V tomto príspevku sa budem zaoberať prípadom psychiatrického pacienta, ktorý má poškodený stredný mozog a pomiešané denné a nočné vedomie.
U dotyčnej osoby bolo vykonané EEG vyšetrenie. To je elektroencefalogram, ktorým sa cez mozog diagnostikovanej osoby preháňa nízkoprúd. Prechodom cez neuróny sa zisťuje, v akom sú stave. Dotyčnému bolo spravené aj CT hlavy a nenašlo sa žiadne poškodenie mozgu. Teda medicínsky sa dá vylúčiť fyzické poškodenie mozgu; ide buď o poškodenie biochemické, alebo psychiatrické. Dotyčného som vyšetroval na jeho vyjadrovacie schopnosti. Pri vyšetrovaní musel často zatvárať oči, prestával dýchať, nepoužíval žiadne pohyby tela ani rúk. Úplne bola vylúčená mimika tváre a gestikulácia rúk. Dotyčný sa vyjadroval pomaličky v obrazoch. Často strácal koncentráciu a odbiehal od témy. Keď som zisťoval, či dokáže gestikulovať rukami, tak to na požiadanie spravil. Tak isto dokázal zastaviť obrazové myslenie a prejsť na myslenie počúvaním vnútorného hlasu. Keď som sa senzibilne napojil na jeho mozog, nenachádzal som hranicu medzi stredným mozgom nazývaným aj zvierací mozog a veľkým mozgom. Vzájomne sa prelínali. Tak isto povrch stredného mozgu, kde sa nachádzajú neuróny, bol hladký ako povrch vody a chýbali rotujúce stuhnuté špirály. Tak isto chýbali hermetické, alchymistické a náboženské obrazy na povrchu stredného mozgu. Dotyčný priznal, že v pohode dokáže nespať aj štyri noci. Teda keď vstane do práce, tak sa mu otvorí snová myseľ a povrch neurónov je hladký. Keď ide spať, tak povrch neurónov sa silne zarotuje, objavia sa špirály, otvorí sa denné vedomie a snové sa uzavrie. Teda mu to funguje inak ako štandardným ľudom. Navyše dotyčný je špiritista, ktorý má neustále strach z budúcnosti. To spôsobilo v strednom mozgu prostredie pre existenciu informačného poľa mŕtvej osoby, ktorá bola silne nábožensky založená a zošalela práve poškodením stredného mozgu. Túto dušu sme vymenili za inú, ktorá mala informačné pole v tejto oblasti štandardné.
Tu vidíme príklad z praxe, ako možno využiť hermetické obrázky na manipuláciu s denným a nočným vedomím.
Stredný mozog je na obrázku označený zelenou farbou.

Pridaj komentár