Pravdepodobnosť. Presnosť. Odhady v ezoterike. Spoľahlivosť na duchovnej ceste. Očakávané hodnoty. Rozptyl. Hypotéza. Odhadová hodnota. Minulosť nie je budúcnosť. Presnosť. Triezvosť. Náhoda je silný faktor. Beznádejnosť odhadu.

Venujem sa tu možnosti aplikovať do ezoteriky štatistický slovník a štatistické odhady techniky. Cieľom je lepšie spoznanie duchovnej cesty a celej oblasti ezoteriky z hľadiska rozumovosti. Kto dlhodobo ide na duchovnej ceste a pokúša sa odhadnúť budúci vývoj vlastnej duchovnej cesty, ale aj cesty iných, sa musí mimoriadne popáliť a sklamať. Predpokladajme, že dotyčný ezoterik bude na sebe pracovať a pravidelne cvičiť, tak vtedy je predpoklad, že na duchovnej ceste bude postupovať intenzívnejšie. Teda čím menej sa bude niekto venovať ezoterike, tým pomalšia cesta môže byť. No pokiaľ ezoterik svoje snaženie preženie a prejde do kritických hodnôt, tak ezoterickú cestu spomalí na základe určitej únavy a chorobnosti. Pokiaľ sa ezoterik pri svojom snažení nebude venovať fyzickému a psychickému zdraviu, tak riskuje spomalenie duchovnej cesty, a tak isto aj stratu tejto cesty. Je veľká pravdepodobnosť, že ezoterik, ktorý sa nevenuje svojmu zdraviu celkovo, ohrozuje svoju duchovnú cestu.

Ďalej som zistil, že duchovnú cestu nemožno plánovať ani dostatočne predvídať. Do duchovnej cesty vchádza príliš veľa náhod a príliš veľa premenných. Ľudská psychika sa správa príliš nevypočítateľne. Zároveň psychika každého človeka je jedinečná a nepodlieha pravdepodobnosti možného vývoja. Teda predpovedaním budúceho duchovného vývoja sa nebudeme zaoberať priamo, ale pokúsime sa vylúčiť určité faktory, ktoré ju môžu ohroziť alebo zničiť. V prvom rade je to faktor zdravotný. Ezoterik musí dbať o svoje zdravie. Bohužiaľ sa tak často nedeje, dokonca väčšina ezoterikov svoj duchovný rast založí na svojej chorobnosti. Tu je vhodné začať takou oblasťou ezoteriky, ktorá vás neláka. Vtedy máte istotu, že svoju duchovnú cestu nebudete stavať na psychickej alebo fyzickej chorobnosti.

Teda platí zásada, že pokiaľ sa chcete liečiť ezoterikou, tak je dobré robiť hlavne tie oblasti ezoteriky, ktoré vám nechutia a ste v nich najslabší. Ďalej je veľký predpoklad, že duchovnú cestu budete spomaľovať aj tým, že sa v ezoterike budete až príliš špecializovať na jednu oblasť a ostatné oblasti si nebudete všímať. Naopak, pravdepodobnosť úspešnosti duchovnej cesty bude stúpať všestrannosťou vo všetkých smeroch. Už aj z toho dôvodu, že duchovný rast sa nedá dostatočne predvídať a je vlastne nevypočitateľný. To je ako žiť s človekom, ktorý je schopný kedykoľvek spraviť čokoľvek. A preto je nutné sa dobre pripraviť na nepríjemnosti všetkého druhu.

Niekedy na duchovnej ceste aj niekoľko mesiacov stagnujete a potom sa zrazu vo vnútri vás privalí niekoľko zmien. A tu pomôže iba znalosť terapií o fyzickej a duchovné zdravie. Jednoznačne bude platiť, že aktívna duchovná cesta vyžaduje neustálu prácu na fyzickom a psychickom zdraví. Pokiaľ sa dostatočne nevenujete pri duchovnej ceste zdraviu, tak zvyšujete riziko. A skutočne, duchovná cesta je aj poriadne dobrodružná cesta. Dokazuje to množstvo ezoterikov, ktorí sa musia po intenzívnom duchovnom raste dávať psychicky a zdravotne do poriadku. Tým, že sa nezaoberajú zdravím, vystavujú sa zbytočnému riziku ochorenia.

Teda bude všeobecne platiť, že pokiaľ ste v ezoterike všestranní a pracujete súčastne na viacerých ezoterických oblastiach, tak ste na duchovnej ceste úspešnejší. Pokiaľ dbáte na duchovnej ceste aj o zdravie, tak je duchovná cesta bezpečnejšia, intenzívnejšia a dlhšia.

Pridaj komentár