Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na váš žalúdok a možné onkologické problémy. Máte požehnaný vek 85 rokov. Nestotožňujem sa s lekárskym nálezom. Sú tu nové bunky, ale ako obnova už nefungujúceho žalúdka. Bunky sú plne ľudské. Váš organizmus dokáže robiť plno náhradných riešení modifikáciou svalových buniek na blastulové. Zo svalových buniek trvalo idú molekulárne štruktúry a obnovujú organizmus.

Diagnostika 6. neurónových oblastí tela: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. No postupne sa tu zvyšuje počet mŕtvych buniek. Vo všetkých oblastiach je asi 20% mŕtvych buniek.

Diagnostika kostná dreň: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Tak isto dochádza k postupnému odumieraniu kostnej drene. Bohužiaľ, procesy starnutia. Asi polovica kostnej drene je nefunkčná. Organizmus vytvoril v kostných bunkách a na iných miestach niečo ako regeneračné stanice pre červené krvinky. Majú až 10 násobnú životnosť ako u bežných ľudí.

Diagnostika krvné riečište: kyvadlo obkreslilo v poriadku, ale neustále pribúdajú sklerotizované bunky. Procesy starnutia.

Diagnostika nervstva tela: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. V rámci záchrany organizmus zbudoval ďalšiu náhradnú nervovú sústavu čiastočne zo starej nervovej sústavy. Nervová sústava je výkonná a mladá.

Diagnostika lymfatického riečišťa, uzlín: tak isto organizmus vybudoval náhradný systém lymfatického riečišťa a ten je značne mladý. Mohlo sa tak stať na základe modifikácií svalových buniek na blastulové. Zo svalov sa trvale produkujú molekulárne reťazce, ktoré reparujú organizmus.

Diagnostika hormonálnej sústavy: zase organizmus úspešne zo svalových buniek vytvoril nové centrá hormonálnej činnosti. Teda určité náhradné mechanizmy.

Diagnostika tráviaceho systému: celkovo v poriadku. Aj tu sa organizmus usiluje vytvoriť náhradný systém buniek. Bunky vyzerajú podozrivo, ale sú výhradne ľudské. Podobný proces reparácie sa deje aj v tenkých črevách a na mnohých miestach tela.

Záver: organizmus je pripravený pokračovať ďalej a nič chorobné sa nedeje. Odporúčam tlačiť organizmus aj do reparácie neurónov.

Pridaj komentár