– Individuálna meditácia 2003-03-09

Sporadicky sa vraciam k nácviku ovládania a transformovania vlastnej sexuality. Koncentrujem sa do oblasti hlavy a tu si predstavujem mužskú alebo mužatkovskú sexualitu. V tejto oblasti sa tvorí bioenergetické pole. Potom koncentráciu presúvam do oblasti perí a tu sa vciťujem do detskej sexuality. Stačia spomienky na detstvo. Potom pozornosť presúvam do oblasti prostaty a mechúra a tu si predstavujem buď čistú ženskú sexualitu, alebo mužskú homosexualitu. Pri cvičení pokračujem spomienkami na vlastné sexuálne zážitky podľa možnosti od detstva až po dnešok. Spomienky si vybavujem v podobe zrakovej, chuťovej, čuchovej, hmatovej a tiež zvukovej. Vzniknuté sexuálne bioenergie potom rozvádzam do všetkých oblastí svojho tela. Snažím sa v hlave pestovať, že všetko v oblasti sexu na úrovni psychickej je dovolené a nič sa mi nehnusí. Predstavujem si na psychickej úrovni všetky druhy úchyliek ako je zoofília, pedofília, nekrofília, fetišizmus, masochizmus, homosexualita, fekalofília, a iné. Všetko sa to deje výhradne v predstavách za účelom odblokovania hlavne stresových situácií. Najintenzívnejšie precvičujem techniku absolútneho fetišizmu, keď ma sexuálne evokuje všetko okolo a nielen sexuálne objekty. Takýmto cvičením sa mimoriadne dobre odstresuje celá šedá kôra mozgová. Normálne človeka vzrušujú iba niektoré podnety. Takýto druh jednostranného fetišizmu spôsobuje v mozgu napätie iba v určitej časti šedej kôry. Totálny fetišizmus vytvára harmonické sexuálne napätie v celej šedej kôre a takto je výborným prostriedkom proti každodennému stresu. Ďalej sa venujem aj zvieracej sexualite a to v Či kung škole. Ľudskej sexualite sme sa začali venovať v Silvovej škole. Ešte stále sa nevenujem dostatočne sexuálnej mágii tak, ako ju pestujú napríklad v Tibete.

Pridaj komentár