O nácviku znakového vnímania cez mozoček v zadnej časti hlavy. Precvičujeme si znaky, ktoré sú súčasťou svetových písomníctiev. Znaky, ktoré vo svojej psychike tvoria siamské dvojčatá. Znaky anjelských sfér prírodných šamanov. Znaky magických rituálov. Piktogramy šamanov. Znaky používané na talizmanoch.

Cvičenia začínajú klasicky a to naladením sa na všetky znaky, ktoré má meditujúci vo svojej pamäti, v oblasti kostnej hmoty, v oblasti okolo tela pri poškodení miechy. Meditujúci si tento priestor otvorí pomocou utlmenia časti miechy a sugeráciou jej poškodenia. Znaky možno nájsť v aure za predpokladu, že vo vnútri tečú sexuálne energie. Keď si meditujúci nahodí v hlave jeden bod, koncentruje sa na tento bod a neustále má pocit, že sa zmenšuje a zmenšuje a tento proces neprestáva, vtedy sa dostane do mediálneho stavu a okolo neho sa otvorí priestor plný znakov. Znaky sa nachádzajú v živých ľuďoch, tak isto v info poliach mŕtvych ľudských spomienok. Do tohto priestoru sa dostanete cez stavy klinickej smrti vlastnej alebo iných osôb. Prípadne si odcvičíte stíšenie orgánov tela a sugeráciu uverenia, že ste prestali dýchať a idete do stavu klinickej smrti. Znaky nájdete zapísané aj v magmatických poliach Zeme. Znaky nájdete aj v mikrosvete, do ktorého sa dostanete cez nácvik Silva vedomia.

Potom nasleduje koncentrácia do mozočka v zadnej časti hlavy. Treba dať pozor a nespájať navzájom stredný mozog a mozoček. Mozoček musí zostať izolovaný a odpojený od stredného mozgu. Ku koncentrácii do mozočka pridáte koncentráciu o bielej kostnej hmote so sugeráciou zhrubnutých a zdvojených kostí. K tomu koncentráciu a sugeráciu do veľkého mozgu so sugeráciou malých nádorov v mozgu. Všetko pomáha k tomu, aby sa mozoček v zadnej časti mozgu dostal do stavu, keď začne produkovať rôzne znaky a všetko, na čo sa pozriete, sa zmení na geometrické tvary rôzneho druhu.

Potom nasleduje opisovanie všetkých znakov, ktoré sme doteraz precvičovali a to znaky siamské, znaky svetových písomníctiev, znaky praveké, znaky šamanskej mágie, ochranné a ďalšie znaky. Zároveň sa napájame na znaky v rôznych dimenziách okolo meditujúceho, ktoré som citoval vyššie v článku. Potom nasleduje spájanie znakov po dvoch a troch do nových znakov.

Nasleduje cvičenie, kde niektorú oblasť ezoteriky vyjadríme znakmi, potom k tomu dáme vhodnú zvukovú podobu na základe zvukov jednotlivých písmen abecedy. Potom usilujeme o to, aby sme daný znak vyjadrili iba kombináciou písmen abecedy. Teda je tu určené, z čoho možno znak vytvoriť. Potom sme určili, že znak možno vytvoriť iba z tvaru písmen zoskupených do tvaru slova. Bolo treba hľadať vhodne upravené geometrické slovo a vyjadriť týmto tvarom slova prvotný geometrický tvar. Tak isto sme vyjadrovali pôvodný znak a to geometrickým tvarom celej vety. Potom sme pôvodný znak nakreslili pred sebou pomocou prstov ruky. Tak isto sme k znaku pridávali vzdialenosti a dĺžky. Zároveň sme sa usilovali znak popísať geometrickými výrazmi a to dosť presne a jasne.

Nasledovali predošlé cvičenia vhodné pre mozoček. Neustále sa usilujeme o čo najlepšie naladenie mozočka pre prácu so znakmi ľudskej mysle. Samozrejme, že sa budeme usilovať pokročiť ďalej a zmapovať všetkých ľudí histórie, ktorí boli usadení samostatne v mozočku a môžu nás inšpirovať pri znakovej ezoterike. Verím, že sme si pre aktívnu prácu s geometrickými tvarmi vytvorili dostatočný základ.

Pridaj komentár