Požiadali ste ma, aby som zhodnotil vašu duchovnú cestu a celkovú snahu ovládnuť svoj osud a dosiahnuť úspech. Vnímať, že ste sa stali duchovnou osobou a zároveň ste svoju duchovnosť využili v bežnom živote. A takto by to mal robiť každý ezoterik.

Psychický stav
Aurický obal je okolo fyzického tela. Je silne stabilizovaný, podvedomé obaly sú na mieste. Celkovo stabilný psychický stav.

Povaha
Psychicky ste usadený vo všetkých neurónových oblastiach. To je výsledok meditácií, ktorým sa aktívne venujete. Hovorí sa tomu rozšírené vedomie do veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií pri orgánoch tela. Využívate všetkých 6 neurónových oblastí a podľa okolností zaktivizujete tú, ktorú práve potrebujete. Prekonali ste bežný ľudský stereotyp pôsobiť z jednej neurónovej oblasti.

Sexus
Sexus centrum je v hlave. Viac ambície a túžba niečo dokázať ako rodina a deti. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá ide proti nepriazni osudu a už nabrala trvalý kurz do budúcnosti, aj keď je to všetko namáhavé a každý krok sa musí vybojovať. Sexuálne podvedomie. Celková vzrušivosť: na ženy. Povrchová vzrušivosť: na ženské telo. Pohlavná vzrušivosť: na ženské orgány. Citová vzrušivosť: byť spolu so ženou.

Stav obalov podvedomia
Na vešteckej rovine sa dajú v ľudskom tele čítať ďalšie informačné polia, ktoré vznikli zo spomienok ľudí, ktorí už zomreli. Ich spomienky sú uložené okolo nás a okolo 4. a 12. -14. roku človeka sa môžu ako kópie dostať do fyzického tela cez mozoček.
V 4. roku ste dostali anjelské sféry do oblasti hrude. Sú extrémne aktívne na úrovni pulzačnej. V aure stoja dve veľké anjelské sféry kozmického charakteru. Ovládate techniku klinického obalu. Túžby obal obsahuje anjelské sféry. Mozoček poslanie obsahuje anjelské sféry. Kostný záznam obsahuje anjelské sféry. Dieťa obal obsahuje anjelské sféry. Šaman obal a 7 obalov spolu tiež. Cítiť, že ste si pozmenili podvedomie, ktoré sa vytváralo v 12.roku života. Ovládate otvorenie špecifického priestoru sugeráciou chromej chrbtice. Tak isto ovládate vešteckú intuíciu. Ovládate rezonančnú myseľ cez hlasivky. Viete hromadiť magmatické energie podľa potreby. Ovládate ľudskú psychiku a viac už aj koncentráciu na stratégiu ako na jednu vec. V prírodnom vedomí máte za sebou radu zasvätení a zbudovaných centier. Vidieť a cítiť duchovnú osobnosť, ktorá vie svoju duchovnosť využívať aj v bežnom živote. A tak by to malo aj byť. Duchovnosť a duchovná cesta by mala človeka posilňovať a nie devastovať. Otvorenú máte aj schému pravekého vedomia, čiastočne otvorené sú aj schémy zvieracieho vedomia, inštinktov a pudov, kde si ešte nie ste celkom istý. Chce to ďalší vývoj.

Astrológia veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, ganglií, brušného mozgu
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Ešte stále cítiť, že ste neprijali úlohu aktívneho napredovania. Niekto vás musí neustále poháňať a kontrolovať. Inak by ste sa stočili a vrátili sa do deštrukcie, ktorá sprevádza váš osud. Skúste na tom popracovať, aby ste sám chceli ísť vpred a dosahovať úspešnosť a šťastný osud.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Najradšej by ste boli ako tibetský mních, ktorý by celý život rozjímal nad jedným kamienkom a nič viac. Vybudujte si vlastný systém napredovania.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Otvoril sa tu anjelský snový svet. Je tu plno anjelských postáv, ktoré vás zaúčajú do tajomstiev vecí a sveta. Dávajú vám nápady. Spolu sa liečite a robíte psychoterapie. Moc sa vám to nepáči a ako zvyčajne trucujete.

Hviezdy, šťastný osud
Je súčasťou vášho života a ste nastavený to dosiahnuť.

Pridaj komentár