Vyšetreniami mi bol zistený zvýšený cukor. Na CT mi zistili steatózu heparu a polyp v cholecyste. Môžete sa na mňa napojiť a diagnostikovať môj zdravotný stav?

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na váš zdravotný stav. Príčina vašich problémov je v nedostatočnej ochrane organizmu voči vírusom a hubám. Tie prenikajú cez steny hrubých čriev do organizmu a postihujú hlavne pečeň a žalúdok, následne pankreas.

Diagnostika 6. neurónových oblastí tela: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Najslabšie miesto je miecha v chrbtici.

Diagnostika kostná dreň: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Najslabšie miesto je v rebrových kostiach.

Diagnostika krvné riečište: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Najslabšie miesto je krvné riečište v kĺbe ramena na ľavej ruke.

Diagnostika nervstva tela: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Najslabšie miesto je v oblasti pankreasu, ale nie choroba.

Diagnostika lymfatického riečišťa, uzlín, lymfatického moku: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Najslabšie miesto je lymfatický systém v oblasti pankreasu.

Diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku, neobkreslilo štítnu žľazu. Stupeň chorobnosti je 42, čo je začiatok chorobnosti. Príčinou je blokovanie delenia nových buniek. Kyvadlo neobkreslilo pankreas. Stupeň chorobnosti je 72, čo je už chorobný stav. Blokácia tvorby nových buniek ešte z detského obdobia. Vápenaté usadeniny. Celkové poškodenie.

Diagnostika orgánov tela: kyvadlo neobkreslilo žalúdok. Stupeň chorobnosti je 72, čo jej už chorobnosť. Sliznica žalúdka má drobné zápalové procesy a poškodenia celkovo. Príčina je blokovanie tvorby nových buniek. Kyvadlo neobkreslilo pečeň. Stupeň chorobnosti je 100, čo je rozvinutá chorobnosť. Drobné útvary a celkové drobenie pečene. Pečeň by mala pracovať ako celok, to už nie je. Príčina tohto stavu je v nežiaducich mikroorganizmoch v pečeni. Pečeň pracuje biochemicky slabšie a devastuje ostatné orgány v tele. Hlavne štítnu žľazu, pankreas a žalúdok. Liečbu treba začať likvidáciou nežiaducich mikroorganizmov v pečeni. Po ich likvidácii je možné obnoviť aj činnosť žalúdka a pankreasu. Ostatné orgány v poriadku.

Diagnostika imunitná: imunita voči neštandardným bunkám je slabá a to z dôvodu chemických útokov pečene na biele krvinky. V tele je príliš veľa nežiaducich buniek voči normálu. Glukóza sa hromadí v tukových bunkách na viacerých miestach, čo je rizikový faktor. Celkovo imunita na úrovni bunkovej blany okolo buniek je nedostatočná. Imunita jadier buniek je dostatočná. Do budúcna zvýšené riziko v tejto oblasti.
Imunita voči mikroorganizmom, vírusom a hubám. Imunita voči mikroorganizmom je dostatočná. Imunita voči vírusovým ochoreniam je zlyhaná a zdecimovaná. Virózne ochorenia a ich koncentrácia v pečeni. Vírusové eldorádo. V organizme je veľa nežiaducich hubovitých mikroorganizmov, hlavne v žalúdku. Najrizikovejšie vírusové mikroorganizmy sú v stene hrubého čreva. Najslabšie miesto v tele sú hrubé črevá, odtiaľto expandujú vírusy do pečene. Tak isto hubovité mikroorganizmy.

Záver
Odporúčam vyšetrenie u imunológa a podľa jeho zváženia nasadiť vhodnú liečbu. Prípadne si môžete dať u mňa spraviť hlbší zdravotný profil až na úroveň buniek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.