Potreba užívania liekov či už na predpis psychiatra, alebo liekov vo voľnom predaji.

U dotyčnej osoby sme zistili silu vôle a schopnosť aktívne sa podieľať na spoločných terapiách. Tak isto sme otestovali základné parametre fungovania ako je normálnosť pohybu, normálnosť hovoriť, normálnosť postarať sa o seba, normálnosť spánku, normálnosť hygienických návykov, normálnosť chuti sa vyliečiť, normálnosť vnímania času. Tak isto sa hodnotí počet neštandardných stavov a schopnosť ich zvládať. Pokiaľ zoznam neštandardného správania presiahne 30 bodov alebo tridsať druhov neštandardných prejavov, je nutné byť trvale na liekoch od psychiatra. Pokiaľ má dotyčná osoba silu vôle liečiť sa a pracovať na sebe, aj tak je vhodné podrobiť ju tabletkovej liečbe a zároveň robiť aktívne terapie na zvládnutie normálnosti v jej prejavoch. Pokiaľ prevládajú úplne neštandardné stavy, tak je bezpodmienečne nutná starostlivosť psychiatra. Cieľom užívania tabletiek je zabrániť alebo stlmiť možnosť náhlych a riskantných psychických stavov ohrozujúcich okolie alebo dotyčnú osobu. Pokiaľ je dotyčná osoba agresívna a útočná, neodporúča sa dotyčnej osobe venovať vôbec, prípadne iba v patričnom psychiatrickom zariadení. Pokiaľ terapie napredujú úspešne a to aj dlhodobo a dotyčná osoba je ochotná stále aktívnejšie na sebe pracovať, tak je možné začať so znižovaním dávok, ale veľmi pozvoľna. Prípadne pri zhoršení stavu sa dá k užívaniu tabletiek vrátiť. Je možnosť užívať aj tabletky vtedy, keď dotyčná osoba, ktorá sa aktívne lieči, nezvládne svoj psychický stav a potrebuje pomoc zvonka. Vtedy je vhodné užiť tabletku, aby sa stav zastabilizoval. Je to vhodnejšie, ako nechať neštandardný psychický stav prerásť. Takéto situácie oslabujú priebeh terapií a je vhodnejšie užiť preventívne tabletku a samozrejme so vzniknutým stavom aktívne bojovať. Pokiaľ dotyčná osoba odmieta užívať tabletkovú liečbu a chodiť na pravidelné psychiatrické vyšetrenia, je riskantné sa jej venovať. Tak isto to naznačuje na neochotu sa vyliečiť a podriadiť vhodnej disciplíne.

Pridaj komentár