Astrológia a astronómia. Začiatky astrológie. Základom sú mantické techniky klasickej veštby. Vedecké poznatky z kozmu. Astrálne putovanie a sila vešteckého výkonu. Kde je základ veštenia pomocou hviezd.

Pokračujeme v nácviku základných vešteckých techník a vypracovávame metodiku nácviku vešteckej intuície. Zároveň nacvičujem veštecké techniky aj ja osobne. Tak isto sa usilujem prísť na základné zákonitosti vešteckých schopností.

V prvom rade by som každého upozornil, že pokiaľ chce byť mimoriadne kvalitným astrológom, tak je potrebné ovládať čo najviac základných vešteckých techník. Zbytočne sa neponáhľať a za každú cenu sa nehnať do vrcholových vešteckých výkonov, ktoré sprevádzajú celú astrologickú prax. Aj tu platí prvé pravidlo astrológie, že základom astrologických schopností je v prvom rade schopnosť ovládať základné mantické techniky a až po mnohoročnej praxi prechádzať do samotných vešteckých výkonov. Opačný postup vás nakoniec zbrzdí a neovládanie základných vešteckých techník sa stane vo vašej astrologickej praxi neprekonateľnou prekážkou. Je na vás, ako túto zásadu dodržíte a či chcete byť v astrológii výnimočne dobrý. Tak isto som na začiatku zašiel do umenia astrológie, ale rýchlo som pochopil, že sa treba vrátiť naspäť. Intenzívne docvičujem práve základné mantické techniky.

Aj z hľadiska historického začína astrológia práve pri základných vešteckých technikách, hovoríme o astromantii, čo je z hľadiska historického a logického správny postup. Ovládam niektorú základnú vešteckú techniku a túto potom prenášam do kozmického priestoru. Ovládate techniku tarotových alebo iných vešteckých kariet a až po rokoch praxe si uvedomujete, že tarotové karty možno vnímať v oblakoch. To nacvičujete schopnosť vytvárať vo svojej fantázii potrebné obrazy a tieto zahusťovať vlastnými bioenergiami. Je to z hľadiska psychického detská myseľ a základ vešteckej obrazotvornosti. Po týchto vešteckých cvičeniach sa môžete posunúť k planétam a hviezdam. Keď hviezdy a galaxie pospájate do určitých obrazcov, tak tu zrazu môžete kľudne vnímať jednotlivé tarotové karty.

Tak isto tu môžete vnímať určitú geometriu pospájaním jednotlivých hviezd a galaxií. Vo svojej vešteckej technike začínate používať tarotové karty, ktoré vás jednoznačne naladia veštecky. Potom tu začínate využívať základnú vešteckú techniku a to je tvorba vešteckých predstáv. Potrebujete zmenšenú maketu veštecky ošetrovanej osoby. Možno bez obáv konštatovať, že maketa postavičky veštecky ošetrovanej osoby je základom vešteckého umenia. Dievčenské bábiky sú základom dobrej vešteckej techniky. Skúste zájsť do hračkárstva a uvedomiť si túto základnú vešteckú techniku. Potom sa snažte tieto postavičky vidieť v oblakoch a nakoniec v kozme.
Ďalšou základnou vešteckou technikou je veštectvo na základe vytvárania bodov, tieto body možno nájsť v letiacich vtákoch na oblohe a potom rovno vo vzdialených hviezdach.

Spomeňte si na techniku veštenia pomocou bodov a dominových platničiek.
Základ horoskopu možno nájsť práve v schopnosti ľudskej mysle spájať hviezdy a galaxie do geometrických útvarov. Základom mantických techník veštectva je veštenie technológiou iting, kde sa paličky používajú ako základ vešteckej technológie. Keď si uvedomíte zemeguľu ako stred slnečnej sústavy, to je najstaršia predstava o kozme a zvieratník dookola, dostanete predzvesť kruhovitého horoskopu. No v astrologickom umení intuície sa používajú aj iné tvary horoskopov ako kruhovité. Štúdium dejín astrológie je plné dôkazov o geometrických schémach rôznych tvarov. Teda keď okolo hviezdnych bodov vidíte postavy z tarotových kariet, tak každá karta môže mať vytvorenú geometrickú štruktúru. Skúste si do každej tarotovej karty dokresliť hviezdne body a geometrické úsečky, ktoré jednotlivé body spájajú.

Tak isto ako sa trápite so základnými mantickými technikami vešteckého umenia, je potrebné sa potrápiť aj vešteckými technikami, ktoré sprevádzajú samotnú astrológiu, ktorá ide od astromantie do astrológie a do budúcnosti by mala astrológia prejsť do astronómie. Teda astrológ a celá astrológia má svoju vývojovú schopnosť v prísnom preberaní vedeckých poznatkov astrológov. Zmenou názvu by sa tento trend jasne definoval. Tak isto by astrológia dnešných čias mala do seba prevziať aj teoretické poznatky dnešnej vedy o kozmickom dianí.

A to najdôležitejšie z hľadiska prepojenia astrológie, vešteckej intuície a psychológie je skutočnosť, že keď sa skoncentrujete na hviezdne nebo, tak získavate schopnosť astrálneho putovania. Dokážete prenikať do svojej psychiky a do psychiky veštecky ošetrovanej osoby hlbšie a detailnejšie. Teda pohľad veštca a dupľom astrológa na hviezdnu oblohu s tým, že si nasugerujete poškodenie okostice a dosahujete tak intenzívnejšie veštecké schopnosti. Sugerácia je tu schopnosť skoncentrovať sa do vlastnej okostice na povrchu kosti, utíšiť tu celkové dianie a oklamať seba uverením o poškodení okostice.

Pridaj komentár