– Individuálna úvaha 2003-03-09

V rámci Silvovej školy sa snažíme cvičiť ovládanie veľkého mozgu a všetkého, čo v ňom vytvorila ľudská civilizácia. Opakom tejto školy je Či kung škola, ktorá sa zaoberá stredným mozgom a všetkým, čo je alebo patrí do ríše zvierat a pračloveka. Pri ovládaní veľkého mozgu sa usilujeme ovládnuť vnútorný hlas, ktorý je uložený u pravákov v ľavej časti temenného mozgu. Vnútorný hlas slúži na opisovanie vnútorných spomienok alebo premýšľanie nad nimi. U praváka je väčšina písmen, slov a viet uložená v ľavej hemisfére spolu s obrazmi. V pravej hemisfére sú uložené iba obrazy bez slov. táto časť mozgu nie je dostatočne precvičovaná. Píšeme iba pravou rukou. Každý obraz alebo obraz s názvom sa môže dostávať do rôznych emocionálnych stavov. V pravej časti temenného mozgu máme uložené centrum reči, teda hovorenie do vonkajšieho sveta cez hlasivky a ústa. V malom mozgu máme uložené série pohybových obrázkov vedúcich ku všetkým druhom pohybu. Teda ovládame tu vnútorný hlas a reč idúcu do vonkajšieho sveta. Cieľom cvičení v Silvovej škole je dostať pod kontrolu tvorbu obrazov z písmen abecedy tak, aby sme vedeli vnímať napísané a povedané slovné znaky. Tak isto cvičíme, aby sme vedeli tvoriť vnútorným hlasom slová a vety podľa určitého kľúča. Tento kľúč môže byť filozofický, logický, matematický, chemický, fyzikálny alebo iný. Napríklad v tejto oblasti som si všetko tvoril a programoval výhradne na báze písmen a číslic bez obrazov. To spôsobovalo neúspešnosť vo vonkajšom svete. Dnes už si poctivo všetko predstavujem v obrazoch a podľa možnosti bez slov. Tomu sa hovorí mentálny výcvik v predstavách. Ďalej som vedomím dôslednejšie prenikol aj do malého mozgu a do oblasti jemnej motoriky. Takže dnes si už tvorím mentálne obrazy aj s pocitmi, ako sa niečoho dotýkam či už rukami, alebo nohami. Do mentálnych predstáv zapájam aj jemnú motoriku. Ďalej z malého mozgu ide schopnosť kresliť a písať o svojich pocitoch. Aj v tejto oblasti som zahájil výcvik tým, že si predstavujem, ako si píšem rukou programovacie formulky. Naďalej pokračujem aj v programovaní cez sny.

Pridaj komentár