– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA 2003-03-13

(1.SILVA) JE V SKUTKU ZLOŽITÉ POPÍSAŤ STAV AUTOPILOTA VO VNÚTRI ĽUDSKÉHO MOZGU A TELA. KEĎ NIEKTORÉ CVIČENIA ODCVIČÍTE A UKONČÍTE, TAK MÁTE POCIT PREPNUTIA NA NIEČO, ČO TO VO VÁS CVIČÍ ZA VÁS. MÁTE POCIT, AKO KEBY CVIČENIE POKRAČOVALO SAMÉ BEZ TOHO, ABY STE SA TO SNAŽILI CVIČIŤ, IBA KONTROLUJETE, ABY TO CVIČILO SAMÉ. MÁTE PRI TOM POCIT, ŽE VO VÁS JE NIEKTO, KTO TO CVIČÍ ZA VÁS. KAŽDÝ ŽIVÝ ČLOVEK MÁ TENTO MECHANIZMUS V SEBE, ALE NIE KAŽDÝ HO OVLÁDA. U KAŽDÉHO ČLOVEKA BEŽÍ MENTÁLNY VÝCVIK, ALE NEVIE, AKÝ. SNAŽÍTE SA, ABY STE MALI POCIT, ŽE PREDSTAVA VÁS VO VÁS CVIČÍ TO, ČO CHCETE. MÔŽETE TENTO STAV DOSIAHNUŤ AJ TÝM, ŽE SEBA SAMÉHO VIDÍTE VO FYZICKOM ZRKADLE A POTOM PREDSTAVA ZO ZRKADLA VSTÚPI DO FYZICKÉHO TELA. MUSÍTE SA SNAŽIŤ TOMU UVERIŤ. KEĎ MÁTE POCIT, ŽE TO JE VO VÁS, TAK TO MÔŽETE PRINÚTIŤ, ABY TO CVIČILO ZA VÁS. V PSYCHOLÓGII SA TOMUTO STAVU HOVORÍ DVOJNÍK V ČLOVEKU. TU JE DÔLEŽITÉ TOHTO DVOJNÍKA RIADNE OVLÁDAŤ.

(2. SILVA) ZAČNETE RIADNYM FYZICKÝM TRÉNINGOM PRESUNU VEDOMIA DO OBLASTI ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO A MALÉHO MOZGU. TU SA SNAŽÍTE MAŤ POCIT, ŽE POČUJETE PADAŤ VLOČKY A ZÁROVEŇ MÁTE ĎALŠÍ POCIT, ŽE STE V MOMENTE ZASPATIA ALEBO PREBERANIA SA ZO SPÁNKU. TAKTO PREJDETE ŠEDÚ KÔRU VEĽKÉHO A MALÉHO MOZGU. NAKONIEC MÁTE POCIT AUTOPILOTA A TO JE POCIT, ŽE TO VO VÁS ZA VÁS CVIČÍ NIEKTO INÝ.

(3. SILVA) ZNOVU SA KONCENTRUJETE DO ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO A MALÉHO MOZGU A UVEDOMUJETE SI, ŽE VO VAŠOM MOZGU SÚ ULOŽENÉ OBRAZY AKO FOTOGRAFIE VO FORME SPOMIENOK. ĎALEJ SÚ PO CELEJ PLOCHE ŠEDEJ KÔRY ULOŽENÉ ABSTRAKTNÉ OBRAZY PÍSMEN A ČÍSLIC. ĎALEJ SÚ PO CELEJ PLOCHE ULOŽENÉ RÔZNE EMOCIONÁLNE STAVY. ĎALEJ CVIČÍTE, ŽE PO CELEJ PLOCHE ŠEDEJ KÔRY SÚ ULOŽENÉ ZVUKOVÉ A HMATOVÉ SPOMIENKY. ĎALEJ SI UVEDOMUJETE, ŽE V OBLASTI TEMENNÉHO MOZGU SÚ ULOŽENÉ CENTRÁ VNÚTORNÉHO MYŠLIENKOVÉHO HLASU A HLASU VONKAJŠIEHO. V ŠEDEJ KÔRE MALÉHO MOZGU SÚ ULOŽENÉ POHYBOVÉ OBRAZY. NA ZÁVER SME CVIČILI AUTOPILOTA, KTORÝ TO VŠETKO CVIČÍ ZA NÁS.

(4.SILVA) ZNOVU SME A UVÁDZALI DO STAVU UZATVORENIA NEGATÍVNYCH MYŠLIENOK, OBRAZOV, POCITOV A EMÓCIÍ. NECHCEME SPOMÍNAŤ NA VECI NEGATÍVNE A NEÚSPEŠNÉ. NEMÁME ZÁUJEM DO NICH VSTUPOVAŤ A ZAOBERAŤ SA NIMI. ZÁROVEŇ VYVOLÁVAME POCIT ZMENŠENIA UŠÍ, OČÍ, NOSA, JAZYKA A PRSTOV. VŠETKO CVIČÍME V POCITE TICHA, ZASPÁVANIA A PREBERANIA . NA ZÁVER AUTOPILOT, KTORÝ POD DOZOROM CVIČÍ ZA VÁS. PO UKONČENÍ TOHTO CVIČENIA CVIČÍME V ŠEDEJ KÔRE POCIT VYBERANIA OBRAZOV ÚSPECHU, ŠŤASTIA A RADOSTI. PRI CVIČENÍ MÁME POCIT, ŽE SA DOTÝKAME PRSTOM OČÍ, UCHA, NOSA, JAZYKA A PRSTOV NÔH A RÚK. VŠETKO V POCITE TICHA, ZASPÁVANIA ALEBO PREBÚDZANIA. NA ZÁVER ZASE AUTOPILOT, KTORÝ TO VŠETKO CVIČÍ POD DOZOROM ZA NÁS.

(5.SILVA) POKRAČUJEME V CVIČENÍ HYPNOTICKÝCH SCHOPNOSTÍ. MÁME PRI KONCENTRÁCII NA POVRCH ŠEDEJ KÔRY POCIT DROBNÝCH BODIEK, KTORÉ SA MIMORIADNE SILNE PRIŤAHUJÚ. V TOMTO STAVE VYDÁVAME POKYN NA VYTVORENIE POCITU ŤAŽOBY, POTOM TUHOSTI, POTOM POCITU, ŽE NEVIEME ROZPRÁVAŤ A POTOM POCITU, ŽE SME VŠETKO ZABUDLI. PO TOMTO NASTUPUJE NÁCVIK AUTOPILOTA, KTORÝ TO VŠETKO RIADI SÁM A MY TO IBA KONTROLUJEME. NASLEDUJE CVIČENIE STAVU MÉDIA ZOSPODU ŠEDEJ KÔRY V POCITE BODOV, KTORÉ SA ODPUDZUJÚ. POTOM SA MÉDIUM UVÁDZA DO STAVU, ŽE NARAZ TOČÍ DESIATIMI VIRGUĽAMI, POTOM STAVU, ŽE ICH ZASTAVUJE, POTOM STAV KONCENTRÁCIE STUHNUTIA VIRGÚĽ (ŠPAGÁTIK A ŤAŽISKO), POTOM POCIT PÁDU DESIATICH VIRGÚĽ. NA ZÁVER SA CVIČÍ AUTOPILOT, KTORÝ TO CVIČÍ ZA NÁS.

(6.SILVA) ZNOVU KONCENTRÁCIA NA ŠEDÚ KÔRU ZA STAVU POČUTIA TICHA, ZASPÁVANIA. IDE O BODOVÚ KONCENTRÁCIU NA URČITÚ OBLASŤ S CIEĽOM ZISTIŤ, ČO V TEJTO ČASTI MOZGU JE ULOŽENÉ, VYNÁRAJÚ SA DETAILNÉ SPOMIENKY. TAKTO SA KONCENTRUJEME DO VIACERÝCH OBLASTÍ ŠEDEJ KÔRY MOZGOVEJ.

(7.SILVA) ZNOVU VYTVORENIE POCITU CHRÁMU OKOLO NÁS A VYTVORENIE PREDSTAVY SEBA SAMÉHO A MAGNETU V ÚSTACH. ZÁROVEŇ SA OBJAVUJÚ VZRUŠUJÚCE SEXUÁLNE POCITY V PODOBE BIOENERGIÍ, KTORÝMI PREPLACHUJEME VŠETKY ORGÁNY TELA A TAKTO ICH ODSTRESOVÁVAME. VŠETKO PRI POCITOCH TICHA, ZASPÁVANIA ALEBO ZOBÚDZANIA. NA ZÁVER AUTOPILOT, KTORÝ VŠETKO ODCVIČÍ ZA NÁS POD NAŠOU KONTROLOU.

(8.SILVA)ZNOVU OKOLO SEBA VYTVORÍTE CHRÁM, KDE SI Z TELA IMAGINÁRNE VYTIAHNETE SVOJE ORGÁNY. MÁME POCIT, ŽE ICH VIDÍTE, HMATÁTE A POČUJETE. PRI ORGÁNOCH PRED SEBOU VIZUALIZUJETE VLASTNÉ RUKY, KTORÉ SA INTUITÍVNE ZABÁRAJÚ DO ORGÁNOV IBA AKO PRSTY, ALEBO CELÉ. ZÁROVEŇ MÁTE POCIT, ŽE RUKY A PRSTY REŽÚ, SEKAJÚ, ŠKRIABU, ŠTÍPU ALEBO HLADIA. MÔŽETE DO ORGÁNOV ZASAHOVAŤ AJ DVOMI ALEBO TROMI PRSTAMI NARAZ. VIAC INŠPIRÁCIE SI NÁJDETE V KNIŽKÁCH O PRSTOVÝCH MÓDOCH. V TOMTO ROKU PRIPRAVÍME ZÁKLADNÉ TECHNIKY O MÓDOCH AKO SÚČASŤ ALCHYMISTICKEJ ŠKOLY. TIETO IMAGINÁRNE ZÁSAHY VAŠICH PRSTOV DO ORGÁNOV PÔSOBIA DO BIELEJ HMOTY VEĽKÉHO MOZGU. VŠETKO SA CVIČÍ V POCITE TICHA A STAVU V MOMENTE ZASPANIA. NA ZÁVER SME CVIČILI AUTOPILOTA.

(9.SILVA) ZNOVU SME SA FYZICKY SKONCENTROVALI DO ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO MOZGU, ALE V POCITE, ŽE HLBOKO SPÍME. ZÁROVEŇ SME SA SNAŽILI PRENIKNÚŤ DO SNOVÝCH SPOMIENOK ULOŽENÝCH V ŠEDEJ KÔRE. CVIČILI SME TO TAK, ŽE SME SA POSTUPNE KONCENTROVALI A TO BODOVO NA RÔZNE ČASTI ŠEDEJ KÔRY A ČAKALI SME, KEDY SA OBJAVÍ PREDSTAVA SNA. PRI CVIČENÍ MUSÍTE BYŤ TRPEZLIVÍ, ABY SA VYTVORIL NOVÝ NÁVYK. NA PRVÝKRÁT JE ÚSPECH, KEĎ SA VÁM OBJAVIA 2-3 SNOVÉ SPOMIENKOVÉ OBRAZY.

(10.SILVA) ZNOVU SME SA AKO PRAVÁCI SKONCENTROVALI DO ĽAVEJ HEMISFÉRY A TU SME SI VIZUALIZOVALI SLOVÍČKA: PRAVDA, ROZUM, PRÍČINA, ÚČINOK, NEGÁCIA, DIANIE, BYTIE, SKUTOČNOSŤ, EMPÍRIA, PRAX , VEDA A ČÍSLO. VŠETKO V POCITE TICHA A NÍZKYCH ENERGIÍ V STAVE MOMENTU ZASPANIA.

(11.SILVA) AKO PRAVÁCI SME SA SKONCENTROVALI DO PRAVEJ HEMISFÉRY A TU SME SI PREDSTAVOVALI ZNAKY PLANÉT POUŽÍVANÝCH V ASTROLÓGII. KAŽDÁ ZNAČKA JEDNOTLIVÝCH PLANÉT NÁM ODHADOVALA MOŽNÉ BUDÚCE UDALOSTI. TIEŽ MUSÍTE BYŤ PRI TÝCHTO CVIČENIACH TRPEZLIVÍ.

Pridaj komentár