Teoretické delenie ezoteriky na základe vzniku energií, ich prieniku cez objekty. V prvom rade ide o bioenergiu vytvorenú v ľudskom tele. Potom o energiu magmatického jadra Zeme. Potom o energiu prichádzajúcu z kozmu ako je energia zo Slnka.

V prvom rade je zdrojom energie každé živé ľudské telo. Bioenergia vzniká v každej ľudskej bunke, ktorá prejavuje známky života. Bioenergia sa môže v ľudskom tele ešte tvoriť výrazne pri trávení a celkovom spracovaní potravy. Ďalší významný zdroj energie je magmatické jadro, ktoré je vo vnútri planéty Zem, do stredu je 6 000 kilometrov, tak ako od nás do Ameriky. Magmatické jadro tvorí energetický potenciál a tak isto rôzne druhy magnetizmu, ktorý preniká a pôsobí na všetko živé a neživé. Teda preniká cez všetko a pôsobí aj do planetárneho systému. Ďalší zdrojom energie, ktorú už produkuje človek, je jadrová energia a iné zdroje energie, ktoré nakoniec končia, ľudovo povedané, v zásuvkách domácností a podnikov. Ďalším zdrojom energie sú objekty v priestore kozmu. V našej slnečnej sústave je to hlavne Slnko, ale i ostatné planéty, hviezdy a objekty v súhvezdiach, galaxiách a kozmickom priestore.

Ďalej je potrebné si uvedomiť vzdialenosť človeka od týchto zdrojov energie. K bioenergiám vlastného tela sme veľmi blízko. Tak isto sme veľmi blízko k magmatickému jadru Zeme. Už viacej sme vzdialení od Slnka ako zdroja energie.

Vráťme sa však k bioenergiám, ktoré sa tvoria v ľudskom tele. Začínajú sa tvoriť už vznikom plodu počas embryonálneho vývoja každého človeka. Tvorba bioenergie ho sprevádza až do momentu fyzickej smrti. Smrťou sa tvorba bioenergie v ľudskom tele končí a už sa nemôže obnoviť. Ezoterik si je rozumovo vedomý, že jeho telo tvorí energie a postupne sa naučí na tvorbu vlastnej bioenergie koncentrovať a veštecky ju vnímať cez spánkové laloky vo veľkom mozgu. Musí si pravidelným cvičením vytvoriť takéto centrum. Ide o to, aby ezoterik vnímal tvorbu energie na základe zvukových efektov. Ezoterik vníma energie ako určité napätie a silu určitého hukotu. Ezoterik môže vnímať bioenergiu vlastného tela aj cez zadný zrakový mozog pomocou priraďovania obrázkov energetických zdrojov k miestu, kde veštecky zisťuje silu tvorby vlastnej bioenergie.

Pokiaľ chce ezoterik vnímať tvorbu bioenergie priamo vo vnútri buniek a nie iba na ich povrchu, tak je potrebné, aby ovládal techniku rezonancie hlasiviek a to pomocou dýchania. Rozrezonované hlasivky, ktoré majú v sebe blanovité membránky, dovoľujú psychike ezoterika, aby psychicky prenikol dovnútra buniek. Vždy do určitého množstva naraz. Potom je potrebné naučiť sa pracovať s tvorbou bioenergie a to tak, aby ju ezoterik dokázal navýšiť a podľa potreby stíšiť a spomaliť. Pre liečbu vlastného tela potrebuje zvýšiť tvorbu bioenergie a pre veštecké výkony ju potrebuje znížiť.

Zájdeme do oblasti alternatívnej medicíny a budeme skúmať prípady nedostatočnej tvorby bioenergie, to je v prípade, keď osoba má vysoký vek a starne. Množstvo bioenergie sa znižuje. Tak isto pri chorých osobách a chorých ľudských častiach tela môže prísť k zníženiu tvorby bioenergie. No pri niektorých chorobách, ktoré sprevádza prebytok sodíka (Na) v nervových zakončeniach, môže prísť k silnej tvorbe bioenergie. Tak isto pri akútnych zápaloch je zvýšená tvorba energie a zvlášť pri horúčkových stavoch.

Teda sú prípady, kde je tvorba bioenergie zbytočne vysoká a prípady, kde je tvorba bioenergie príliš nízka. No je tu ešte jedna skutočnosť a to, že ako sa bioenergia tvorí, tak sa neustále stráca alebo je spotrebovaná organizmom. A aj tu sú jedinci, ktorí vedia bioenergiu držať vo svojom tele dobre a niektorí ju neustále strácajú. Na udržanie dostatočného množstva bioenergie vplývajú výrazne psychické pochody v ľudskom tele. Keď je osoba zameraná na pomoc iným, tak energiu stráca, keď je osoba egoisticky zameraná na seba, tak si energiu lepšie udrží.

Mimoriadna tvorba bioenergií vzniká hlavne pri fyzickom výkone vo svaloch tela. Tieto produkujú taký druh energie, ktorý ide k fyzickému výkonu a blokuje čiastočne rozumovú činnosť. Pri premýšľaní sa tvorí iná bioenergia v mozgu. Skorej je to zníženie a strata bioenergie ako jej hromadenie a zhusťovanie ako pri fyzickej práci.

Zvláštny prípad bioenergií vzniká pri použití rezonancie hlasiviek alebo patologicky u tých ľudí, ktorí majú poškodené nervové zakončenia v tele a vytvárajú nervové rezonancie. Vtedy sa tvorí rezonančná bioenergia, ktorá je veľmi vhodná na operácie v pamäti. Preto je systém Silva zameraný do oblasti intelektu. Bližšie Silva škola.

Ďalším prípadom je tvorba bioenergií v ľudskom tele pod vplyvom sexuálnych predstáv a sexuálnej aktivity. Bioenergia vzniknutá pod sexuálnou chémiou má tendenciu vymieňať sa s bioenergiou z ľudí, zvierat a rastlín. Celkovo bioenergia z ľudského tela lepšie nateká a preniká, pokiaľ je vždy prítomný jemný erotizmus v predstavách. Niektorí jedinci sú trvalo nastavení tak, aby stále tvorili sexuálne podfarbenú bioenergiu. Zdá sa, že sú oproti tým, ktorí raz tvoria bioenergiu a potom netvoria vo výhode aj čo sa týka zdravia a celkovej psychickej a ezoterickej zdatnosti.

Pokiaľ chce ezoterik zvyšovať dočasne bioenergiu, tak je dobrá psychická predstava sebectva a pocit úplného zdravia. Pokiaľ chce ezoterik znižovať bioenergeticky potenciál, tak si nasugeruje chorobnosť v každej časti tela a láskavosť, dobrotu, rozdať sa. Možno do toho dostať aj jemné erotické predstavy.

Pre potreby zdravia a správneho metabolizmu je potrebné, aby sa bunky tela správali ako magnety. Keďže sme v ľudskom tele, tak biomagnety. V prípade obéznych ľudí sa bunky a časti tela prestanú správať ako biomagnety a človek nevie potom biomagnetizmus vo svojom tele zvyšovať. Naopak u anorektických osôb sme veštecky vnímali až príliš predimenzovaný biomagnetizmus.

Teraz sa pozrieme na energetický potenciál ezoterika z ďalšej oblasti a to je tvorba a prienik magmatických energií do ľudského tela a hlavne 4. magnetických prejavov pôsobiacich v ľudskom tele. Aj tu je potreba sa naučiť koncentrovať iba na magmatizmus natekajúci do ľudského tela a nevšímať si cez veštecký výkon tvorbu bioenergií. Znovu treba využiť spánkové laloky a zmyslové centrá, ktoré sa časom naučia vnímať aj magmatické energie v ľudskom tele.

Magmatické energie magmatického jadra natekajú a pôsobia do ľudského tela z každej oblasti povrchu tela. No najsilnejšie prúdenie je cez chodidlá a ruky. Treba si uvedomiť, že prietoky magmatických energií môžu byť rozdielne. Napríklad pokiaľ človek intenzívne premýšľa a čím menej vníma prírodu, tak tým menej magmatických síl do dotyčnej osoby nateká. Čím menej je človek intelektuálne ladený, tým má lepší kontakt s magmatickými energiami vo vlastnom tele. Pokiaľ sa ezoterik skoncentruje na magmatické energie v sebe, tak zvyšuje ich potenciál a možnosť vhodnej liečby. Pre veštecké výkony sa treba magmatických energií zbaviť, vytlačiť ich z tela a nepustiť nové počas trvania vešteckého výkonu.

V ľudskej psychike sa dá vypestovať jedinečný fenomén na prienik psychiky na povrchu ľudskej koži a potom ďalej v celom priestore planéty Zem a aj kozmu. Najlepšie psychické prieniky idú cez srdcový sval a priečne pruhované svaly rúk a nôh. Ezoterik potrebuje psychicky prenikať do živých a mŕtvych objektov podľa toho, ako to potrebuje.

Špecifickým prípadom je prípad nácviku a zvládnutia kozmického vedomia. Koncentrácia okolo orgánov tela a presun vlastných myšlienok do ich blízkosti. Bližšie Kozmos sekcia. V tomto prípade hovoríme o kozmickom vedomí, pri ktorom sa ľudské telo zbavuje magmatických energií magmatického jadra a otvára sa intenzívnejšie energiám, ktoré sa tvoria v kozmickom priestore. Je treba uvážlivo napúšťať kozmické energie a mať na pamäti zdravie a šťastný osud.

Pokiaľ chcete pracovať s bioenergetickou bázou efektívne, je potrebné sa naučiť koncentrovať do jednotlivých častí tela samostatne. A to do kože, do svalov, do každého orgánu samostatne, do krvného riečišťa, do nervového riečišťa, do lymfatického riečišťa, do jednotlivých neurónových oblastí. Potom do aury okolo seba a do predmetov okolo seba. Potom do zhlukov buniek v jednotlivých oblastiach. Uvedomte si, že každý prejav človeka sprevádza zmena bioenergií a energií v ľudskom tele.

Pokiaľ chcete dlhovekosť a trvalé zdravie, je rozumné nechať riadiť bioenergetické pochody v tele cez brušný mozog. Podrobnejšie Geriatrická poradňa.

Pridaj komentár