1. Meditácie pomocou technických prostriedkov
2. Propagovať a učiť meditujúcich využívať technické prostriedky pri meditácii
3. Čo máme?
– blikajúce svetlo – zrakové zariadenie
– kvapátko – chuťové zariadenie
– vibrujúci akváriový motorček – vibrujúce zariadenie
– čuchové zariadenie
– hmatové zariadenie
– magnetické zariadenie
– celotelové zariadenie
– spínacie zariadenie
– nosič zvuku
4. Možnosti prezentácie:
– fotografie technického zariadenia
– technický popis zariadenia
– využitie zariadenia
– testovanie a výskum ďalšieho využitia
– dosahované výsledky
5. Možnosti ďalšieho vývoja
Zrakové zariadenie:
– blikanie a rôzne farebné fólie
– blikanie a rôzne značky
– blikanie a rôzne obrázky
– blikanie a texty
– Regulácia počtu kmitov za sekundu
Čuchové zariadenie:
– nové zariadenie, ktoré rozprašuje homeopatické prípravky, bylinné roztoky
Hmatové zariadenia:
– pohyb určitej časti tela
– vydávajúce vibrácie
– vydávajúce magnetizmus
– vytvárajúce elektrické pole
– rôzne druhy žiaričov
Sluchové zariadenia:
– niečo, čo vydáva zvuky
– magnetofónová páska
– inšpirácia v Bonsai centre – zvonkohra, paličky, sklíčka
– počítač a tvorba zvukov
Chuťové zariadenia:
– založené na báze homeopatík a bylinkových roztokov
Celotelové zariadenia:
– pyramída z oceľových laniek
– pyramída z papiera
– uzavretá pyramída s riadeným prostredím a vetracími zariadeniami

Pridaj komentár