K zdravotnému profilu A 781 prikladám aj psychický profil, ktorý bohužiaľ poukazuje na to, že sa nedokážete dostatočne skoncentrovať na seba a na to, čo potrebujete. Treba zabudnúť na iných, posilniť vlastné ego a chcieť vyzdravieť. Vaša chorobnosť má korene v oslabení ega. Pokiaľ chcete vyzdravieť, tak musíte zmeniť doterajšie návyky.

Psychický stav
Aurický obal je okolo fyzického tela čiastočne mimo, aj podvedomé obaly sú čiastočne mimo. Sú potrebné psychoterapie na stabilizáciu psychiky.

Povaha
Ste klasicky usadená v strednom mozgu so spojkou do mozočku. Klasická ženská psychika. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa príliš vciťuje do iných ľudí a prežíva ich choroby a nešťastia. S tým treba prestať a začať posilňovať vlastné ego a túžbu vyzdravieť.

Sexus
Sexus povahy je usadený v mozočku. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa vie starať o iných a o seba ako keby to nešlo. Prílišná strata ega a sebectva. Sexuálne centrum je usadené v podbruší. Klasicky ženské centrum, starostlivosť o iných. Charakterizuje to obrázok nervóznej a neistej osoby, ktorá sa nedokáže zmobilizovať proti chorobe. Nebezpečné psychické tendencie. Sexuálne podvedomie. Celková vzrušivosť: na iné osoby. Povrchová vzrušivosť: na choré ľudské telá. Pohlavná vzrušivosť: keď sa niekto uzdraví. Citová vzrušivosť: na zdravých ľudí.

Stav obalov podvedomia
Na vešteckej rovine sa dajú v ľudskom tele čítať ďalšie informačné polia, ktoré vznikli zo spomienok ľudí, ktorí už zomreli. Ich spomienky sú uložené okolo nás a okolo 4. a 12. -14. roku človeka sa môžu ako kópie dostať do fyzického tela cez mozoček.
V 4. roku sa u vás vytvorili diamantové anjelské sféry, ktoré pomáhajú iným a vám nie. V 12. roku sa vytvorili ďalšie obaly. Aurický obal je rozbitý a nedostatočne zahustený, slabý prietok liečivých síl magmatizmu. Slabá koncentrácia na seba. Túžby obal obsahuje túžbu starať sa o iných. Mozoček obal poslania – máte sa v živote venovať vlastnej duchovnosti a náboženstvu. Rodostrom obal obsahuje život vášho predka, ktorý sa zaoberal duchovnými vecami. Zvierací obal obsahuje choré zvieratá. Eros obal je prázdny. Šaman obal obsahuje zápis o živote slabého a chorého šamana. 7 obalov spolu obsahuje zápis o liečiteľstve a bylinkách všetkého druhu.

Astrológia veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, ganglií, brušného mozgu
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Všade vnímam neschopnosť dostatočnej koncentrácie na vlastné zdravotné problémy. Príliš ste zorientovaná na pomoc iným ľuďom.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch sa úplne deintegrujete. Strácate psychickú silu a snové pochody aktivizujú onkologické stavy. Nutnosť psychoterapiami zastaviť tieto procesy.

Riziká budúcnosti
Buď sa extrémne skoncentrujete na seba a svoju chorobnosť a zabudnete na iných, alebo možné zdravotné problémy.

 

Pridaj komentár