– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA 2003-03-15

/1.NALADENIE./ MEDITÁCIU SME ZAČALI TÝM, ŽE SME SA VZDALI V PREDSTAVÁCH CIVILIZÁCIE A VŠETKÉHO, ČO S CIVILIZÁCIOU SÚVISÍ. ODMIETLI SME SCHOPNOSŤ MYSLIEŤ A SCHOPNOSŤ PRETVÁRAŤ VLASTNÉ OKOLIE. ZÁROVEŇ SME SI SPOMENULI A VCÍTILI SA DO PREDCHÁDZAJÚCICH CVIČENÍ. TENTO STAV SME ROZVINULI V CELOM MALOM MOZGU A MOZOČKU /MALÝ MOZOG/. ĎALEJ SME SA SKONCENTROVALI DO TEMENNÉHO MOZGU, KDE SME ZASTAVILI TOK VNÚTORNÉHO HLASU A ZADRŽALI TOK MYŠLIENOK. NASLEDOVALO TICHO A TENTO STAV SME ROZVINULI PO CELEJ PLOCHE ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO MOZGU A MOZOČKU. ĎALEJ SME SA SKONCENTROVALI DO NERVOV NAD JEDNOTLIVÝMI ZUBAMI. MÁTE POCIT AKO U ZUBÁRA. TU VYTVORENÝ NERVOVÝ VZRUCH SME PRESÚVALI DO VŠETKÝCH ČASTÍ ŠEDEJ KÔRY MOZGOVEJ POKRÝVAJÚCEJ VEĽKÝ MOZOG. NA KONIEC CVIČENIA SME CVIČILI STOP S DYNAMIZÁCIOU TOHTO STAVU.

/2.ZMYSLY./ ZNOVU SME SA SKONCENTROVALI DO SPODNEJ ČASTI PREDNÉHO MOZGU A TU PRIAMO DO LIMBICKÉHO SYSTÉMU. V TEJTO OBLASTI SME ZAČALI VNÍMAŤ SVET AKO VÔNE. ĎALŠIA KONCENTRÁCIA IŠLA DO SPODNEJ ČASTI SPÁNKOVÝCH LALOKOV, KDE SU TAKZVANÉ ROHY A TU SME SA SNAŽILI VNÍMAŤ ZVUK AKO ZVIERATÁ. VŠETOK NERVOVÝ VZRUCH IDE DO OBLASTI MOZOČKU A ĎALEJ MIECHY. V ŽIADNOM PRÍPADE NIE DO VEĽKÉHO MOZGU. NA TOTO SI TREBA DÁVAŤ POZOR. V ZADNOM ZRAKOVOM MOZGU SME SA SKONCENTROVALI DO SPODNEJ ČASTI A TU SME SA KONCENTROVALI NA ZRAK A CHUŤ. VŠETKO SME CVIČILI V STAVE ZASPÁVANIA A PRUDKÉHO PREBERANIA.

/3.PREJAV./ ZNOVU KONCENTRÁCIA DO STREDNÉHO MOZGU A TU POCIT MOZGU TULEŇA ALEBO MRAVENČIARA, KTORÝ POŽIERA MRAVCOV. TENTO POCIT SME ROZVÁDZALI CEZ MOZOČOK A MIECHU DO NERVSTVA SVALOV. NAKONIEC SME MALI POCIT, ŽE SME DANÉ ZVIERA. TOTO CVIČENIE SLÚŽI HLAVNE AKO CVIČENIE MIECHY. NEUSTÁLE SME SA PREPADALI DO STAVU ZASPÁVANIA A PRUDKÉHO PREBRATIA SA ZO ZASPÁVANIA. KAŽDÉHO SOM UPOZORŇOVAL, ABY CVIČENIA NESILIL A VYUŽÍVAL HLAVNE ZASPÁVANIE A PRUDKÉ PREBRATIE SA.

/4. REČ TELA./ ZNOVU SME SA SKONCENTROVALI DO STREDNÉHO MOZGU A ODTIAĽ DO MOZOČKU, MIECHY A DO NERVSTVA VO VŠETKÝCH SVALOCH V CELOM TELE. V TOMTO STAVE SME SI PRED SEBOU PREDSTAVOVALI JEDNOTLIVÉ ZVIERATÁ AKO LEV, KROKODÍL, HAD, VLK A POTKAN. PRI KAŽDOM ZVIERATI SME SA SNAŽILI BYŤ V NEHYBNOSTI A V ABSOLÚTNEJ NEPOHNUTEĽNOSTI. VIACERÝCH SOM MUSEL UPOZORŇOVAŤ NA TO, ABY SA NEHÝBALI A BOLI V STREHU. VŠETOK NERVOVÝ VZRUCH SA HROMADIL V RÔZNYCH ČASTIACH SVALOVÝCH PARTIÍ TELA. TIETO CVIČENIA SA PODOBAJÚ CVIČENIAM JOGÍNSKYCH ASÁN. PO TÝCHTO CVIČENIACH SME ZAČALI CVIČIŤ AKUPUNKTÚRNE BODY A TO POSTUPNE OD VRCHU HLAVY CEZ BOD POD PRAVÝM UCHOM. ĎALEJ TO BOL AKUPUNKTÚRNY BOD NA PRVEJ RUKE A PRAVOM KOLENE. PRI KAŽDOM BODE SME PRECHÁDZALI CEZ STRED. MOZOG, MOZOČEK A MIECHU AŽ K NERVSTVU VO SVALOCH. DO AKUPUNKTÚRNEHO BODU SME SA SKONCENTROVALI A ODTIAĽTO VYTEKALA BIOENERGIA DO CELÉHO NERVSTVA VO SVALOCH. AKUPUNKTÚRNE BODY SÚ VLASTNE NERVOVÉ DRÁHY A ICH PREPOJENIA. NEUSTÁLE SME ZASPÁVALI A PRUDKO SA PREBERALI. NERVOVÝ VZRUCH IDE VÝHRADNE DO MOZOČKU A MIECHY.

/5.ECHO./ ZNOVU SME SA SKONCENTROVALI DO STREDNÉHO MOZGU A TU SME POCIŤOVALI SUGESCIOU MOZOG DELFÍNA A TO ČO MOŽNO NAJVERNEJŠIE, AKO SA LEN DÁ. TENTO POCIT, ŽE SA MENÍME NA DELFÍNA, SME ROZVÍJALI CEZ MOZOČEK, MIECHU A NERVSTVO SVALOV AŽ NA POVRCH TELA. KEĎ SME VŠETKO DOBRE CVIČILI, TAK SA MEDZI ZUBAMI A PERAMI OBJAVILA ROTUJÚCA BIOENERGIA, DO KTOREJ SME VKLADALI VYSLOVENÉ PÍSMENÁ V HLASIVKÁCH AKO REZONANCIU. BLIŽŠIE POZRI FREKVENČNÁ HUDBA. TAKTO SME POSTUPNE ROZREZONOVALI ZVUKY OD K PO P. TIETO PÍSMENKÁ BERTE AKO ZVUKY, KTORÉ NÁJDETE V PRÍRODE. NEUSTÁLE SME SA PREPADALI DO STAVU ZASPÁVANIA A PRUDKÉHO PREBERANIA SA ZO SPÁNKU.

/6.ŽĽAZY./ ZNOVU SME SA SKONCENTROVALI DO STREDNÉHO MOZGU, MOZOČKA A MIECHY. ZÁROVEŇ SME SA POSTUPNE KONCENTROVALI DO OBLASTI HYPOFÝZY, POTOM EPIFÝZY. NASLEDOVALI SLINNÉ ŽĽAZY, ŠTÍTNA ŽĽAZA, PRIŠTÍTNE TELIESKA, NADOBLIČKY, DVANÁSTORNÍK, PANKREAS, VAJEČNÍKY ALEBO SEMENNÍKY. V KAŽDEJ ŽĽAZE SME SA SNAŽILI BIOENERGIU VYŽAROVAŤ DO CELÉHO TELA. POČAS CVIČENIA SME NEUSTÁLE ZASPÁVALI A PRUDKO SA PREBERALI. ZNOVU SOM VŠETKÝCH UPOZORŇOVAL, ABY SA NESNAŽILI CVIČENIA SILIŤ. VŠETKO IDE SAMÉ A LEPŠIE JE TAKPOVEDIAC CVIČENIA FLÁKAŤ.

/7.PUPOK./ ZNOVU SME SA SKONCENTROVALI DO STRED. MOZGU, MOZOČKU, MIECHY A ODTIAĽ DO OBLASTI PUPKU, KDE SME SI POSTUPNE PREDSTAVOVALI, AKO DRŽÍME PRI BRUCHU V RUKÁCH DROBNÉ ZVIERACIE MLÁĎATÁ, AKO LEVÍČA, HADA, VTÁKA, MAČKU S PAZÚRIKMI. NA ZÁVER SLONÍČA. TÝMITO CVIČENIAMI SA AKTIVIZUJÚ POSTUPNE NERVOVÉ SENZORY KOŽE CITLIVÉ NA TEPLO, CHLAD, BOLESŤ, VÁNOK A TLAK. ZNOVU VŠETKO CVIČÍME ZA NEUSTÁLEHO ZASPÁVANIA A PRUDKÉHO PREBERANIA.

/8. PRAČLOVEK./ ZNOVU SME SA SKONCENTROVALI DO STRED. MOZGU, MOZOČKU A MIECHY. V STRED. MOZGU SME SI VYTVORILI PREDSTAVU MOZGU PRAČLOVEKA A TENTO POCIT SME CEZ NERVSTVO ROZŠÍRILI NA CELÉ TELO. JE NUTNOSŤ, ABY STE ČO NAJREÁLNEJŠIE POCIŤOVALI V SEBE PRAČLOVEKA. POTOM SME SI ZAČALI V ÚSTACH PREDSTAVOVAŤ ČO NAJVERNEJŠIE ZAPÁLENÚ PRSKAVKU. TÚTO PRSKAVKU SME POTOM PRESÚVALI DO CHORÝCH MIEST TELA. MÁ DOBRÉ LIEČIVÉ SCHOPNOSTI. POTOM SME SI ZAČALI PRED SEBOU PREDSTAVOVAŤ ĎALŠIEHO PRAČLOVEKA. TENTO PRED NAŠIMI OČAMI ZOMIERAL, AŽ VYDÝCHOL NAPOSLEDY. JEDNODUCHO ZDOCHOL AKO ZVIERA. TENTO STAV SME SI VYCHUTNALI VO FYZIKOM TELE AKO TRANZOVÝ STAV. PO TOMTO STAVE NASLEDUJE PREDSTAVA, ŽE MŔTVY PRAČLOVEK, KTORÝ PRED NAMI LEŽÍ, SA ROZLOŽÍ A ZOSTANÚ IBA ČISTÉ KOSTI. NA TIETO KOSTI SA POZERÁME A KONCENTRUJEME SA DLHŠIU DOBU, AŽ KÝM NEDOSIAHNEME TRANZOVÝ STAV VO VLASTNOM FYZICKOM TELE.

/9.PÁRENIE./ ZNOVU SME SA SKONCENTROVALI DO STRED. MOZGU, MOZOČKU A MIECHY. TU SME SA VCÍTILI DO MOZGU PÁRIACEHO VTÁKA, TENTO POCIT SA PRENÁŠA NA CELÉ TELO. V TOMTO STAVE SI PREDSTAVUJEME PÁRENIE VTÁKOV SO ZVUKMI SPEVU. ZVUKY V PÍSMENKOVEJ PODOBE SI NÁJDETE V PREDCHÁDZAJÚCICH PRÍSPEVKOCH. BIOENERGIA SA ROZTÁČA OKOLO SÁNKOVÝCH KĹBOV A DO TEJTO BIOENERGIE VKLADÁME ZVUKY VTÁČIEHO SPEVU. VZNIKNUTÉMU STAVU SA NEBRÁNIME A STRÁCAME POJEM O TOM, KDE SME, AKO SA VOLÁME A KTO SME. NA ZÁVER SME POČÚVALI ŠAMANSKY LADENÚ HUDBU.

Pridaj komentár