Bunková ezoterika. Rezonujúce hlasivky. Symbolika jaskyne. Vyhrážanie sa smrťou. Pudy pracujú v znamení zdravia. Bunková histológia. Bunková genetika. Blany, chrupavky okostica. Zázračné vyliečenia. Neustále zdravý. Dokonale údržbovaný. Rozumový prienik do buniek. Náboženské donucovanie. Komunikácia s jadrami buniek. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Geriatrická poradňa MP3.

Pud sebazáchovy sídli v brušnom mozgu. Tento sa nachádza v stene hrubého a tenkého čreva. Ide o drobné útvary veľkosti špendlíkovej hlavičky, ktoré sú roztrúsené v stene čriev a pospájané nervstvom. Pud sebazáchovy nám bráni, aby sme si zbytočne neublížili a snaží sa nám pomáhať. No naším cieľom je povyhrážať sa mu a donútiť ho k tomu, aby nás liečil. A k liečbe ho vyprovokujete predstavou samovraždy v jaskyni. V predstavách to myslíte vážne a v živote nie. To iste platí aj o pude sexuálnom, ktorému sa vyhrážate, že sa viacej nebudete milovať a rozmnožovať a namiesto orgazmu a ejakulácie bude z hrdla tiecť krv. Teda znovu donútenie, aby sa pud sexuálny vrhol do liečenia organizmu a až potom bude párenie. Tak isto sa postupuje smerom k pudu snovému, ktorý pracuje v nočnom režime. Uvedomte si, že v noci produkujú hormonálne žľazy inú chémiu ako počas dňa. Aj tu sa v priestoroch jaskyne vyhrážate, že pokiaľ sa v noci nebudú v organizme diať zázraky, tak skončíte a už nikdy nebudete spať. Sú to vyhrážky k tomu, aby nočná chémia pracovala ako tisíc upratovačiek a tisíc liečiteliek.

Je mi moc ľúto, že voči pudom v brušnom mozgu treba používať výhražné stanoviská, ale inak to nejde. Pokiaľ by sme používali náboženské obrazy podriadenia, dobroty a pevného zdravia, robili by ste kontemplácie, čo vy spravíte pre pudy v brušnom mozgu, aby boží svet v bunkách prenikal do vás. No táto technika patrí do náboženstva a nie do alternatívnej medicíny.

Pokiaľ chcete všetko cvičiť prakticky, tak v prvom rade potlačíte predstavy a aktivitu rozumu v hlave a nahodíte si stav premýšľania v materskej škôlke, idú predstavy rozprávkových postavičiek. Pokiaľ by ste zostali v stave prísneho rozumu, tak nebude môcť komunikovať s jadrami buniek. Teda máte niečo ako voľnú fantáziu, ktorú pretvoríte do základných predstáv a pocitov, že idete zomrieť do jaskyne. Nie vyliečiť sa, ale skončiť so životom. Samozrejme iba sugeratívne v predstavách. Zároveň vnímate, že v jaskyni je špeciálna akustika, vnímate, ako pomaličky po kvapkách rastú cencúľovité stalaktity a stalagmity. Akustiku jaskyne nahradíte rozkmitanými membránami v hlasivkách a to pomocou špeciálneho dýchania. Ide o počet úderov za sekundu a nie o melodický zvuk. V tomto prípade sa koncentrujete s obrázkom jaskyne a rezonujúcich hlasiviek do oblasti brušného mozgu. Na začiatok si môžete do oblastí čriev pod pupkom priložiť prudkým pohybom rozkmitanú ruku. V tomto stave koncentrácie do tejto oblasti sa psychicky dostanete do buniek čriev a ste najbližšie k pudu sebazáchovy, pudu sexuálnemu a pudu snovému. Neustále sa vyhrážate samovraždou a trváte, aby vás tieto pudy v bunkách čriev liečili a starali sa o vaše zdravie. Veštecky sa pýtate, čo máte robil a čím sa liečiť. Vypočujete požiadavky pudov, zrealizujete to. Najčastejšie ide o liečbu cez kožu. Pudom nediktujete, ako to majú robiť, kedy to budú robiť. Neotravujete pudy a necháte ich prenikať počas dňa aj noci to tela. V tomto momente pudy považujete za božiu prozreteľnosť, na ktorú sa nesmiete pozrieť, ani sa nič pýtať. Veríte v zázrak vyliečenia.

Najčastejšia chyba sa robí v tom, že si myslíte, že ste múdrejší ako pudy, že im môžete prikazovať, ako to majú robiť. Že pudy považujete za dieťa, milenca alebo votrelca. Že pudy musíte kontrolovať a kecať im do toho. Nerobte to a iba pudy vzývajte ako božstvo, ktoré dokáže všetko, všade a vždy. Pred spaním sa programujte, aby ste im nezavadzali. V prípade tohto spôsobu charizmatických liečob je psychický postoj rozhodujúci. Dobre si to zapamätajte.

Teraz si všetko vysvetlíme rozumovo. V podstate ide o to, aby sme psychicky prenikli do buniek v črevách. Tie zariadia niečo ako genetické modifikácie v určitých oblastiach ľudských buniek. V prípade pudu sebazáchovy ide o modifikáciu blanovitých útvarov v koži, na mozgu, mieche, pobrušnici a svaloch. Pud sebazáchovy privedie blanovité bunky do aktivity, pri ktorej sa tvoria útvary menšie ako vírusy. Tieto masívne prenikajú do chorých buniek a upravujú ich stav. Prenikajú podľa pravidiel a zákonitostí, ktorým ľudský rozum neporozumie. U každého postupuje výrazne individuálne. Tak isto modifikované túlavé blanovité bunky putujú do tukových buniek, vytvoria tu zhluky tukových buniek a prinútia ich tvoriť inú liečivú a doplňujúcu biochémiu. Ide o modifikácie a zoskupenia tukových buniek, ktoré voláme palcáky, dlaňovky, hviezdičky, granátové jabĺčka, trojuholníky, špirály, šachovnice, mriežky, dlhé pásy, prerušované pásky a éčka. Pud sebazáchovy sa môže podieľať aj na tvorbe dlhovekých buniek cez trvalé používanie jadrového mydla na celé telo. Tak isto geneticky modifikované bunky prenikajú do jadier buniek a dobíjajú ich genetický potenciál k deleniu. Tento systém funguje všade, ale nie na obličky, ktoré sa pozmenili geneticky a už sa nemôžu vrátiť do normálneho stavu. Tu pomôže pravidelné saunovanie a pri zhoršení stavu aj niekoľkodňové hladovanie. Pud sebazáchovy ešte diktuje, ako sa má človek stravovať a ktorú stravu prijímať ústami a ktorú cez kožu. Niektoré látky nemôžu prejsť tráviacim traktom a treba ich dodať cez kožu, príp. anál.

V prípade sexuálneho pudu ide o podobný mechanizmus, ktorý vedie ku genetickým modifikáciám v oblasti chrupaviek a hlavne chrupavky v strede hlavy pred epifýzou. Uvedomte si, že chrupavka má tri druhy buniek a jeden druh sa neustále rozmnožuje. Príde cez sexuálny pud k zmene týchto buniek a tie tvoria útvary, ktoré sa presúvajú po organizme a usadzujú sa okolo buniek tela. Takto usadené chemicky neustále atakujú bunky tela a nútia ich k dlhovekosti a hlavne zlikvidovať každý náznak chorobnosti v zárodku. Ďalej sú schopné obsadiť bunky tenkého čreva, ale aj baktérie, aby namiesto výživy tela dodávali dovnútra niečo ako liečivá. Bežný človek má v črevách závodnú kuchyňu a u týchto jedincov je to ako vo výrobni liečiv. Podobné niečo spravia aj s tukovými bunkami a môžu dokázať vyprodukovať až 1 milión jednotiek prospešných látok. Pri pude sebazáchovy je to iba 500 000 jednotiek užitočných pre organizmus. Pud sexuálny kontroluje aj delenie buniek v tele.

Tretí v poradí je snový pud, ktorý zase geneticky pozmení časť buniek okostice. Tie produkujú niečo ako makrofágy, ktoré prenikajú vo veľkých množstvách do buniek, upratujú a reparujú ako šialené. Potom po údržbe končia svoju púť. Tento systém budeme ešte podrobne skúmať.

Nasleduje ešte jeden systém, v obrázkoch jaskýň sa vidíte ako protivné dieťa, ktoré odmieta poslušnosť, neznáša svojich duchovných rodičov a má voči nim vyhrážky. Viete v podstate, o čo ide. Treba preniknúť do neurónových oblastí veľkého mozgu, stredného mozgu, miechy a tu pozmeňovať tieto centrá, aby robili všetko pre to, aby pudy brušného mozgu mohli fungovať, ako sa patrí.

V zásade tu prezentujem charizmatické liečby, ktoré využívajú náboženskú komunikáciu s bunkami a donucujú ich k určitej činnosti, ktorá je prospešná pre organizmus.

Pridaj komentár