Ide o moju partnerku, ktorá je chorá a lekári jej nevedia nič diagnostikovať. Prvýkrát sa jej to stalo pred 7 rokmi v škole. Začali sa jej podlamovať nohy v kolenách, nemohla dôjsť ani domov. Potom prišla slabosť, ubúdanie síl, bolesti lýtok, nauzea, tráviace ťažkosti a zažívanie. Je veľmi slabá, a keď jej je zle, tak jej veľmi počuť pohyb čriev, tzv. škvŕkanie brucha, ak na ňu niekto pozrie, okamžite stráca silu, jej choroba trvá cca. 3 mesiace.

Veštecky som sa pozrel na priateľku, ktorej chcete pomôcť. Odporúčam jej okamžitú hospitalizáciu, psychiatrickú liečbu a terapie zamerané na udržanie základného ľudského správania. Odďaľovaním liečby riskuje stratu ľudského rozmeru bytia.

Zdravotný stav
Kyvadlo obkreslilo všetky časti a orgány v tele, iba štítnu žľazu nie. Zdravotne v podstate v poriadku.

Psychický stav
Aurický obal je silne vyosený od fyzického tela. Vzdialenosť je značná a dotyčná už teraz potrebuje terapie a tabletkovú liečbu.

Povaha
Dotyčná je psychicky usadená v brušnom mozgu, odkiaľ idú jej prejavy. Charakterizuje to obrázok nedostatočnej kontroly nad svojím správaním. Tendencia utiahnuť sa do seba a strach. Riziko straty kontroly nad správaním.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny veľkého mozgu. Nachádzam tu obrázok strácania ľudského rozmeru a kontroly správania. Potom čiastočne návrat späť, ale celkovo oslabovanie kontroly nad správaním.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Žiadne štandardné obrazy tam nie sú, skôr sem ide pocit správania ako zviera.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Nachádzam tu schému obrázkov zvierat a na konci postava v kazajke. Takéto symboly sa nachádzajú u ľudí, ktorí majú problémovú psychiku a musia sa pousilovať o svoje psychické zdravie.

Astrológia miechy
Vnímam tu postavu z peria, čo je štandardné a v poriadku.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Mali by sa tu nachádzať obrázky veľkých zvierat, ale nachádzajú sa tu iba obrázky postavičiek naplnených malými zvieratami. Naznačuje to, že neuróny v tejto oblasti nepracujú dostatočne spoločne a skôr je táto oblasť nedovyvíjaná. Chaos a zmätok. A priateľka psychicky vychádza práve z tejto oblasti. Neuróny brušného mozgu zle spracúvajú informácie z vonkajšieho sveta.

Astrológia ganglií
Všetky ganglie sú vzájomne silne aktivizované a čiastočne prebrali psychické pochody z brušného mozgu, čo môže viesť k ďalšiemu chaosu a zmätku. Riziko straty ľudského správania je vysoké.
Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch sa vedie súboj medzi zvieracou a ľudskou psychikou. Výsledok je zatiaľ nejasný.

Astrológia ega
Skúmam silu vôle a túžby. V značnej miere už zvieracie ovláda ľudské správanie. Menej často sa presadzuje sila ľudskej vôle.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: vzrušivosť ako zviera. Povrchová vzrušivosť: zviera. Pohlavná vzrušivosť: zviera. Citová vzrušivosť: zviera. Rizikové sexuálne zvieracie podvedomie.

Hviezdy, šťastný osud
Liečba u psychiatra a vhodné terapie zamerané na ľudské návyky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.