Presun Reiki centier na povrch neurónov šedej kôry veľkého mozgu. Ide o výnimočný prípad uplatnenia Reiki techník.

Klasické Reiki má u drvivej väčšiny zasväcovateľov a zasvätencov 4 oblasti aktívnosti. Túto skutočnosť je možné si overiť, pokiaľ ste senzibilmi a dokážete ľudí vyciťovať bioenergeticky alebo veštecky v ich prítomnosti alebo na diaľku. Toto je jediný dôkaz, že to, čo tvrdím, je založené na skúmaní ľudí so zasvätením Reiki. Pokiaľ tieto schopnosti nemáte, tak sa musíte spoľahnúť na moje tvrdenie a brať ho ako empirickú skutočnosť.

Tieto 4 centrá sú v ústnej dutine, spánkovom laloku, mozočku a v oblasti pupku. Precvičovaním Psyché školy na mojich internetových stránkach a dlhodobým výcvikom si postupne otvoríte štyri povahy a tiež ich ovládnete. Ide o povahu hysterickú, schizofrenickú, epileptickú a psychopatickú. Sú umiestnené v ústnej dutine, mozočku, v nervstve epileptického mozgu a v hrdle. K tomu si musíte odcvičiť Sekciu k Bohu a to rozvoj mystických schopností, ktoré sú založené na sugerácii guľovitých útvarov na kostiach. Znovu je tu možnosť overiť si moje tvrdenia, pokiaľ ste špiritisti a ovládate umenie komunikovať s mŕtvymi informačnými poliami cez fyzické pozostatky mŕtvych osôb, teda ovládate Plazmatickú školu na mojich internetových stránkach. Pokiaľ túto schopnosť nemáte, musíte sa spoľahnúť na moje špiritistické schopnosti. Keď ste odcvičili 4 psyché povahy a tiež sugeráciu mystika, tak dôjde k presunu pováh, ale aj centier Reiki na povrch šedej kôry veľkého mozgu. Od tohoto momentu sa Reiki systém cvičí na povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Reiki systém nevnímate na základe obrázkov rúk, chodidiel, očí a uší, ale výhradne na základe znakov Reiki. Verím, že jedného dňa sa aj vy prepracujete na tento stupeň duchovnej úrovne Reiki systému.

Pridaj komentár