A 279 – Problémy s komunikáciou – 2005-01-06 14:28:31


Mám problémy s komunikáciou, nízke sebavedomie, žalúdočné problémy, nervozita, nesústredená, depresívna, so všetkým nespokojná, závistlivá, nevyrovnaná, zábudlivosť.

Saša Pueblo – Problémy s komunikáciou – 2005-01-06 14:29:41


Keď natrafím na negatívnu osobu, tak využijem právo a nezaoberám sa ňou. Tentokrát som tak nespravil a verím, že sa nad sebou zamyslíte. Necítim z vás, že ste vedome deštruktívna. Dostali ste to do vienka od vašej matky. Skúste si to uvedomiť a čo sa dá, napraviť.

Zdravotný stav
Nenachádzam žiadne zdravotné problémy.

Psychický stav
Aurický obal je odpojený od fyzického tela. Naznačuje to na určité psychické problémy. Nechuť žiť a privodiť si nepríjemné situácie. Zbytočne si ubližovať. Nerobte to. Neprivolávajte nešťastný osud.

Povaha
Ste hysterická povaha usadená v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá si privoláva k sebe samé nepríjemné udalosti.

Sexualita povahy
Je umiestnená bioenergeticky do kostí. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá v hĺbke duše chce žiť ezoterickým životom pustovníčky. Samota a uctievanie deštrukcie.

Pred narodením
Počas tehotenstva vašej matky ste museli húževnato bojovať s démonom vašej matky, ktorá bola deštruktívna voči vám. Vytvorili ste si mechanizmus, že potrebujete nepríjemnosti, aby ste sa vedeli mobilizovať. Preto si ich aj privolávate.

Sexuálne centrum
Je v ústnej dutine a naznačuje na detskú sexualitu. Určitá nezodpovednosť a hravosť. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá potrebuje k životu nepríjemnosti a deštrukciu. Skúste fungovať iným spôsobom.

Astrológia sudičky
Skúmam oblasť neurónov v mozočku. Samé obrazy deštrukcie. Na konci osoba, ktorá vytvára okolo vás nepríjemnosti. Ničivý element. Z vašej strany tu musí byť snaha a chuť nepripustiť takýto osud.

Astrológia psychiky
Skúmam oblasť neurónov veľkého mozgu. Všade neporiadok, deštrukcia a chaos. Skúste si to uvedomiť a bojovať proti tomu.

Astrológia planét
Skúmam oblasť neurónov stredného mozgu. Ste pod vplyvom planéty Venuša. Vaše šťastie je založené na nešťastí iných. Vytvárate svoj osud na tom, že sa iným nedarí.

Snová astrológia
Skúmam oblasť vašich snov. V snoch konštruujete, ako zdecimovať svoje okolie a vyťažiť z toho, čo sa dá.

Rodová karma
Skúmam vplyv vašich predkov na váš osud. Postava sudcu, ktorý sa vyžíval v súdnych sporoch a všetkých účastníkov neustále týral. Nenávisť obetí pôsobí aj na vás.

Pôrod
Spôsobil to, že si razíte cestu cez ničenie okolia namiesto spolupráce. Hľadáte najkratšie cesty k cieľu a nehľadíte na druhých. Máte pocit, že vy môžete všetko a všetko vám prejde.

Sexuálne podvedomie
Skúmam vplyv rodičov na vaše podvedomie. Celková vzrušivosť: na zbrane a podobne. Povrchová vzrušivosť: na zelené predmety. Pohlavná vzrušivosť: nekomentujem. Je deštruktívna. Citová vzrušivosť: nekomentujem.

Traumatické udalosti
Ste osoba, ktorá silne spôsobuje traumy iným. Skúste si to uvedomiť a nerobiť to.

Duchovná úroveň
Mali by ste viac popracovať na otázkach morálky a etiky. Majú svoje zákonitosti a logiku. Nie sme zvieratá, ale ľudia.

Joga osud
Cítim, že vo svojom osude nedokážete nič zmeniť.

Saša Pueblo

 

Pridaj komentár