Pokračujem v sérii článkov, ktoré majú dopomôcť obnoviť psychickú kondíciu meditujúcej osoby a napraviť alebo udržať schopnosť štandardného správania.
Každému rozumnému ezoterikovi musí byť jasné, že môže meditovať alebo sa duchovne vyvíjať iba vtedy, keď dokáže udržať základné normatívy štandardného správania. Pokiaľ zistí, že mu niektoré tu uvedené životné štandardy utekajú, je vhodné, aby prerušil klasické meditácie, venoval sa terapeutickým meditáciám na stabilizovanie svojho správania a dal svoje neštandardy do stavu normality radového človeka.
V tomto príspevku sa budeme venovať problematike schopnosti plniť príkazy, ktoré si dala dotyčná osoba a tak isto vedieť plniť príkazy, ktoré vydala iná osoba, napríklad úradník, verejne činná osoba alebo niekto iný. Tak isto sem patrí pojem disciplíny a sebadisciplíny, teda schopnosť opakovane plniť vlastné príkazy a príkazy iných osôb. Celkovo ezoterickí ľudia sa neradi podriaďujú diktátu psychohygieny ezoterika. Teda byť si vedomý, čo si môžem dovoliť a čo si nemôžem dovoliť. Bohužiaľ, väčšina ezoterikov zakladá svoju ezoterickú púť na bežiacej patológii v nich samotných. Je len otázka času, kedy sa to odrazí v ich fyzickom a psychickom zdraví. Viacerí meditujúci už prijali zásadu, že na prvom mieste je fyzické zdravie, na druhom psychické, potom šťastný osud, až potom ezoterická cesta. Pekne sa to hovorí, ale horšie realizuje. Často chýba disciplína a čakanie na lekára alebo psychiatra.
Začneme diagnostikovaním toho, ako dotyčná osoba dokáže plniť vaše jednoduché príkazy. Postupne prejdete k náročnejším príkazom a tiež príkazom nelogickým. Dotyčnej osobe, ktorá ma psychické problémy, dávate zásadne všetky úlohy písomne a musia byť kontrolovateľné. Dotyčná testovaná osoba si stanovuje vlastné ciele a tiež sledujete, ako je schopná ich dlhodobo napĺňať. Je vhodné, aby plnenie úloh bolo kontrolované aj v dlhšom časovom horizonte. Tiež sa sleduje, ktoré úlohy dotyčná osoba plní lepšie, ktoré horšie a ktoré odmieta. Tak isto skúmate, aké úlohy si dokáže dotyčná osoba dať sebe samej. Najčastejšie si na začiatok dáva úlohy, ktoré rada splní. Postupne pribúdajú menej lákavé úlohy a tie sa postupne stanú predmetom vašej pozornosti. Tak isto sa skúma, od ktorej osoby dotyčná osoba dokáže príkazy prijať a splniť. Či to je muž alebo žena, osoba priateľská, nepriateľská alebo úradná osoba. Pokiaľ máte chuť a aj okolnosti vás prinútili venovať sa samoterapii, tak dajte vedieť, rád si o tom s vami pohovorím.

Pridaj komentár