– Individuálna meditácia z 31.7.2002

Sadol som si a uvoľnil som sa. Odpojil som koncentráciu zmyslov na vonkajšie prostredie. Aktivizoval som zmyslové centrá v šedej kôre mozgovej a zároveň som si spomenul na všetko, čo som doteraz naštudoval a odmeditoval. Po aktivizovaní pamäťového záznamu Psyché škola som svoju koncentráciu zameral na povrch zubov a zároveň som si uvedomoval, ako sa správa hysterická povaha. Uvedomoval som si silné a slabé stránky tejto povahy. Robil som aj bioenergetické cvičenia tejto povahy, keď som aktivizoval a deaktivizoval nervový vzruch. V tejto povahe som cvičil aj hysterickú sexualitu, ktorá je nasmerovaná k duchovným bytostiam náboženského rázu. Ďalej som cvičil napájanie sa na duševne chorých, ktorí sú v stave hysterického záchvatu. Trénoval som aj najvyšší stupeň deštrukcie a to je vytvorenie bioenergetickej gule na povrchu zubov, ktorú som vedome posúval po orgánoch. Nakoniec som ju vrátil na povrch zubov a správnymi predstavami rozpustil do celého tela. Po tomto cvičení som cvičil epileptickú povahu, ktorá sa cvičí v temennom mozgu. Cvičenia boli podobné ako u hysterickej povahy. Ďalej som cvičil schizofrenickú povahu v malom mozgu. Cvičenia boli podobné ako u hysterickej povahy. Nasledovali cvičenia psychopatickej povahy v hlasivkách. Cvičenie kopírovalo hysterickú povahu.

Pridaj komentár