Nácvik blikajúcej, kmitajúcej a rezonujúcej psychiky pomocou predstáv a spomienok uložených vo veľkom mozgu. Spomíname si na vhodné cvičenia, ktoré sme cvičili v minulosti: vytáčanie očí ako pri zaspávaní, šúchanie dvoch rúk o seba a potom kmitanie prstami v povetrí, tlak prsta na kožu a zakmitanie ako príklepová vŕtačka. To sú klasické techniky, ktoré sa používajú v prípadoch začiatočného nácviku, potom už nie. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v spomínaní na technické spomienky, ktoré rozkmitali vnútro meditujúcej osoby pomocou psychowalkmana. Treba ho používať iba dočasne na zachytenie do spomienok. Psychowalkman by mohol pri trvalom používaní poškodiť nervové zakončenia a narušiť štandardný psychický stav. Tak isto si spomíname na rezonančné nahrávky s rôznymi druhmi rezonancií. Tak isto ich nemožno dlhodobo používať a neskoršie treba pracovať iba zo spomienok. Potom je tu možnosť spomínať si na vibrujúce zariadenia ako vysávač, mixér, pračka a podobne. Všetko zo spomienok posúvame cez nervovú sústavu do organizmu. To je základné naladenie.

Nasleduje naladenie na ideu a poznanie vedeckého sveta na základe poznatku, že svet okolo nás, a hlavne predmety ako múr, stolička a pohár, kmitajú a vibrujú a iba naše nedokonalé zmysly to nedokážu postrehnúť. Uvedomujete si rozumovo túto skutočnosť a prijímate to vo svojom tele, okolo tela, ale aj predmetoch a objektoch okolo seba. Prijímate hlbšie psychické prepojenie na všetko v tele a okolo tela. Svet od tohto momentu nie je nehybnosť a klamstvo našich zmyslov skončilo v prísnom spojení s realitou.

Pokračujeme v nácviku rezonančných schopností v membránach hlasiviek a to v jednej aj druhej hlasivke. Je to špeciálny výcvik ako u operných spevákov, naučíte sa dýchať a hovoriť tak, aby boli hlasivky rezonančné. Potom sa treba naučiť rezonancie navodiť aj v pobrušnicovej membráne pod spodnými lalokmi pľúc. Pomôže vám predstava o počte úderov za sekundu. Chce to špeciálny výcvik, aby ste svoje membrány tela správne dýchaním a hovorením rozrezonovali.

Pokiaľ chcete vibrácie dosiahnuť aj v aure okolo tela, pomôžete si predstavou sexu s vibrátorom, ktorý vytvára rezonujúce sexuálne energie a prenáša rezonančnú myseľ do aury okolo tela.

Potom je tu špeciálna vlastnosť a to otvorenie echolokátora z hlasiviek, ktorý sa napája na rezonancie z hlasiviek. Preniká do aury okolo tela a odtiaľ cez stenu alebo predmet rovno do priestoru za stenou. Takouto echolokačnou energiou sa naučíte skenovať veci za stenou. K tomu veštecký výkon, čo to vlastne je za stenou.

Nasleduje postupná koncentrácia do 6. neurónových oblastí v tele. Všade vhodné rezonujúce koncentrácie a otváranie neurónových oblastí na prienik do hĺbok vlastnej psychiky. Rezonancie, kmitanie a blikanie vhodného charakteru a kombinácie dovoľujú rýchly prienik do týchto oblastí. Prienik do týchto neurónových oblastí je základom duchovnej cesty do 6. druhov ľudského vedomia.

Nasleduje nácvik prieniku psychickej energie do mikrosveta reálnych atómov, elektrónov, protónov, častíc, antičastíc a ešte ďalej. Stačí si v tele nájsť jeden bod, ktorý sa neustále zmenšuje a zmenšuje. To vám otvorí mediálny stav v aure a vaše spomienky sa vykotia do aury okolo vás, kde ich môžete čítať veštecky. No tu je základ prieniku psyché do mikrosveta pomocou jedného bodu, dvoch bodov, troch bodov, štyroch bodov, piatich bodov, ktoré navzájom spojíte a prepojíte vhodnými rezonanciami. Nastáva prienik do mikrosveta, ktorý je inak ľudskej psychike nedostupný. A máme tu novú duchovnú cestu pomocou nacvičenej rezonancie a nie na základe chorobných stavov očí a nervstva.

Pridaj komentár