Kozmická ezoterika. Kozmické vedomie. Fyzickí kozmonauti, ktorí v kozme strávili viac ako 4 mesiace. Osoby, ktorým sa psychika dostala do kozmického stavu na základe poškodenia embryonálneho vedomia. Všetko zo spomienok. Žiadne fantázie umeleckého sochára. Spomienky možno strihať na drobné čiastočky, len nič nedotvárať voľnou fantáziou. Vycítenie kozmického vedomia. Špeciálne prieniky do psychiky a vyciťovanie tohto stavu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Ako ste si všimli, tak sme všetky príspevky o psychike kozmonautov presunuli do Kozmos sekcie. Tým sme jasne definovali, o čom je kozmos vedomie. Je to moderný smer v ezoterike a patrí do nových trendov, ktoré spôsobila ľuďmi vytvorená technika. U Silva ezoteriky je to poškodenie psychiky slaboprúdom a magnetizmom. U Kozmickej ezoteriky je to kozmická technika a pobyt človeka – kozmonauta na obežnej dráhe dlhšie ako 4 mesiace. Teší ma a určite všetkých priaznivcov ezoteriky, že sa nám podarilo do týchto systémov preniknúť a postupovať do hĺbky.

V prvom rade si treba uvedomiť, že sme vešteckými technikami niekoľkí preskúmali veľký zoznam kozmonautov a tieto meditácie sme založili na rozsiahlom prieskume patológie pobytu kozmonautov v kozme. Teda žiadne fantázie o zelených mužíčkoch. Reálny stav kozmonautov, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace. Následne na tento výskum sme cez internet diagnostikovali určité množstvo ľudí, ktorí mali netradičné vedomie reálnych kozmonautov a to napriek tomu, že v kozme neboli. Postupne sme zistili, že takéto poškodenie sa môže vyskytnúť aj u bežných ľudí a najčastejšie počas vývoja embrya počas obdobia tehotenstva. Čo bolo pre nás určité prekvapenie. Teda dostali sme racionálny základ pre zvláštny druh meditácií.

Bolo treba nájsť vhodnú techniku nácviku týchto stavov a to tak, aby sme sa do kozmického vedomia dostali, a potom sa z tohto druhu vedomia dostali do stavu normality. To sa nám podarilo sugeratívnymi technikami uverenia bez výhrad, že sme boli v kozme. Klasická technika ľudí, ktorí uveria a nepochybujú. Takáto technika úplne stačí, aby sa spojili všetky neurónové oblasti v tele.

Niektorí prešli špeciálnou technikou sugerácie klinickej smrti. Začali sme koncentráciou do stredného mozgu, silný stav sugerácie klinickej smrti so všetkými náležitosťami. Pri takejto sugerácii sme sa posunuli na povrch šedej kôry veľkého mozgu, čo je klasický postup aj pri skutočnej klinickej smrti. Potom sme však zašli ďalej a sugeráciu klinickej smrti sme spravili do mozočku. A tu začína jedinečný stav, ktorý nemožno dosiahnuť klasickou klinickou smrťou. Potom sme zrealizovali sugeráciu do stredného mozgu a dosiahli sme stav ako pri mozočku. Potom sme sa skoncentrovali v silnej sugerácii klinickej smrti do miechy a absolvovali sme klinickú smrť aj v tejto oblasti neurónov. Niečo podobné sme prežili aj v brušnom mozgu a v gangliách. Teda jedinečný stav sugeratívnej smrti do 6. neurónových oblastí. Výsledok bol, že teraz sme fakticky izolovane usadení vo všetkých 6. neurónových oblastiach. Moment, ktorý sa asi nevidí a je pre ezoteriku úplne jedinečný. Takýto stav mysle sa dá dosiahnuť iba silne a dobre prevedenou sugeráciou. Prvýkrát sme do ezoteriky priniesli netradičný postup a netradičnú psychickú pozíciu. Bežní ľudia sú celý život trvale skoncentrovaní do jednej neurónovej oblasti a zrazu psychické pochody pri sugerácii klinickej smrti idú izolovane zo všetkých neurónových oblastí.

Predchádzajúci stav psychiky sa stáva pre nás základným stavom; podobá sa kozmickému vedomiu, ale nie je to kozmické vedomie. Tým sa stane tak, že použijeme na to iba spomienky. Postupne si spomíname na obrázkové spomienky, ku ktorým dávame spomienky, ako sme v minulosti prenikali do neurónových oblastí, do toho dávame všetky druhy spomienok na kozmos a astronómiu. Žiadne fantázie a dotváranie spomienok. Spomienky možno prekrývať, možno ich strihať a rezať na najmenšie kúsky, ale nikdy ani moment fantázie. Stačia takéto spomienky a môžete aktívne prísť ku kozmickému vedomiu a spojeniu všetkých neurnových oblastí naraz do jedného celku. Treba si tento stav vychutnať a uvedomiť, že vaše ego prvýkrát zachytilo stav spojenia všetkých neurónových oblastí tela.

Potom je tu potrebná sugerácie cez spomienky na váš celý život so spomienkami na orgány tela a spomienkami na prieniky do orgánov. Žiadna priama koncentrácia do orgánov a častí tela. K tomu spomienky o labyrinte a kozmické vedomie máme v sebe a usilujeme sa ho vychutnať tým, že tento stav v našich spomienkach vyrazí určité spomienky a nech sú akékoľvek divoké a čudné, všetko berieme bez výhrad. Potom je stav zobrať si prienik na niektorú kozmickú planétu z reálneho kozmu. Napríklad Mars. V spomienkach si predstavíte túto spomienku a vytvoríte v sebe obrovskú predstavu tejto planéty so sugeráciou behajúcich potkanov v trubkách. Vychutnáte si tento stav a to tak, že vyrazia v mysli určité spomienky. Nebránite sa a zároveň sa skúsite na osoby okolo seba pozerať z pozície takto upravených neurónových oblastí. K tomu pridáte pocit, že chcete dotyčnú osobu vnímať ako kozmos. Potom si necháte z mysle vyraziť určitú spomienku, ktorá má charakterizovať zdravotný stav dotyčnej osoby. Každému sa objaví niečo iné. Napríklad sa vám objaví u dotyčnej osoby žeravý kotúč. Zároveň si predstavíte zdravú osobu a zisťujete, že má žeravý kotúč. Napojíte sa veštecky na chorú osobu a vnímate, že má čierny kotúč. Osobu s čiernym kotúčom by sme mohli preliečovať napríklad v hypnotickom stave práve predstavou žeravého kotúču.

No naším cieľom je, aby sme začali v neurónoch pracovať alchymistickými metódami a otvorili túto líniu ezoteriky. Už teraz možno tvrdiť, že umenie ezoterickej alchýmie úzko súvisí práve s kozmickým vedomím. Tak na budúcom stretnutí kozmických ľudí sa pustíme do meditačnej cesty starých alchymistov.

Pridaj komentár