Astrológia ako veštecká technika, ktorá pravdepodobne do seba nabrala všetky druhy rôznych vešteckých techník.

Viacerí ste si už určite prezreli nejakú knižku, v ktorej sa pojednáva o astrologických technikách. No už menej ľudí si uvedomuje astrológiu ako kombináciu rôznych vešteckých techník. Pokúsim sa vysvetliť, ktoré techniky astrológia ako veštecká technika do seba prevzala počas svojho vývoja.

Na začiatku astrológie je veštecká technika veštenia z kamienkov, ktorá zostala zachovaná v obrázku horoskopu a to určenie vzájomných pozícií. Tak isto body zostali pri vzájomných konšteláciách planét. Jednotlivé body a jednotlivé planéty a hviezdy navzájom súvisia. Planéta a hviezda je vyjadrená bodom. Technológia vešteckej techniky je zachovaná v geometrických čiarach, ktoré spájajú jednotlivé hviezdy vyjadrené bodmi. Veštenie z ohňa je vyjadrené ohňovým znamením a vytváraním schém zo žeravých uhlíkov.

Namiesto kamienkov sa rozhodili žeravé uhlíky. Z takto rozmiestnených bodov, sálania tepla sa vytvárali predstavy zvierat a božstiev. Technika, ktorá dovoľuje vnímať dianie v ľudských neurónoch. Veštecká technika založená na oblakoch, horúčave a fatamorgáne je vyjadrená v živle vzduchu. Videnie postáv ľudí a zvierat je založené na schopnosti vidieť svoje vnútro v oblakoch, v dyme a podobne. Veštecká technika založená na živle vody je skrytá v technike vhadzovania kamienkov a pierok na hladinu stojatej vody v jazierku. Vidieť seba v zrkadle alebo na hladine jazierka a rozloženými kamienkami. Aj kruhovitý tvar mláky alebo studničky je vlastne kruh využívajúci sa pri horoskope. Veštecká technika zeme je založená na sypaní piesku, kreslení voľných znakov do piesku, z ktorých sa dá dobre veštiť. Technológiu veštenia z povrchu lesklých predmetov a tvarov je veštenie z minerálov, aj táto je zahrnutá v astrológii. Veštenie z čiar ruky nahrádzajú rôzne komplikované znaky.

Veštenie z totemových zvierat a to je blokáciou potných žliaz je založené na starých vešteckých technikách videnia zvieracích a ľudských duší. Je zachytená v znameniach ako je baran, býk, kozorožec a ďalšie. Postavy božstiev jednotlivých planét sú vlastne schémy stredného mozgu. Veštenie z bahna a krvných fľakov je tiež každému jasné. Umelci vidia v rôznych škvrnách rôzne bytosti. V kreslení horoskopov je zachytená kineziológia a automatické písmo. Myslím si, že netreba pokračovať a presviedčať, že astrológia sa prepracovala ako kombinácia všetkých možných vešteckých techník. Jej prvý tvorca žil na území dnešného Francúzska, bol značne vzdelaný a mal okolo seba množstvo jasnovidcov a veštíc.

Spoločne vytvárali niečo kumulované a to je astrológia. Kto chce byť astrológ a to nielen podľa názvu, ale aj podľa schopností, musí sa naučiť skoro všetky veštecké techniky. Má to aj svoju logiku a to, že nahromadením vešteckých techník sa získa väčšie množstvo informácií a kto má dostatok informácií dokáže odhadovať budúce udalosti presnejšie a jasnejšie. No prvok náhody tu má svoje miesto. Preto astrológ vždy píše alebo hovorí: toto je možné za týchto podmienok. Tento pragmatický, historický a empirický pohľad mi dovolí zaujať voči astrológii úplne idú pozíciu a docvičiť niektoré veštecké techniky, ktoré neovládam až tak dobre.

Pridaj komentár