Anjelská ezoterika. Anjel šamanov. Anjel pudu sebazáchovy. Anjel z extrémneho prostredia. Anjel a 6 neurónov. Anjel a detská psychika. Anjel a 4 ročné dieťa. Anjel a 14 ročné dieťa. Anjel a totálna úprimnosť. Anjel a totálne podriadenie sa anjelským pokynom. Anjel a neustála tvorba a spájanie predstáv. Anjel a rôzne druhy hustoty. Anjel znaky. Anjel a farebné znaky. Anjel a snové procesy. Anjel a zasvätenie. Anjelizácia a oblasti ezoteriky. Vhodné nastavenie neurónov. Aura a anjelské sféry. Anjelské sféry svätíc a svätcov. Anjel génius myšlienok. Anjel mozoček. Anjelská mágia. Anjel info polia. Anjel stiahnutý z info poľa. Anjel foto info poľa. Anjel odtlačok cez mozoček. Anjel kozmický. Anjel mediálny. Anjel šamanský a vtáčie vajíčka. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Anjelská ezoterika. Anjelská ezoterika je všetka ezoterika, ktorá v sebe obsahuje anjelské sféry. Prakticky to vyzerá tak, že všetky meditácie, zasvätenia a semináre sa začínajú nastavením neurónov tak, aby v nich mohli fungovať šamanskí anjeli. Nejde o umelecky stvárnených anjelov ani komerčných anjelov. Ide o anjelov, ktorých si nájdete v Galérii zasvätení. Aby ste dosahovali úspešnosť v ezoterike a zároveň dostali vhodného poradcu, tak je vhodné do všetkých oblastí zaviesť anjelov šamanov. Teda robíme v ezoterike proces anjelizácie. Chceme dodržať zámer dostať do ezoteriky šťastný osud a na duchovnej ceste napredovať ešte efektívnejšie.

Anjel šamanov. Treba si uvedomiť, že pracujeme s najstaršími anjelskými sférami, ktoré vytvorili prírodní ľudia, ktorí nevedeli čítať, písať a rozmýšľať dnešným spôsobom. No zato ovládali magickú reč. To sú špeciálne rituály, kde sa kombinujú predmety, aby to pôsobilo na ľudí, zvieratá a samotnú prírodu. Bližšie pozri Magickú školu na stránke. Anjelské sféry tvorili pri rôznej činnosti s tým, že v neurónových oblastiach veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií si držali stav mláďaťa prírodného človeka, aj keď už dospeli. V tomto stave produkovali postavy ľudí a zvierat, ktorých časť mala niečo ako krídla. Najčastejšie takéto niečo tvorili pri manipulácii s pierkami vtákov.

Anjel pudu sebazáchovy. Anjelské sféry šamanov vznikali v extrémnych podmienkach ľadu, vysokých hôr a púští, kde pud sebazáchovy bol mimoriadne silný a nedovoľoval robiť zásadné chyby. To dnes prevezmeme ako najhodnotnejšiu vec zo šamanstva. Je až neuveriteľné, ako šamanské anjelské sféry dobre reagujú na vedecké metódy hľadania pravdy. Preto je vhodné, aby sme si pred každou meditáciou nastavili neuróny na prijatie šamanských anjelov. Vtedy máte pocit, že za vami alebo z neurónov môžu vyrastať anjelské sféry šamanov. A počas meditácie alebo akejkoľvek činnosti tieto sféry nestrácate a nemenia sa na sivastých a čiernych anjelov. Pokiaľ máte za sebou veľkú anjelskú postavu, ktorá je ako priezračné sklo, mlieko, zlato, diamant, alebo je ako niečo, čo prudko kmitá, tak je všetko v poriadku.

Anjel z prírodného prostredia. Pokiaľ si vhodne nalaďujete neuróny, tak vždy vytvárajte anjelské pocity a anjelské predstavy z prírodného materiálu a vždy v prírode. Vždy kreslíme v prírode paličkou a skôr sa to podobá kresbe jaskynného človeka ako kresbe jemnou motorikou ruky.

Anjel a 6 neurónov. Pre nasadenie anjelských sfér je potrebné špeciálne nastaviť synapsie neurónov a precvičovaním ich pozmeniť, aby neustále držali určité spojenie neurónov, ktoré dovoľuje prítomnosť anjelských šamanov. Neustálym cvičením v 6. neurónových oblastiach to postupne dosiahnete. Usilujte sa o taký trvalý stav v neurónoch, ktorý dovoľuje prítomnosť anjelov šamanov.

Anjel a detská psychika. Pred naladením neurónov v 6. neurónových oblastiach je potrebné zájsť do spomienok na detstvo a dôsledne do celého tela natlačiť predstavy a pocity z detstva. To je základ nastavenia vlastnej psychiky. Prípadne sa napojíte na diaľku na detskú psychiku a doladíte svoj psychický stav aj takýmto spôsobom.

Anjel a 4 ročné dieťa. Našli sme proces, ktorý sa odohráva asi v 4. roku života dieťaťa. Ide o to, že do oblasti detskej žľazy môžu byť prisunuté šamanské anjelské sféry. Niektorí šamani vytvorili systém prísunu anjelských sfér cez oblasť mozočku. Záviselo od veľkosti detskej žľazy, koľko anjelských sfér bolo prisunutých do tejto oblasti. V podstate to funguje tak, že si nasugerujete a uveríte, že ste v 4. roku svojho života. Spravíte si taký hypnotický regres a sugeráciou sa dostanete do tohto veku. K tomu si nasugerujete dostatočne veľkú detskú žľazu v oblasti dýchacej trubice. Keď to robíte správne, tak sa do mozočku dostaví informačné pole šamanov, ktorí v šamanskej tradícii vkladali deťom cez mozoček anjelské sféry. Po smrti šamanov, ktorí toto robili, sa ich spomienky uvoľnili a zostali v priestore okolo nás. A tento systém zo spomienkových informačných polí funguje samostatne aj teraz aj bez živých šamanov. Tento systém možno využiť na prepojenie s anjelskými sférami šamanov.

Anjel a 14 ročné dieťa. Podobný proces ak u 4. ročného dieťaťa sa deje aj v období 12. až 14. roku. Tiež si tento vek možno nasugerovať a využiť na špeciálne prepojenie k anjelským sféram. V tomto veku sa do oblasti mozočku dostane znovu iné spomienkové informačné pole, ktoré je umiestnené v priestore okolo nás. Bolo vytvorené napríklad v starom Egypte a funguje dodnes u všetkých nás. Takýchto mechanizmov existuje v informačných poliach niekoľko. Jednoducho atakuje mozoček a ukladá dovnútra každého z nás podvedomie v podobe guľovitých obalov naplnených informáciami. Ide o obal s informáciami o predkoch, obal o šamanoch, obal o zvieratách, obal o histórii ľudstva, obal o poslaní a podobne. Aj tu sa dá zasiahnuť a získať aj podvedomé spojenie s anjelskými sférami. Efektívnosť týchto meditácií zvýšite predstavami a mágiou živých vajíčok podľa vzoru šamanských tradícií.

Anjel a totálna úprimnosť. Do anjelských sfér sa dá prenikať ešte hlbšie a rovno do anjelskej postavy, ktorú máte za sebou pri meditácii alebo cvičení. Stačí na to totálna úprimnosť voči anjelom šamanov a spomenúť si na svoje tajomstvá zo svojho súkromného a intímneho života. Potom je možnosť, že sa otvorí samotný mytologický svet anjelov vo vašej mysli. Je to celkom fascinujúci zážitok. Môžete s anjelskými sférami nadviazať hlbšiu komunikáciu.

Anjel a totálne podriadenie sa anjelským pokynom. Aby ste anjelské sféry starých šamanských národov dokázali aktivizovať, tak je nutné navodiť si stav totálnej podriadenosti anjelským sféram a to otvorene a úprimne. Je to zážitok, ktorý môže viesť až k totálnej strate vedomia. Uvedomte si, že pritom treba prepnúť správne aktivitu v neurónoch tela. Stále je to vo svojej podstate hra o prepnutí neurónov.

Anjel a neustála tvorba predstáv. Vo vašej mysli môže bežať mechanizmus neustálej tvorby anjelských predstáv. Teda ako keby ste neustále tvorili zo spomienky na anjelov šamanov ďalšie spomienky. Zároveň máte pocit, že ste ako kopírovací stroj a chrlíte nové a nové spomienky na anjelov. Keď s týmto mechanizmom naplníte svoje telo, tak nastúpite proces zahusťovania týchto predstáv do jednej anjelskej postavy. Tá môže zo základnej sklovitej štruktúry prejsť do mliečnej, zlatistej, diamantovej alebo pulzačnej. Ide o proces zahusťovania anjelských spomienok, ktoré vyrábate ako na bežiacom páse.

Anjel znaky. Anjel a farebné znaky. Ako existujú anjelské postavičky ľudí a zvierat, tak existujú aj anjelské znaky šamanov. Podstate niektorí šamani v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy veľkosti tenisovej loptičky, majú mechanizmus prerábať všetky svoje spomienky a vnemy zvonka a vnútra ľudského tela do geometrických znakov. Tak isto aj anjelské spomienky a predstavy možno dostať do stavu geometrických anjelských objektov. Môže to slúžiť na hĺbkový prienik do podstaty anjelských sfér starých šamanských národov. Anjelské znaky sa nezahusťujú do seba, iba sa vytvárajú v rôznych veľkostiach a v rôznych farbách. Prípadne sa vyrábajú priamo z anjelov šamanov. Cez tento mechanizmus v mozočku sa dajú preháňať aj písmená abecedy či už latinky alebo abecied iných národov. Takto sa dá vyrobiť anjelské písmo.

Anjel a snové procesy. Tak ako nás môžu sprevádzať anjeli počas dňa, tak isto nás môžu sprevádzať počas noci v snovom procese. Pozrite si anjelské zasvätenie do aury stredného mozgu v Galérií zasvätení. Aj tu existujú informačné polia zo snov prírodných šamanov.

Anjel a zasvätenie. Ide o proces obnoviť efektívnou a rýchlou cestou spojenie s čo najväčším množstvo anjelov šamanov v informačných poliach, ktoré sú okolo nás. Tieto polia vznikli po smrti každého šamana a ich základ tvoria ich spomienky. Počas zasvätenia sa robí množstvo anjelských rituálov a to podľa starých magických postupov, ktorých základ si nájdete v Magickej škole. Zasväcovateľ sa napája na informačné polia šamanov, ktoré sú v priestore okolo nás a prisúva ich k zasväteniu. Kontroluje cez tieto polia priebeh zasvätenia a cez auru a mozoček ukladá do pamäte zasväcovanej osoby informácie o anjeloch šamanov. Zasväcovaná osoba sa venuje práci na rituáli a zasväcovateľ do toho ukladá prítomnosť spomienok šamanov z informačných polí.

Aura a anjelské sféry. Celý proces práce s anjelskými sférami možno ešte viacej dynamizovať priamo v aurickom obale okolo ľudského tela. Len stačí, aby ste telo napustili detskou sexualitou nočníka a lyžičky v ústach.

Anjelské sféry svätíc a svätcov. V náboženstvá starovekých, ale aj súčastných, možno tiež nájsť anjelské sféry. No treba odlišovať anjelské sféry vytvorené bežnou náboženskou aktivitou a anjelské sféry vytvorené svätcami a sväticami, ktorí mali aj počas dospelosti veľkú detskú žľazu, asexualitu, a hlavne boli k dispozícii stigmatické poruchy psychiky. Títo tiež vytvárali anjelské sféry podobné šamanským anjelom. A šamanskí anjeli tieto náboženské anjelské sféry radi zoberú pod svoju ochranu.

Anjel veštectvo. Šamanské anjelské postavy možno úspešne používať na veštecké techniky a celkovo veštectvo cez anjelov je presnejšie. Ako keby ste mali pri sebe niekoho, kto vás skontroluje a spolupracuje pri zisťovaní vyššej pravdivosti a spoľahlivosti. Pokiaľ máte za sebou anjelské postavy priezračné, biele, zlatisté, diamantové, pulzačné, tak sa v zásade nemýlite. Pokiaľ sa objavia čierne alebo sivasté anjelské postavy, tak ste sa odklonili od reality a pravdy.

Anjel génius myšlienok. Je špeciálna anjelská technika, pri ktorej sa myšlienky ako vaše spomienky uložené v hlave spoja s predstavami drobných anjelov za podmienky, že pri vás je veľká postava anjela. Nakreslíte si pred seba postavičku a do tejto postavičky energeticky prenesiete svoje myšlienky v tvare anjelov. Takto môžete viesť debatu v danej oblasti.

Anjelská mágia. Niektorí šamani vedeli s anjelskými sférami šamanov komunikovať aj pomocou špagátov a uzlov. Anjelské sféry šamanov dobre reagujú na rôzne dĺžky a tvary špagátov.

Anjel kozmický. Niektorí šamani s kozmickým vedomím ( pozri bližšie v Kozmos sekcii) vytvárali po smrti informačné polia priamo v kozmickom priestore. Možno sa k nim dostať iba tým, že si nahodíte cvičením a sugeráciou kozmické vedomie.

Anjel mediálny. Ide o špeciálny stav ľudskej mysle. Bežne sa v našej psychike všetko zväčšuje. Vy v jednom bode svojho tela tento proces zastavíte a v tom istom bode si predstavujete, ako sa všetko zmenšuje. Zároveň sa skoncentrujete do oblasti žalúdka. Ďalej sa cítite ako osoba, ktorá funguje na povel. Otvorí sa vám priestor okolo vás. Všetko, čo ste počas meditácie zažili, uložíte do aury okolo vás. Ukladáte to tam cez mozoček. Mediálnych šamanov si nájdete podľa zemepisnej dĺžky a šírky v sektore (14,K) a to je Južná Amerika.

Pridaj komentár