Meditačné postupy a techniky. Zber niečoho. Zber objektov. Zber potravy do žalúdka. Zber objektov pre určitý účel. Empirická skúsenosť. Písomné a obrázkové zachytenie skúseností. Zbierka technologických alebo psychických pochodov. Zbierka experimentov. Výchova a vzdelanie ako teoretické odovzdanie skúseností.

V prvom rade sa skoncentrujeme do ganglií, ktoré sú ako drobné špendlíkové hlavičky okolo orgánov tela a prejavíme záujem o zber informácií napríklad všetkého okolo buniek za účelom realizácie bunkovej ezoteriky. V gangliách sme skoncentrovaní preto, aby sme mali túžbu robiť potrebný zber informácií o bunkách. Uvedomíme si, kde všade môžeme získať informácie o bunkách. V prvom rade z určitých nosičov informácií ako je knižka, časopis, internet, zvuková alebo filmová nahrávka, vzorky tkanív s bunkami. To sú klasické zdroje.

Potom sú netradičné zdroje získania informácií a to vešteckými výkonmi či už do hláv živých osôb, ktoré sa zaoberajú bunkami, alebo v spomienkach sveta mŕtvych, a tak isto magmatických záznamoch Zeme. To sú netradičné zdroje informácií o bunkách, ktoré ako ezoterici vhodne využijeme.

Aby sme mohli využiť získané informácie pre ezoterickú oblasť je potrebné, aby sme sa naučili základné pojmy, ktoré sa používajú v oblasti bunkovej ezoteriky. Ide o proces teoretického vzdelávania, ktorý umožní, aby ezoterik alebo skupina ezoterikov rozumela tomu, čo zistili o bunkách v oblasti medicíny. Teda naučíme sa určité názvy okolo buniek, aby sme sa mohli navzájom dorozumieť a teoreticky pochopiť, ako bunky ľudského tela fungujú. Je to nutná teoretická príprava ezoterika, pokiaľ sa pustíme do bunkovej ezoteriky vážnejšie. Teda ako zberatelia z ganglií pozbierame dostatok odborných poznatkov o bunkách, potom sa skoncentrujeme do šedej kôry veľkého mozgu a tu sa budeme venovať názvom buniek a pojmom, ktoré vystihujú, čo je v bunke, čo sa tam deje a ako to všetko funguje.

V tejto oblasti mozgu si aj určíme, ako budeme postupovať. Teda zber informácií a dostatočnosť tohto zberu, teoretické vzdelanie. Nasleduje ďalšia fáza a to je spoznávanie buniek na základe obrázkov, vzoriek a ďalších pomôcok. To je už skôr praktická činnosť, kde sa budeme učiť vnímať zdravé a choré bunky. Začneme si bunky deliť podľa určitých kritérií, ako je skupina buniek. Teda bunky kožné, tukové, svalové, chrupaviek, kostí, kostnej drene, okostice, bunky šliach svalov. Potom sú to bunky neurónové, bunky bielej mozgovej hmoty, potom sú to bunky hormonálnych žliaz s vnútorným a vonkajším vylučovaním. Potom sú to bunky srdca, pľúc, pečene, sleziny, obličiek, žalúdka, čriev, maternice, prostaty, mechúra. Potom sú to bunky nervové, lymfatické, cievne. Tak isto nás budú zaujímať rozdiely a špecifikácie medzi jednotlivými bunkami, ako sa od seba odlišujú, čo do seba prijímajú, čo vylučujú, aké chemické látky v sebe pre organizmus tvoria, ako a čím je bunka riadená, aké malé orgániky sú vo vnútri bunky, delenie bunky a podobne.

Ďalej sa naučíme rozoznávať z obrázkov jednotlivé bunky a ich rôzne deformácie. Musíme sa naučiť rozlišovať minimálne na obrázkoch, ktorá bunka ako vyzerá. Tak isto sa musíme naučiť rozlišovať aspoň najbežnejšie patologické stavy, ktorými bunky trpia.

No ako ezoterikom nám toto ešte nebude stačiť a pôjdeme ďalej, s bunkami sa musíme vo vlastnom tele alebo v tele inej osoby stotožniť pomocou meditačných techník. Teda psychicky preniknúť do buniek a mnohonásobne sa s nimi stotožniť, pretože ezoterik je osoba, ktorá chce mať odborné poznatky o bunkách. Ezoterik sa musí vycvičiť vo vešteckých technikách diagnostikovania toho, čo sa v bunkách deje. Tak isto sa pustí ezoterik vešteckými technikami do skúmania a testovania buniek vlastného tela a tela iných osôb a zaháji veštecké bádania. To mu bude slúžiť ako jeden z prostriedkov koncentrácie a stotožnenia sa s bunkami vlastnými, ale aj cudzími.

V podstate ezoterikom ide hlavne o to, aby sa s bunkami tela čo najviac stotožnili a uložili si do spomienok čo najviac informácií o nich. Pre vyspelého ezoterika sú najdôležitejšie procesy reinkarnácie, absorbovania a uchovania spomienok okolo buniek vlastného tela. Tieto si ezoterik odnáša do sveta mŕtvych ako ostatné spomienky na seba počas života. Je potrebné, aby aj v oblasti bunkovej ezoteriky mal toto ezoterik vždy na pamäti.

V rámci ezoterického výskumu sa ezoterik pustí aj do bádania, ako rozvinúť možnosti bunkovej ezoteriky. Ide hlavne o možnosti modifikácie a zmeny buniek na iné bunky. Tento proces sa skúma a prakticky realizuje v Geriatrickej poradni a v programoch tvorby modifikovaných štruktúr v ľudskom tukovom orgáne. Ezoterik skúma zázračné a spontánne vyliečenia a dochádza na to, že v tých prípadoch vždy dochádza ku genetickým zmenám buniek niektorej časti tela. Začína tento proces bádať a prichádza k jaskynnej ezoterike. Ezoterika kostí a magnetov. Postupne prebáda efektívne modifikácie kožných a blanovitých buniek, ktoré sú trvalo prospešné pre organizmus.

Ezoterik si aj v oblasti bunkovej ezoteriky dokáže nastaviť neuróny na bielu anjelskú líniu, ktorá dovoľuje zvýšenú úspešnosť pri ezoterických aktivitách. Biela anjelská línia vznikla v mysliach prírodných ľudí pomocou rituálnych techník. Takýto stav zvyšuje úspešnosť ezoterika.

Zároveň ezoterik prevádza proces aplikácie bunkovej ezoteriky na seba. Využije potenciál vhodných genetických mutácií kože, tukových a blanovitých buniek tela. Tak isto rozvinie koncentračné techniky stotožnenia do oblasti buniek, zozbiera poznatky a prepracuje ich do systému učebnicového charakteru s prvkami učiteľskej didaktiky.

Ezoterik prevezme v prírodnom vedomí foto spomienok tých jedincov ľudskej histórie, ktorí pomocou blikania, kmitania, vibrovania a rezonancií prenikali až do jadra svojich buniek, aj keď to robili po patologickej línii poškodenia nervových zakončení. Zasvätenia mu dovolia nadobudnúť ich praktické skúsenosti inak ako učením a praktickou činnosťou. To je možnosť a fenomén prírodného vedomia šamanov.

Ezoterik má aj ďalšiu možnosť a to je vedecké bádanie bunkovej oblasti. Preberá metódy a postupy vedeckého sveta a aplikuje ich ako základ vešteckého prieniku do oblasti bunkových štruktúr či už živých buniek, alebo záznamov o činnosti buniek v magma zápisoch, alebo zápisoch o fungovaní buniek vo svete mŕtvych. Tak isto ezoterik môže experimentálne overovať, ako praktizovať psychický prienik do jadra vlastných buniek. Zaznamenáva vlastné postupy, vyhodnocuje ich, vytvára didaktický proces, ako sa môžu bežní jedinci naučiť techniky a postup psychických prienikov do bunkového sveta. Teda určitá pedagogická aktivita spejúca do učebnice ezoteriky. To dáva ezoterikovi možnosť vzdelať sa na svojej duchovnej ceste a aj návod, ako túto cestu zrealizovať.

Ezoterik v tomto prípade pripravuje koncepciu, ako bude vyzerať psychický prienik do bunkovej ezoteriky a takáto koncepcia mu dovoľuje zvládnuť túto cestu bezpečne a v rozumnom čase.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.