Blížia sa 2 mesiace od mojej poslednej geriatrickej diagnostiky. Poprosím o posúdenie stavu a vypracovanie nových postupov v geriatrickom programe. Nesťažujem sa momentálne na žiadne zdravotné ťažkosti, nábehy na nádchu alebo iné choroby riešim veľmi silnou sugeráciou samovraždy v jaskyni, úžasne to pomáha a na druhý deň som zdravý ako ryba. Úspešne som tak zlikvidoval asi 10 predchorobných stavov. Ani keď som v kontakte s chorými, nič sa neprenesie.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel, ako sa vám darí v geriatrickom programe (A 932). Nie je čo dodať. Všetko je v poriadku. Žiadne slabšie miesta nie sú. Už realizujete geriatrický program aj na pude sexuálnom, aj na pude snovom. Dotiahnite liečby tak, aby ste mali trvale dobrý zdravotný stav do neskorej staroby. Želám vám 110 rokov bez chorôb.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabé miesto nie je. Obsah U vitamínu je dostatočný.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabé miesto nie je. Obsah E vitamínu je dostatočný.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov, blany, okostica: bunky blán sú užitočne modifikované. Liečivé bunky smerujú hlavne do bieleho tuku. Chrupavkovité bunky sú užitočne modifikované a začal bežať geriatrický program aj cez sexuálny pud. Okosticové bunky sa pripravujú k modifikácii a bude sa aktivizovať pud snový alebo teritoriálny, čo sú výborné trendy.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabé miesto nie je. Obsah C vitamínu cez kožu je dostatočný.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Tvoria sa dhovekejšie bunky. Slabé miesto nie je.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Tvoria sa dhovekejšie bunky. Slabé miesto nie je.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Tvoria sa dhovekejšie bunky. Slabé miesto nie je.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Tvoria sa dhovekejšie bunky. Slabé miesto nie je.

Geriatrická diagnostika biochemická: slabé miesto s biochémiou nie je.

Geriatrická diagnostika hnedého tuku: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Vytvorila sa tu modifikácia v prospech vakcinačných látok. Slabé miesto nie je.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Tvoria sa dhovekejšie bunky. Slabé miesto nie je.

Geriatrická diagnostika bieleho tuku: v tuku tvoríte 400 000 jednotiek. Z toho 10 000 jednotiek už tvorí pud sexuálny a modifikované chrupavkové bunky, ktoré dorazili do tukových buniek. Výsledok je výborný. Všetky modifikácie sú úplne vytvorené.

Geriatrická liečba pud sexuálny: znovu v črevách sa vyhrážať, že zničíte všetky sexuálne obrázky, pokiaľ nebude pud modifikovať bunky chrupaviek a nezabezpečí vám to život bez chorôb. Ukladať na telo rôzne druhy kvetov zo záhrady a lúky. Každý týždeň aspoň dvakrát po dobu 2 mesiacov.

Geriatrická liečba pud teritoriálny: znovu funguje v brušnom mozgu. Vyhrážať sa, že už viac nebudete spať alebo sa pohybovať. Čo sa týka baktérií, tak skladba je dobrá. Čo sa týka vírusov, chce to šúchať sa tŕstím, čo rastie pri potoku v lese, nie pri kraji lesa alebo dediny. Stačí 2 krát zájsť a pošúchať sa suchou zelenou časťou. Skladba húb je v tele dobrá. Aj prvoky a sinice sú dobré. Vhodné je šúchať telo hlinou z lomu, tak isto s obilnou slamou.

 

Pridaj komentár