Základné cvičenia Reiki zasvätenia II. Naväzujeme na Reiki I. a zároveň precvičujeme obidvoje zasvätenia. Tu uvedené cvičenia môže každý precvičovať postupne sám.
Pokračujeme zasvätením Reiki II. a k nemu prislúchajúcim cvičeniam. Zároveň sa snažíme Reiki chápať aj po logickej stránke. Na začiatok treba každého upozorniť, že tieto zasvätenia otvárajú vlastné bioenergetické centrá v organizme a nejde tu o klasické zasvätenie Reiki, pri ktorom sa bioenergia v prvom rade sťahuje pre účely liečby iných osôb. Preto je nutné na začiatku nácviku a zasvätenia navodiť si stav sebectva a chuti liečiť výhradne seba samého. Všetku vzniknutú bioenergiu treba kódovať týmto pocitom. V Reiki zasvätení II. sme k predstave rúk pridali predstavu chodidiel. Každý mal pred sebou obrázky prírody, obrázky rúk s akupresúrnymi bodmi a tiež obrázok rúk s reflexnými zónami, ktoré treba za účelom liečby masírovať. Ďalej sa každý mohol pozerať na Reiki znaky na obrázkoch pred sebou. Zasväcovacie cvičenia sme zahájili koncentráciou do ústnej dutiny. Sem sme preniesli pocit obrázku ústnej dutiny z pamäte. Zároveň sme sem posunuli obrázok dvoch rúk z akupresúrnymi a reflexívnymi zónami. Ďalej sme do ústnej dutiny presunuli obrázky chodidiel. Zároveň sme si spomínali na ťažkú fyzickú prácu a únavu, ktorú sme prekonali a dostali sme sa k druhému dychu a chuti ďalej pracovať. Reiki energia sa prirodzene spúšťa v momente silnej únavy a vyčerpania. U civilizovaných ľudí sa tento systém uzatvoril. My sa snažíme vlastný organizmus oklamať a uviesť ho predstavou namáhavej práce do silnej aktivity. Zároveň si v ústnej dutine spomíname na bolesť jazyka alebo zubov. To zvyšuje tvorbu bioenergie v danej oblasti. Tu sa začne vytvárať silná bioenergia, ktorú môžeme rozvádzať do jednotlivých častí tela alebo rovno do orgánov. Preliečujeme hlavne oblasti, v ktorých máme zdravotné problémy. V danej oblasti zostaneme dlhšie. Preliečujeme aj tie oblasti, kde pociťujeme bolesť alebo určité tlaky. Dané miesto lepšie preliečime tak, že si spomenieme na určitý druh choroby v danej oblasti alebo danom orgáne. Sugerácia a pociťovanie chorobnosti vyvoláva lepšie liečivé účinky. Po určitej dobe sa skoncentrujeme do oblasti rohov spánkových lalokov. To je oblasť hore za ušami a dozadu. Tu sa skoncentrujeme a môžeme si na túto oblasť priložiť a fyzické ruky. To zlepší celkovú koncentráciu. Cvičíme, ako koncentráciu do ústnej dutiny a produkciu bioenergie rozvádzame do oblastí celého tela. U tých, ktorí majú už iné zasvätenia Reiki treba dávať pozor, aby nezosávali príliš veľa bioenergie z iných živých zdrojov a tak isto z rezervoáru Reiki majstrov. Keď už zosávajú bioenergiu, tak takú, ktorá bude liečiť ich fyzické telo. Treba tiež odmietnuť liečiť druhých ľudí a liečiť výhradne seba samého. Všetko cvičiť v pocite najväčšieho sebectva. Po určitej dobe nasleduje koncentrácia do mozočku, ktorý je v zadnej časti veľkého mozgu pod zrakovým mozgom. Doporučujem pozrieť anatomické obrázky mozgu. Všetko opakujeme ako pri koncentrácii do ústnej dutiny. Po určitom čase sa koncentrujeme do oblasti pupku. Všetko sa znovu opakuje ako u Reiki cvičeniach v ústnej dutine. Pokračujme preliečovaním mandlí v hrdle ako centra imunitného systému dýchacej trubice. Tak isto dynamizujeme a preliečujeme energiou Reiki aj oblasť slepého čreva ako centra imunitného systému hrubého čreva. Pri cvičeniach v oblasti ústnej dutiny, v oblasti spánkových lalokov, mozočku a pupku sme skúsili zosávať bioenergiu aj z biologických zdrojov ako sú ľudia, zvieratá, rastliny, stromy. Pri zosávaní bioenergie dbajte na etickú stránku a nezosávajte doslova všetko do poslednej bioenergetickej kvapky. Snažte sa presúvať zosávanie aj na iné biologické zdroje. Na záver sme si vyvolali informačné pole Reiki liečiteľa z Fínska. Bioenergetické pole tohto liečiteľa sa nachádzalo hlavne v oblasti pupku, kde intenzívne rotovalo. Keď niekoho liečil, tak mu vo vnútri tela v každom orgáne roztočil bioenergetickú špirálu. Pripomínalo to pláchanie prádla v pračke. Keď niekoho zasvätil tak žiadal, aby mu dotyčný položil ruky na jeho brucho. Zároveň si zasväcovateľ predstavoval, ako na dotyčného dáva medvedí kožuch a navešiava medvedie kosti. Požiadali sme ho o zasvätenie.

Pridaj komentár