Edita

Mám zdravotné ťažkosti, pretrvávajúce cca 11 rokov, akútne asi 4-5. Bola mi stanovená diagnóza skleróza multiplex. Lekárka si nie je istá, či je správna.

Diagnostika 6. neurónových oblastí tela: kyvadlo neobkreslilo veľký mozog. Stupeň chorobnosti je 70-80, čo je už rozbiehajúca chorobnosť. Nevhodné bunky sú zavápňované organizmom. V podstate je to ochrana organizmu pred nevhodným a nežiaducim delením neurónových buniek. V tomto veku by sa neurónové bunky už nemali deliť. Tieto procesy bežia aj v strednom mozgu, mozočku, mieche, brušnom mozgu a gangliách. Neurónové bunky nevhodne zaizolovali jednotlivé chromozómy.

Diagnostika kostná dreň: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku.

Diagnostika krvné riečište: kyvadlo ho neobkreslilo. Nánosy a povlaky prvkov, hlavne vápnika. Stupeň chorobnosti je 70-80. Príčinou sú nevhodné genetické delenia, ktoré organizmus rieši zavápňovaním poškodených buniek.

Diagnostika nervstva tela: podobný stav ako u krvného riečišťa.

Diagnostika lymfatického riečišťa, uzlín: podobný stav ako u krvného riečišťa.

Diagnostika hormonálnej sústavy: podobný stav ako u krvného riečišťa.

Diagnostika tráviaceho systému: podobný stav ako u krvného riečišťa a to tenké a hrubé črevá, pankreas.

Diagnostika orgánov a častí tela: kyvadlo obkreslilo v poriadku srdce, pľúca, slezinu, žalúdok, pečeň. Neobkreslilo svaly. Stupeň chorobnosti je 100, teda aktívna chorobnosť. Príčinou je nevhodné genetické poškodenie svalových buniek.

Diagnostika psyché: psychický stav je neštandardný. Prekročil už dvere psychiatrie. Liečba je nutnosťou.

Záver: príčinu vašej chorobnosti možno hľadať hlboko vo vnútri buniek – v chromozómoch, génových retiazkach a sekvenciách a treba ísť ešte hlbšie na molekulárnu štruktúru, kde sa vytvorili nevhodné uhlíkové väzby. Biochémia v tejto oblasti je atypická. Keď som veštecky zisťoval, ako sa osoby z tohto stavu dostali, tak buď ožarovaním alebo užívaním rádioaktívne upravených preparátov a roztokov. Vyliečili sa aj alternatívne a to liečbou v kúpeľoch s rádioaktívnou vodou, také sú napr. v Čechách alebo Maďarsku. Pravidelne chodia do týchto kúpeľov.

Samozrejme, toto je iba veštecký odhad zdravotných problémov. Iné sú lekárske testy toho, čo sa deje vo vnútri buniek. Treba zostať trvalo v rukách lekárov.

Daniel

Už nejakú dobu sa zaujímam o ezoteriku, pretože mám od malička viaceré zdravotné problémy a aj keď mám mnoho známych doktorov, najlepšiu skúsenosť mám práve s ezoterickým liečením. Sám som už začal na sebe pracovať podľa mojich možností a informácií – úprava stravy, uvedomovanie si seba, príroda, iný vzťah k ľuďom a okoliu a pod. Chcel by som vás požiadať o informáciu ohľadne ezoterických meditácií, zasvätenia a môjho ďalšieho postupu.

Prejavili ste záujem o meditácie. Dovolil som si najskôr zdiagnostikovať váš zdravotný stav.

Diagnostika zdravia: kyvadlo neobkreslilo neurónové oblasti veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií. Stupeň chorobnosti kolíše v rozmedzí 40-60-80. Nestabilné prostredie. Príčina sú nevhodné hubovité štruktúry. Sú z lišajníkov a machov. Kyvadlo neobkreslilo nervový systém v tele. Stupeň chorobnosti kolíše. Množstvo nevhodných mikroorganizmov. A takýto stav máte v celom tele.

Diagnostika imunitná: celkovo je imunita skoro na hranici úplného zlyhania. Zničený bol brzlík. Náhrada nie je vybudovaná v tele. Kostná dreň je ako keby spálená. Bojuje voči mikroorganizmom. Biele krvinky sú oslabené a celkovo imunitný systém bielych krviniek zle funguje.

Liečba: mnohoročné užívanie náhrad za imunitu a to imunitné preparáty od lekára a to tie najnovšie. Alternatívne sa potom pokúsiť vytvoriť náhrady za brzlík niekde v tele.

V takomto stave nie je možné naplno sa venovať duchovnej ezoterike.

Pridaj komentár