOVEK V PRÁCI, TAK ISTO BY SA MU MALI V MYSLI AKTIVIZOVAŤ SPOMIENKY NA PRÁCU A NIE AKO ODDYCHUJE V HORÁCH. KEĎ SI NIEKTO PREDSTAVÍ JEDLO, TAK SA MU AKTIVIZUJÚ PREDSTAVY VLČIEHO HLADU A NIE NORMÁLNEHO JEDENIA. TAKÝCHTO PRÍKLADOV BY SOM MOHOL UVEREJNIŤ MNOHO. NAPRÍKLAD SOM SA ROZHODOL NIEČO NA POČÍTAČI NAPÍSAŤ A KEĎ SOM TO ZAČAL PÍSAŤ, TAK SOM DOSLOVA ZASPAL. KEĎ SOM SI VŠETKO KINEZIOLOGICKY PREDSTAVIL, TAK SOM ZISTIL, ŽE SA MI OTVORILO SPÁNKOVÉ VEDOMIE, TEDA SNOVÉ PREDSTAVY. NAPRIEK TOMU, ŽE SOM BOL VYSPANÝ. TAK SOM SI TO V MOZGU NAPRAVIL A PREPOJIL SOM TO NA SPOMIENKY, AKO SOM PÍSAL PREDCHÁDZAJÚCE PRÍSPEVKY. NECHCE SA MI DO POSILŇOVNE. PREDSTAVÍM SI, AKO IDEM DO POSILŇOVNE A ZÁROVEŇ ZISTÍM, ŽE SA MI V PAMÄTI AKTIVIZOVALI SPOMIENKY NA NECHUTENSTVO CVIČIŤ. NIEKTORÍ ĽUDIA DOKÁŽU PÔSOBIŤ NA TIETO PREPOJENIA. SAMOZREJME, ŽE V MYSLI MÔŽETE ROBIŤ AJ ZÁMERNÉ PREPOJENIA ZA URČITÝM ÚČELOM. NAPRÍKLAD CHCETE SCHUDNÚŤ, TAK PRI POHĽADE NA JEDLO SA VÁM OTVORIA SPOMIENKY NA ZVRACANIE, POKAZENÝ ŽALÚDOK, HNAČKY NECHUTENSTVO A ODMIETANIE JEDLA.

SILVA 3. V TEJTO ČASTI NACVIČUJEME ZÁKLADNÚ TECHNIKU PRE CELÚ OBLASŤ TERAPIÍ A EZOTERIKY. IDE O ZÁKLADY AUTOGÉNNEHO TRÉNINGU, PRI KTOROM SVOJU POZORNOSŤ KONCENTRUJEME POSTUPNE DO KAŽDEJ ČASTI TELA. TEDA ANATOMICKÁ PREDSTAVA DANEJ ČASTI TELA ALEBO ORGÁN V TELE A K TOMU DLHŠIA KONCENTRÁCIA NA DANÚ OBLASŤ. KONCENTRÁCIA SPOJENÁ S PREDSTAVOU Z ANATOMICKÉHO ATLASU. POTOM NASLEDUJE CVIČENIE, KDE SA KONCENTRUJEME DO URČITEJ ČASTI TELA S ANATOMICKOU PREDSTAVOU A ZÁROVEŇ S PREDSTAVOU ZDRAVÝCH A VITÁLNYCH ORGÁNOV. SKÚŠALI SME CVIČIŤ AJ KONCENTRÁCIU, ANATOMICKÚ PREDSTAVU A POCIT LIEČIVÉHO TEPLA V DANEJ OBLASTI TELA.

SILVA 4. V TEJTO ČASTI PRECVIČUJEME VLASTNE TO, ČO SA ASI DEJE PRI ELEKTROENCEFALOGRAFICKOM VYŠETRENÍ MOZGU POMOCOU PRÍSTROJA EEG. Z REPRODUKTOROV POČÚVAME FREKVENČNÉ ZVUKY V RÔZNYCH, ASI MINÚTU SA OPAKUJÚCICH IMPULZOCH. V MOMENTE ZAZNENIA FREKVENČNÝCH ZVUKOV SA SKONCENTRUJEME NA OBLASŤ NEURÓNOV VEĽKÉHO MOZGU A MOZOČKU. TU VYTVÁRAME V ĽAVEJ HEMISFÉRE JEDNU OBLASŤ AKTÍVNU, ĎALŠIU OBLASŤ TICHÚ A ĎALŠIU OBLASŤ STREDNE AKTÍVNU. TAKTO ISTO TO REALIZUJEME AJ V PRAVEJ HEMISFÉRE. IDE O PLNÚ KONCENTRÁCIU NA PÚŠŤANÉ ZVUKY. TÝMTO POČÚVANÍM SA ZLEPŠUJE SCHOPNOSŤ VNÍMAŤ ZVUKY A REČ ČLOVEKA INÁČ, AKOSI PODROBNEJŠIE A PODPRAHOVO. V HLASE A ZVUKOCH VYCÍTITE TOHO VIAC AKO BEŽNE. KEĎ JE ASI MINÚTU V MEDITAČNEJ MIESTNOSTI TICHO, TAK TENTO STAV V NEURÓNOCH UVEDIEME DO PÔVODNÉHO STAVU. VYTVORILI SME SI AJ BLIKAJÚCE SVETLO V RÔZNYCH FREKVENCIÁCH. CVIČÍME PODOBNE AKO PRI POČÚVANÍ FREKVENČNÝCH ZVUKOV. VÝSLEDOK TAKEJTO KONCENTRÁCIE NA BLIKAJÚCE SVETLO JE ZMENA VNÍMANIA SVETLA A ODRAZU SVETLA Z OKOLITÝCH PREDMETOV. ZASE VIDÍTE AJ TIE DETAILY, KTORÉ STE PRI BEŽNOM POZERANÍ NEMOHLI POSTREHNÚŤ. VYSKÚŠAJTE SA PO CVIČENÍ POZRIEŤ NA TVÁR ČLOVEKA PRI VÁS. NASLEDOVALO ĎALŠIE CVIČENIE, PRI KTOROM SME SA V MYSLI SKONCENTROVALI NA KONKRÉTNU ČINNOSŤ. ZNOVU SME VYTVORILI AKTÍVNE, TICHÉ A STREDNE TICHÉ OBLASTI V NEURÓNOCH MOZGU. USILOVALI SME SA O TAKÚ AKTIVITU NEURÓNOV, KTORÁ NÁM DOVOĽOVALA VNÍMAŤ SPOMIENKY MIMORIADNE OSTRO A DETAILNE.

SILVA 5. V TÝCHTO CVIČENIACH SA SNAŽÍME UVIESŤ DO VHODNÉHO STAVU, KDE MENTÁLNE OBRAZY BUDÚ V ĽUDSKEJ MYSLI PRACOVAŤ ÚČINNEJŠIE A TAK ISTO SA BUDÚ SAMÉ SPÚŠŤAŤ PRI URČITÝCH PODNETOCH ZVONKA ALEBO ZO SPOMIENOK. V MYSLI SI PREDSTAVÍME NIEKOĽKO PINGPONGOVÝCH LOPTIČIEK V POCITE, ŽE SME SA ZVÄČŠILI DO VŠETKÝCH STRÁN. ZÁROVEŇ VYBERÁME URČITÉ VHODNÉ PREDSTAVY, KTORÉ VKLADÁME DO GULIČIEK. IDE O TIETO SPOMIENKY, PREDSTAVY SVETLA, SPOMIENKY NA SNY, NA POHYB, KEĎ NIEČO DRŽÍME, TLAČÍME, ŤAHÁME, NA ODDYCH, NA ŽMURKANIE, NA PREDSTAVY V ZRKADLE, NA VÝPOČTY, NA SPOMIENKY V DETSTVE, PREDSTAVY BUDÚCNOSTI A NAPRÍKLAD VLASTNÉ TAJOMSTVÁ. TÝMITO VHODNÝMI PREDSTAVAMI SA UVÁDZAME DO HYPNOTICKÉHO STAVU, KDE SA POTOM URČITÉ PREDSTAVY A SLOVNÉ OPISY TÝCHTO PREDSTÁV ZAPISUJÚ DO MYSLE INTENZÍVNEJŠIE. IDE VLASTNE O TECHNIKU MENTÁLNYCH PREDSTÁV URČITEJ ČINNOSTI, ALE ZA LEPŠÍCH PODMIENOK. VŠETKO JE MNOHONÁSOBNE ÚČINNEJŠIE. NAPRÍKLAD SA ZHYPNOTIZUJEM A POTOM SI PREDSTAVUJEM, ŽE KEĎ UVIDÍM SVETLO, TAK SA V MOJOM ORGANIZME UKLADÁ MENEJ TUKU A TIEŽ SA HO VIAC SPAKUJE. PRI CVIČENIACH TREBA BYŤ TRPEZLIVEJŠÍ A NEUSTÁLE V HYPNOTICKOM PROGRAMOVANÍ VYTRVALE POKRAČOVAŤ ĎALEJ, AJ KEĎ NIE VŽDY TO ÚČINNE FUNGUJE SAMÉ.

SILVA 6. V TEJTO ČASTI SA V PLNOM ROZSAHU SKONCENTRUJEME DO SVALOV, KĹBOV A NERVSTVA SVALOV. PREDSTAVUJEME SI, ČO MUSÍME FYZICKY VYKONAŤ V ĎALŠIE DNI A ZÁROVEŇ SI PREDSTAVUJEME, AKO TO IDEME SPRAVIŤ. KEĎ JE VŠETKO V PORIADKU, TAK NEPOCIŤUJETE ODPOR SVALOV TO NESPRAVIŤ. NO V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH POCÍTITE, ŽE TELO SO SVALMI ODMIETA SPRAVIŤ TO, ČO CHCETE VY. JEDNODUCHO ODMIETA NAPRÍKLAD ÍSŤ DO POSILŇOVNE. VTEDY SI VŠETKO PREDSTAVÍTE DO POSLEDNÉHO DETAILU. V TÝCHTO DETAILNÝCH PREDSTAVÁCH POKRAČUJETE DOVTEDY, KÝM MÁTE ABSOLÚTNU ISTOTU, ŽE TELO VÁŠ PRÍKAZ POČÚVNE BEZ NAJMENŠIEHO ODPORU. IDE ZASE O MENTÁLNY NÁCVIK ŠPORTOVÉHO VÝKONU AKO U ŠPORTOVCOV. TAKÝTO PRÍSTUPOM PRINUCUJETE SVALY TELA, ABY IŠLI SPRAVIŤ TO, ČO JE NUTNÉ A PREKONALI NAPRÍKLAD NECHUŤ NA NOVÉ NÁVYKY ALEBO DOKONALOSŤ. PRI TÝCHTO TECHNIKÁCH JE VHODNÉ POUŽÍVAŤ HYPNOTICKÚ TECHNIKU POČÍTANIA. ZA PRVÉ SPRAVÍM TOTO, ZA DRUHÉ SPRAVÍM TOTO, ZA ŠTVRTÉ SPRAVÍM TOTO ATĎ.

SILVA 7. V TEJTO ČASTI CVIČÍME PRAVÝ OPAK, A TO ČO NAJLEPŠIE ZABUDNUTIE NA POLOHU SVOJICH RÚK, NÔH, HLAVY A CELÉHO TELA. JEDNODUCHO NEVIETE, KDE JE VAŠE TELO, KDE SA NACHÁDZATE. UVOĽNITE KONCENTRÁCIU AJ V OBOCH UŠIACH, KDE SA NACHÁDZA LABYRINT A SLIMÁK. TO POMÔŽE LEPŠIE NAVODIŤ POŽADOVANÝ STAV MYSLE BEZ TELA. V TOMTO STAVE SI VYMAZÁVAME NEŽELANÉ SPOMIENKY A MAŽEME STARÉ PREDSTAVY A NÁVYKY. PRI VYMAZÁVANÍ UTLMÍME ČO NAJVIAC DÝCHANIE, AŽ NEDÝCHAME. MÔŽEME SI PREDSTAVOVAŤ, AKO PRÁVE ZOMRETÝ ČLOVEK BERIE NAŠE NEŽELANÉ SPOMIENKY DO SVETA MŔTVYCH. TAK ISTO MÔŽEME VPLÝVAŤ NA OKOLITÝ SVET.

SILVA 8. PRI TÝCHTO CVIČENIACH SA ZASE VENUJEME MENTÁLNEMU NALADENIU MYSLE NA TO, ABY TÚŽILA PO ŠŤASTNÝCH NÁHODÁCH, DOSTATKU PEŇAZÍ, VHODNÉMU VPLÝVANIU NA ĽUDÍ, ABY SA STARALA O FYZICKÉ A PSYCHICKÉ TELO. ĎALEJ SA SNAŽÍME O TO, ABY MYSEĽ BOLA POZITÍVNE LADENÁ A NENECHALA SA PREHODIŤ DO NEGATIVIZMU, NECHUTI A NEVRAŽIVOSTI. PRI TÝCHTO CVIČENIACH MÁTE V CELOM TELE POCIT, ŽE ZOSÁVATE DRUHÝM ĽUĎOM ENERGIE A VLASTNÉ ŽIVOTNÉ ENERGIE ODTEKAJÚ CEZ NOHY PREČ. TO JE VHODNÉ NALADENIE MYSLE NA LEPŠIU INTUÍCIU A DOBRÉ VEŠTECKÉ SCHOPNOSTI. PRI VÝCVIKU POUŽÍVAME TAROTOVÉ KARTY. PO SKONČENÍ TOHTO NÁCVIKU SA SNAŽÍME VRÁTIŤ BIOENERGETICKÝ REŽIM DO NORMÁLNEHO STAVU MYSLE.

SILVA 9. V TEJTO ČASTI SA UČÍME PRENIKAŤ DO SNOVEJ MYSLE V STREDNO- ČUCHOVOM MOZGU. VŠETKO ASI TAK 3 CENTIMETRE POD LEBEČNOU KOSŤOU VŽDY ZO VŠETKÝCH STRÁN. TU JE SNOVÝ MOZOG A ULOŽENÉ VŠETKY SNOVÉ PREDSTAVY, KTORÉ SA NÁM SNÍVAJÚ ČI SI ICH PAMÄTÁME, ALEBO NIE. CEZ DEŇ JE SNOVÁ MYSEĽ UZATVORENÁ. NO V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH DOSLOVA TLAČÍ Z TEJTO OBLASTI DO NEURÓNOV ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO MOZGU. TU SNOVÁ MYSEĽ MÔŽE UTLMIŤ ROZUMOVÚ ČINNOSŤ VEĽKÉHO MOZGU. VTEDY SA SKONCENTRUJEME NA LOGICKÉ A PRAGMATICKÉ PREDSTAVY A TIETO DOSLOVA NATLÁČAME DO STREDU MOZGU. TENTO STAV SA DÁ PRIROVNAŤ STAVU, KEĎ SA NÁM RÁNO NECHCE VSTAŤ A VY SI ZAPNETE TELEVÍZIU A POZERÁTE REKLAMU ALEBO NIEČO, ČO JE V POHYBE. ČLOVEK SA POTOM PREBERIE RÝCHLEJŠIE. ĎALEJ SME SI UVEDOMOVALI TÚ SKUTOČNOSŤ, ŽE KEĎ SILNE PO NIEČOM TÚŽIME A SÚ V TOM SILNÉ EMÓCIE A ZÁROVEŇ TÚTO ČINNOSŤ NEDOKÁŽEME V REÁLNEJ PRAXI ZREALIZOVAŤ, TAK SA TO VŠETKO PRESUNIE DO SNOV A POŠKODZUJE SPÁNKOVÝ REŽIM. TEDA SU MEDZI NAMI TAKÝ, KTORÍ DOSLOVA ŽIJÚ V SNOCH NAMIESTO V REÁLNOM SVETE. TAK ISTO SA VENUJEME MENTÁLNEMU PROGRAMOVANIU PROBLÉMOV DO SNOV SO SILNÝM EMOCIONÁLNYM NÁBOJOM A TO PRETO, ABY TO SNOVÉ VEDOMIE VYRIEŠILO A DALO NÁM VEDIEŤ DO DENNÉHO VEDOMIA.

Pridaj komentár