Pokračujem v úvahách aj meditáciách idúcich do snov. Uvedomujem si, že z vonkajšieho sveta prenikajú dovnútra psychiky odtlačky reality v podobe zvukov, obrazov, vôní, chutí a tvarov.

Tieto odtlačky reality sa v noci premieňajú na voľnú snovú symboliku, ktorú nemá zmysel špeciálne študovať. Dôležité je, aby do snov prenikali všetky odtlačky z denného vedomia. Zamýšľam sa, čo sa v mojich snoch nenachádza a pred zaspaním sa programujem, aby sa to v snoch objavilo. Napríklad v snoch som sa nenachádzal ako postava. Postupne som to tam dostal. V snoch sa neobjavoval dostatok sexuálnych akcií. Postupne to naprávam.

Takto sa budem zamýšľať, čo do mojich snov nevchádza. Snaha bude dostať do snov všetky obrazy z mozgu. Snenie naďalej programujem, aby v prvom rade podporovalo fyzické a psychické zdravie, šťastný osud. Na ďalšom mieste je to riešenie životných problémov. Usilujem sa, aby do mojich snov neprenikali negatívne sny iných spiacich osôb. Zároveň sa usilujem pozitívne ovplyvňovať cez moje sny iné osoby. Uvedomujem si, že pokiaľ spím hlbokým ľudským spánkom, tak si zo snov nebudem pamätať veľa, ale keď spím ľahkým zvieracím spánkom, tak si sny pamätám lepšie. Dôležité je aj programovanie, aby sa počas noci sny ukladali do snovej pamäte a odtiaľto ovplyvňovali denné dianie.

Pridaj komentár