Vnímanie vnútorného a vonkajšieho sveta ezoterika 5. zmyslami. Klinické vedomie a 5 zmyslov. Kozmické vedomie a 5 zmyslov. Seansové vedomie a 5 zmyslov. Bunkové vedomie, 5 zmyslov a mozoček. 5 zmyslov a veštecké schopnosti. 5 zmyslov a zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu. Kozmické vedomie, mozoček a 5 zmyslov. Zmysly a mikrosvet. Všetko, čo počujeme, vidíme, čucháme, chutnáme, čoho sa dotýkame.

Vieme o tom, že dnešný človek má 5 zmyslových senzorov a to sú oči, sliznica nosa, jazyk a chuťové poháriky, ušné bubienky a nervové zakončenia v koži. Ide o špecializované bunky, ktoré sú schopné prijímať informácie z vonkajšieho prostredia okolo seba. Z týchto bunkových senzorov sa informácie prenášajú cez nervstvo do zmyslových centier na povrchu celej šedej kôry veľkého mozgu. Ide v podstate o 3 až 7 vrstiev neurónov, to sú špeciálne bunky, ktoré sú schopné pamätať si informácie z vonkajšieho sveta a obsahujú aj funkcie riadenia a úschovy informácií vo vnútri tela.

Dnešný bežný človek má 5 zmyslových senzorov a 5 neurónových oblastí na spracovanie informácií prichádzajúcich zvonku, ale aj zvnútra ľudského tela. No ezoterik sa musí naučiť vnímať svoj vnútorný svet a následne aj vonkajší svet cez zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu. Teda ezoterik vníma vonkajší svet cez 5 zmyslových senzorov, no musí sa výcvikom naučiť vnímať svoj vnútorný svet cez zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu. V praktickom výcviku to znamená vedieť znehybnieť a stíšiť zmyslové senzory a aktivizovať zmyslové centrá na povrchu mozgu. V tejto oblasti pravidelným výcvikom vybuduje nové zmyslové vlastnosti a to veštecké alebo vlastnosti ľudí, ktorí prišli o zrak, sluch, čuch, chuť alebo hmat. V ezoterickej rovine ide o veštecké schopnosti.

Zmyslové centrum zraku v zadnom zrakovom mozgu získa výcvikom schopnosť vnímať vlastné spomienky a tak isto schopnosť vnímať napríklad zdravotný stav orgánov a to tak, že k nim dokáže priradiť vhodný obrázok, ktorý napríklad vystihuje zdravotný stav daného orgánu. Výcvik je taký, že oči sú znehybnené a stíšené. Očný nerv nepracuje. Pracujú neuróny a nervy zadného zrakového mozgu a sú skoncentrované na určitý orgán tela. Na vešteckej rovine dokáže zadné zrakové centrum priradiť ku každému orgánu obrázok zdravotného stavu. Môže byť úplne jednoduchý a to pekný alebo škaredý obrázok. Najvyššia úroveň sa dosahuje štúdiom medicíny a hlavne patologických obrázkov chorobných stavov.

Zmyslové centrum sluchu je v spánkovom mozgu a ten je v oblastí uší za lebečnou kosťou. Vo výcviku treba znovu poriadne umŕtviť a stíšiť bubienok ucha. Ezoterik má pocit, ako keby ohluchol. Aktivizuje sa zmyslové centrum v spánkovom mozgu, odtiaľto ide koncentrácia do orgánov a častí tela a ezoterik sa naučí počúvať tvorbu vlastných bioenergií v tele. Je úplne bežné a vhodné dávať si do uší zátky, nasugerovať si hluchotu a možnosť počúvať iba zvukové spomienky v pamäti. A tak isto tvorbu bioenergií, ktoré sa tvoria v žalúdku pri trávení a v bunkách tela ako prejav metabolizmu. Ezoterik sa naučí počúvať magnetické energie Zeme a kozmu v sebe s tým, že si nasugeruje presun hormonálnych žliaz na vhodné miesta v tele.

Zmyslové centrum hmatu je v oblasti temenného mozgu hore za ušami pod lebečnou kosťou. Vo výcviku treba znovu poriadne znehybnieť a znecitlivieť končeky prstov a hlavne nervové zakončenia v koži. V podstate ruky človeka sú prispôsobené na jemnú motorickú činnosť, ktorú nemajú zvieratá rozvinutú do takej dokonalosti ako dnešný človek. K výcviku patrí sugerácia, že ste prišli o ruky a teraz už môžete všetko hmatať iba cez temenný mozog a to vo vnútri hmatových spomienok, a z tohto centra sa naučíte hmatať orgány a časti tela. Ide o schopnosť jemného presunu a vyvolania stavu koncentrácie a dekoncentrácie. Tu sa cvičí aj systém nehybnosti a skľudnenia celkového pohybu. Nervové zakončenia sú stíšené a znehybnené. Hýbať sa môžete iba v predstavách a v tele. V tomto prípade sa nervové platničky svalov prepnú na vnímanie vnútorného sveta a to sú schopné znovu posúdiť, či je orgán zdravý alebo chorý. V prípade choroby sa vníma iný točivý pohyb ako pri zdravom orgáne. Zároveň neschopnosť pohybovať rukami a telom vedie k tomu, že zo zúfalstva sa bude ezoterik pohybovať aspoň v spomienkach a v orgánoch a častiach tela a to je začiatok schopnosti sa viac koncentrovať dovnútra na orgány, časti a spomienky uložené v tele.

Zmyslové centrum chute je uložené v spodnej časti mozgu. Znovu vo výcviku treba stíšiť a skľudniť chuťové poháriky na jazyku a chutnať iba spomienky, orgány a časti v tele. Čuchové centrum môže slúžiť na vnímanie buniek a chemických pochodov v bunkách za predpokladu, že sa všetko spojí s rezonanciou blanovitých útvarov tela ako mozgová blana, pobrušnica, mechúr, miecha, svaly a okostica. Tak isto je tu veštectvo, ako fungujú bunky, či sú zdravé.

Čuchové zmyslové centrum je v oblasti predného mozgu pod lebečnou kosťou. Vo výcviku sa utíši a zablokuje sliznica nosa a už sa čuchajú iba spomienky a orgány tela. Čuchové centrum treba využiť špeciálne, skoncentrovať ho na ostatné zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu a posilniť ich činnosť. Napríklad z hľadiska terapeutického osoba, ktorá má horší zrak, to rieši presunom zrakových vyhodnotení do čuchového centra v prednom mozgu. Teda čuchové centrum posilní ostatné 4 centrá a to zrakové, sluchové, hmatovo motorické a chuťové.

Môžeme si položiť otázku o tom, či 5 zmyslov sú všetky zmysly človeka, ktorými disponuje. A zo skúseností, ktoré sme získali, musíme konštatovať, že človek má aj šiesty zmysel, ktorý treba hľadať vo svaloch. Zoberte si do ruky kyvadlo. Je to závažie na špagátiku. Položíte si pred seba čerstvé a pokazené jedlo. Kyvadlo dáte nad dobré jedlo a potom nad pokazené jedlo. Zistíte, že svaly reagujú rôznym mikropohybom. Nad dobrým jedlom sa kyvadlo pohybuje inak ako nad druhým jedlom. Človek má vo svaloch 6. zmysel – svalový, no tým, že sa nepoužíva a ani v psychológii nedeklaruje, tak ako keby ani nebol a neexistoval. A jednoducho tento zmysel sa nerozvinul. Pre ezoterika je tu výzva svalový zmysel oživiť a to najprv do vonkajšieho sveta a to pomocou práce s kyvadlom alebo virguľou. A až po oživení do vonkajšieho sveta musí nasledovať jeho transformácia do vnútorného sveta. A určite to nebude zbytočná ezoterická prax, lebo veštecké výkony cez svalový zmysel sú základom úspešného vešteckého výkonu. Ostatné veštecké výkony sa mu podriaďujú.

Teda máme 5 klasických zmyslov, ktorých základom sú zmyslové senzory a na ne nadväzujú zmyslové senzory v šedej kôre veľkého mozgu. Ezoterik sa musí naučiť cez nervovú sústavu utlmiť činnosť zmyslových senzorov. Skoncentrovať sa do zmyslových centier, dosiahnuť schopnosť koncentrácie do tela na základe znehybnenia a stíšenia aktivity svalov. K tomu sugerácia a uverenie, že hýbať sa môže z temenného mozgu iba v spomienkach a častiach tela a nikde inde. V zmyslových centrách ezoterik vycvičí schopnosť vešteckého vnímania, čo sa deje vo vnútri jeho tela pomocou vhodných obrazov, zvukov prípadne pohybu zo svalov. Takto ezoterik transformuje svoje zmysly vo vnútornom svete, aby mohol prejsť s touto výbavou do vonkajšieho sveta.

Pridaj komentár