Venujeme sa tu meditácii na otvorenie vedomia cicavcov, ktoré je uložené v brušnom mozgu. Brušný mozog sa nachádza v neurónoch tenkých a hrubých čriev. Tento zápis má aj autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Na začiatok sme si začali predstavovať, ako opúšťame civilizáciu a chceme žiť v prírode. Dokonca sa usiluje stať zvieratami a dovoliť brušnému mozgu, aby sa venoval žrádlu a schopnosti párenia. Všetko v rovine mentálnych predstáv, pod kontrolou ľudského vedomia. Celková koncentrácia sa presúva do brušného mozgu a tu sa všetkému dá voľný priebeh. Vnímame, čo by robilo zvieracie vedomie v brušných neurónoch. Zvieracie prejavy nesmú prerásť do pohybových aktivít. Keby sa tak dialo, treba cvičenie ukončiť alebo si dať menšiu pauzu. Snažte sa nezaspávať a nestrácať kontrolu nad pocitmi a predstavami v brušnom mozgu.

Pokračujeme v aktívnej koncentrácii v brušnom mozgu a zároveň sem presúvame celý systém Reiki, čo je vlastne aktivizovanie nervového vzruchu a vytvorenie silného bioenergetického vzruchu. Vytvorenú bioenergiu postupne presúvame do jednotlivých orgánov ľudského tela. Zároveň zisťujeme, ktoré časti tenkého a hrubého čreva v nás riadia a aké pocity v nás vyvolávajú. Pokračujeme v dynamizácii Reiki znakov v črevách ako sú znaky zubov, očí, kože, končatín Tak isto si tu vsugerovávame, že táto oblasť dýcha ako pľúca.

V nasledujúcom cvičení pokračujeme v koncentrácii do brušného mozgu a zároveň minerály, kamene, fosílie, kosti, kusy suchého dreva považujeme za žrádlo. Vsugerujeme si do brušného mozgu anomáliu a pocit, že tieto neživé objekty prírody sú pre nás žrádlo, ktoré musíme zbierať. Z brušného mozgu sa vytvára nové centrum v ústnej dutine.

Nasleduje ďalšie cvičenie a to je, že všetky druhy minerálov, kameňov, kostí, driev a fosílií považujeme za vzrušujúce objekty, ktoré vyvolávajú v podbruší stav ruje. Z brušného mozgu sa vytvára nové centrum a to v oblasti pohlavných orgánov.

Pokračujeme v koncentrácii do brušného mozgu a predstavujeme si, že nerastné objekty, ktoré sme uviedli vyššie, zberáme ako potravu alebo objekt párenia. Všetky pocity a obrazy sa vytvárajú v brušnom mozgu a v žiadnom prípade ich nemeníme. Iba ich kontrolujeme, aby neprerástli do nežiadanej fyzickej aktivity. Pokračujeme tým, že si monotónne v pravidelných intervaloch predstavujeme, ako vybratú činnosť prevádzame. Neustále dokolečka, až pociťujeme stav tranzu. Snažte sa tranz kontrolovať ľudským vedomím a nestratiť nad všetkým kontrolu ľudského vedomia.

Pridaj komentár