Mám psychické problémy emočného rázu, strach nado mnou zvíťazil, už si nemôžem pomôcť. Je
to uzavretosť pred ľuďmi. Študoval som, čo to môže spôsobiť, vždy je to veľmi individuálne, vplyv pozadia, okolností a typu osobností… zbytočné písať o všeobecnostiach. Obraciam sa na Vás v rámci Psyché poradne so žiadosťou o pomoc.

Požiadali ste ma, aby som veštecky preskúmal vašu psychiku a podvedomie. Našiel som tu osobu, ktorá v detstve čítala nevhodnú magickú literatúru a poškodila si týmto čítaním psychiku. Dnes ste v trvalom stave depresie, ktorú sprevádza stále hlbší strach.

Zdravotný stav
Kyvadlo neobkreslilo hormonálne žľazy. Stupeň chorobnosti je 60, čo je už pozvoľna sa rozbiehajúca chorobnosť. Príčina ochorenia je v psychike. Stres a strach idú do týchto oblastí a blokujú dostatočnú tvorbu hormonálnych látok. Ostatné oblasti tela v poriadku. Liečba musí ísť cez psychiku.

Psychický stav
Aurický obal nie je okolo tela ako u štandardných jedincov, ale je zrútený do tela. Potrebujete liečbu psychiatra. Psychicky utekáte pred hrozbou vlastných fantázií a prenikáte cez bunky hlboko do atómov a častíc. Riziká poškodenia psychiky narastajú.

Povaha
Psychicky ste sa usadili v atómoch tela. Na tento psychický stav nie ste zvyknutý. Zle si to vykladáte a kontakt s dvojníkmi, ktorých tu ako zahustené informácie zanechali niektorí jedinci, považujete za démonov a stupňujete pocit strachu.

Sexuálne podvedomie
Celková vzrušivosť: vnútorný strach. Povrchová vzrušivosť: strach z duchovných vecí. Pohlavná vzrušivosť: súboj s vlastnými fantáziami. Duchovné veci a dianie si vysvetľujete iracionálne a nelogicky. Samé rozprávočky. Citová vzrušivosť: strach.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku života ste dostali podvedomé obaly anjelských sfér detských dyslektikov. Okolo vás sú čierne sféry. Máte ich rád a produkujete okolo seba deštrukciu. Nenávisť a nič pozitívne. V 12. roku života ste dostali ďalšie podvedomé obaly. Obsahujú démoničnú ezoteriku a deštruktívne magické obrady. No vnútorne to odmietate a chcete biele anjelské sféry a iné duchovné postoje.

Chromozómová história
Púť vašich chromozómov, keď sa stali ľudské, ide z Austrálie, ďalej cez Cejlón, Indiu, stredný Východ, kde nabrali veľa deštruktívnych tendencií a potom putovali cez Turecko, Bulharsko, kde nabrali tiež náboženské démonično, do strednej Európy.

Génové reťazce
Génové retiazky sú tesne pri sebe a teda nie prirodzené sklony k ezoterickému spôsobu života.

Embryonálny vývoj
Prebehol v poriadku. Anjelské sféry, dobrá osudovosť. V detstve ste si čítali okultnú literatúru a dostali strach z toho, čo sa potom s vami dialo. Vtedy ste si poškodili psychiku.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Dodnes tu máte sily, ktoré ste vyvolali čítaním nevhodnej literatúry. Snovú oblasť nemáte pod kontrolou. Beží tu silný ezoterický a duchovný rozvoj, ktorého sa osobne bojíte. Tu je základ vášho hlbokého strachu pred duchovnom.

Pridaj komentár