Nácvik prieniku do miechy uloženej v chrbtici pomocou mandalových a čakrových obrázkov.

Je vhodné si znovu prečítať predchádzajúci príspevok a zľahka si zopakovať anatomickú predstavu miechy v chrbtici.

Postupne sa koncentrujete do jednotlivých častí miechy s anatomickou predstavou. Keď zvládnete základný výcvik, je vhodné sa znovu do jednotlivých častí koncentrovať s pocitom, že vás lekár akože informoval, že máte chorú miechu. Sugerácia musí byť dokonalá a bez pochybností. Keď sa vám táto predstava dokonale navodila, znovu prenikáte po kúskoch do miechy.

Závisí od vás, prečo sem prenikáte, či už zo zvedavosti, z dôvodu blaženosti, z dôvodu poznania alebo z dôvodu liečby. Pri koncentrácii má každý prenikajúci rôzne predstavy a to môžu to byť obrázky mandál a čakier, obrázky zvierat, rôznych druhov hmyzu, možné sú aj náboženské obrazy.

Teda predstavy sú individuálne a nemožno povedať, že iba takéto alebo onaké predstavy sú správne. Vhodné je aj napájať sa na ezoterických magikov ovládajúcich umenie Sambaoly. Pri cvičení sa môžete napájať aj na ľudí, ktorí majú choré miechy. Lepšie sa vám môžu dariť sugerácie chorobných stavov, ktoré dovoľujú účinné prenikanie do miechy. Teda koncentrácia do určitej časti o veľkosti hrúbky stavca.

Sugerácia poškodenia tejto oblasti a následne koncentrácia s pocitom, že tu cítite alebo vidíte určitý obraz. Takto treba naaktivizovať všetky oblasti miechy v stavcoch. Keď sa vám opakovaným cvičením podarí naaktivizovať miechu, tak začnete s koncentráciou a prepojením miechy na jednotlivé orgány v tele. Vždy na orgán v danom mieste stavca. Posledný stavec pod hlavou napojíte na jednotlivé časti mozgu a to predný mozog, temenný mozog atď. Pozri anatomický atlas. Cvičíte vytrvalo a všetko navzájom prepájate.

Možno to prirovnať k stromu, na ktorom dozreli jablká. Kmeň je miecha a jablká sú jednotlivé orgány. Keď sa k cvičeniu vrátite o deň dva, tak musíte cítiť, že miecha sa postupne od kostrče hore postupne aktivizuje. Upozorňujem každého, že základný výcvik treba robiť vždy z hlavy dole a až po získaní skúseností začať budovať čakry od kostrče hore. Každý prienik do miechy prináša aj zvláštne príjemné, ale aj nepríjemné pocity, na ktoré si treba zvykať.

Pokiaľ máte chorú alebo poškodenú miechu, tak musíte počítať aj s prepuknutím ozdravovacích procesov. Pokiaľ máte miechu vážne poškodenú, tak môžete poškodené miesto liečiť aj takouto meditáciou. Nemôžete však ozdravenie tejto oblasti čakať za pár dní. Spravidla sa táto oblasť obnoví za niekoľko rokov. Keď čakra meditáciou liečite chorú miechu, tak je potrebné sem posielať obrazy uzdravenia. Vhodné je aj podrobné naštudovanie, ako miecha vyzerá. K účinným prienikom je potrebné ovládať Reiki systém tvorby bioenergií. Môžete absolvovať u niektorého majstra Reiki kurz otvorenia bioenergetických potenciálov vhodných na liečebné účely.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.