Ešte pred rokom som mala pocit, že v mojom živote niečo chýba. Podstúpila som zasvätenie I. a II. stupňa. Teraz momentálne rozmýšľam o zasvätení III. stupňa. Chcela by som vedieť, aké schopnosti vlastne mám, kto som. Ak mám nejaké schopnosti, prečo ich neviem používať. Auru dokážem vidieť, občas aj farebne. Niekedy vidím rôzne duchovné bytosti, ale stále mám pocit, že toho dokážem oveľa viac. Myslíte si, že ma brzdí strach zo samej seba? Mám anjelské krídla?

Vo vašom podvedomí som našiel silný duchovný svet, ale aj vašu neochotu žiť ho naplno. Skúste svoje postoje prehodnotiť.

Zdravotný stav
Kyvadlo neobkreslilo miechu, cítim disharmonické stavy. Tiež neobkreslilo srdce, pečeň a svaly. Všetko disharmonické miesta. Zvýšte záujem o svoje zdravie.

Psychický stav
Aurický obal je silne ukotvený okolo fyzického tela. Psychika je stabilizovaná, až príliš zorientovaná na reiki. Aj iné veci sú dôležité.

Povaha
Ste usadená na povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Tu bývajú usadení ľudia, ktorí prežili stavy klinickej smrti, alebo sa ich organizmus dokáže utíšiť až príliš a z toho dôvodu ste boli v stavoch začínajúcej klinickej smrti. Takéto osoby vnímajú svet inak. Majú zvýšený záujem o duchovný svet. Vaše psychické prejavy idú z predného mozgu. Ide o prejavy psychopatickej povahy. Charakterizuje to obrázok, že raz sa cítite ako malé dievčatko, potom ako starena, inokedy ako zviera. Máte schopnosť myslieť magicky. Hľadať hlbšiu podstatu vecí a života. No ľudia nemajú tento typ psychiky v láske. Vyhľadávajú ju, iba pokiaľ majú nejaké problémy.

Sexus povahy
Sexuálne centrum je uložené v hlave. Naznačuje na osobu, ktorá má ambície aj mimo rodinu. Sexualita je viazaná na duchovné prejavy.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Vnútorný spor medzi bežným životom a duchovnom. Zatiaľ víťazí bežný život. Vnútorná nespokojnosť.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Vnútorne aj tu cítiť spor medzi duchovnom a bežným životom. Faktory z bežného života vás tlačia mimo duchovnú oblasť. Neviete si ubrániť pozície duchovna.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Vnímam tu postavy s knižkami a náboženskými predmetmi. Na konci osoba, ktorá sa má venovať duchovnu a božiemu poslaniu. Máte dávať ľuďom duchovno.

Astrológia miechy
Vnímam tu svet veľkej postavy anjela, ale aj niekoľko drobných anjelov. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá odmieta šťastný osud a návykmi je nútená žiť bežný život.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Charakterizuje to tu stav veľkých a zdravých zvierat, ale tiež to, že nedokážete túto životnú silu využiť pre seba a iných. Naučili ste sa ju skrývať, asi zlé výchovné postupy a tlak okolia.

Astrológia ganglií
Všade vnímam temno a deštrukciu. Táto oblasť nie je dostatočne rozvinutá. A zámerne vás tlačí do bežného fyzického života. Jednoducho vám robí zle. Je výchovu ladená tak, aby vás odvádzala od vecí duchovných.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch vediete zúfalý boj o udržanie toho, čo získate v duchovnej oblasti. No prehrávate a všetko duchovné je ničené. Venujte sa terapiám na ovládnutie snových dejov (Snová škola na mojej stránke).

Astrológia ega
Skúmam silu vôle a túžby. Vnímam, že nežijete v súlade so svojím životným poslaním a podvedomím. Máte sa venovať duchovnu a nie bežným životným veciam. Príliš vás zaujímajú druhí ako svoje vnútro.

Pred narodením
Počas tehotenstva matky na vás vplývali silne náboženské vplyvy. Upadali ste ako embryo do stavov stišovania a klinickej smrti. Takíto ľudia musia žiť ináč.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš terajší osud.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: náboženstvo. Povrchová vzrušivosť: náboženstvo. Pohlavná vzrušivosť: nekomentujem, ale súvisí s náboženstvom. Citová vzrušivosť: na liečbu. Celkovo problematické podvedomie na vytvorenie vhodného partnerského vzťahu.

Duchovná úroveň
Okolo vás je bledosivá farba, štandardná morálka.

Hviezdy, šťastný osud
Pokiaľ sa budete venovať duchovnej oblasti a tak isto liečbe ľudí. Ale hlavne duchovno.

REAKCIA NA PROFIL

Chcem sa Vám poďakovať za Vašu analýzu môjho poslania. Nie ste jediný, ktorý mi napísal, alebo povedal, čo je mojím poslaním. Ale moja výchova sa odzrkadlila v pochybovaní o samej sebe. Kedysi som mávala krásne farebné sny, ale v posledných rokoch si ich neviem zapamätať. Vďaka Vám viem, čo je príčina a budem sa riadiť Vašimi radami. Mám sa čo učiť, ale viem, že už nemôžem pochybovať. Je pravda, že moje manželstvo je celkom normálne, ale čo sa týka duchovnej úrovne, je úplne rozdielne. Ešte raz Vám ďakujem.

Pridaj komentár