Pokračujem v skúmaní a testovaní možností, ktoré poskytuje kineziológia. Tentoraz sa sústredím na využitie kineziológie v oblasti zistenia a likvidácie stresu.
Skúsim definovať na praktickom cvičení, čo je to kineziológia a ako ju v prvom rade praktizovať na sebe v rámci samodiagnostiky a samoliečby. Celkovo kineziológia patrí v rámci liečiteľstva a veštectva do oblasti prútkarskych schopností. Prútkar je osoba, ktorá sa vedomím dokáže intenzívne koncentrovať na svaly a konkrétnejšie na svalové platničky vo svaloch. Táto prútkarska schopnosť môže vzniknúť ako dar prírody, ale dá sa aj vhodným tréningom nacvičiť. Prienik vedomia a koncentrácie do nervových platničiek vytvára v nervových platničkách silné bioenergetické prúdenie a vedie k liečiteľským schopnostiam. To je vlastne systém liečby skrytý za akupunktúrnymi bodmi a dráhami. Bodmi a dráhami tu budeme klinicky alebo anatomicky rozumieť nervové platničky. No prútkarské schopnosti sa dajú využiť aj inak ako pre liečebné účely. Prútkar dokáže vycítiť stuhnutie a uvoľnenie nervového napätia vo svaloch. Stuhnutie pripomína stav, keď ste dostali kŕč, uvoľnenie je stav, keď sa vám podlomili nohy. Pokiaľ prútkar nájde vhodný zdroj vody, tak svaly tuhnú zvnútra a prútik v ruke sa vytáča. Pokiaľ je zdroj vody slabý, prútik sa vytáča slabo. Tieto schopnosti sa dajú využiť aj v diagnostike zdravotného stavu, ale tiež na zistenie toho, ktoré udalosti u danej osoby vyvolávajú negativitu a zhoršujú zdravotný stav. Kineziológ alebo prútkar vie, že keď svaly u dotyčnej osoby kladú pri testovaní odpor, tak daná udalosť nevytvára stres. Stresová situácia a spomienka na ňu vedie k ochabnutosti a poklesu svalov ruky a ruky celkovo. Prakticky to vyzerá asi tak, že dotyčnú diagnostikovanú osobu požiadate, aby vyslovila slovo matka. Zároveň otestujete predpaženú ruku. Keď pod vašim rozumným tlakom poklesne, tak matka a zážitky s ňou sú predmetom stresu; to je časť diagnostická. Tu začínajú vlastne nejasnosti, ako túto stresovú situáciu odstrániť. Zámerne som niekoľko rokov získaval informácie od ľudí, ktorí boli na takomto kineziologickom teste. V drvivej prevahe povedali, že im to moc nepomohlo. To ma neodradilo a na kineziológiu som nezanevrel. Naopak, venoval som sa jej s ešte väčšou pozornosťou. Sám som začal v tomto smere experimentovať a prvé výsledky nenechali dlho na seba čakať. U dotyčných osôb som kineziologickým testom ramena zistil, aká spomienka vyvoláva stres. Po zistení som dotyčnú osobu nechal, aby daný stres prežívala a spomínala si naň. Zároveň som čakal, kým sval ramena nestuhol. Keď sa tak udialo, dotyčná osoba pocítila úľavu. Pri strese sú svaly dotyčnej osoby ochabnuté a pri odblokovaní stresu sval stuhne. Stres je odblokovaný a už nepôsobí v psychike vtedy, keď si dotyčná osoba na stresovú situáciu spomína a svaly jej neochabujú. Odstresovanie skontrolujete novým testom, pri ktorom sval musí stuhnúť. Pokiaľ nestuhne, treba pokračovať v spomienkach na stresovú situáciu a znovu spraviť test tuhnutia svalu. Verím, že túto vedomosť využijete v prospech stresovaných osôb. Túto techniku kineziologického testu viacerí praktizujeme na sebe. Predpokladom je senzibilnosť schopnosť vyciťovať zovretosť a uvoľnenosť svalov vlastného tela. Postupne si spomíname na stresové situácie. Keď vo svaloch cítime totálne uvoľnenie pri určitej spomienke, tak ju dovtedy v sebe rozoberáme a preciťujeme, až príde k pocitu stuhnutia svalov. Pri odstresovaní máme pocit prechodu stresu cez celú tráviacu sústavu a hlavne cez brušný mozog. To sú, anatomicky povedané, neuróny v stene žalúdka, hrubého a tenkého čreva. Aby ste sa stali schopným kineziológom, je potrebné nacvičovať presun koncentrácie a vedomia do brušného mozgu a tu si otvoriť vedomie cicavcov, ako je napríklad medveď. O čom je nácvik vedomia cicavcov, daj do vyhľadávača.
Pokiaľ sa tejto oblasti kineziológie, prútkarstva a senzibility venujete, rád si s vami vymením skúsenosti. Pokiaľ ste boli u kineziológa, dajte vedieť, aké boli vaše skúsenosti a pocity.

Pridaj komentár