Ťažko si nájdem čas na seba, ako keby som sa vnútorne bála pustiť do hľadania vnútornej pravdy. Nemyslím si, že by som nedokázala prijať poznanie o sebe a svojich negatívach, skôr si myslím, že neviem, ako to správne hľadať.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na váš osud. Možno konštatovať, že nežijete v súlade s náboženstvom, ktoré máte uložené v podvedomí a tým si privolávate rôzne nepríjemnosti. Skúste sa nad sebou zamyslieť.

Zdravotný stav
Kyvadlo neobkreslilo nervovú sústavu v celom tele. Značná časť buniek je trvalo poškodená. Chorobnosť je 52, čo je už aj lekársky zistiteľné. Nervový systém napádajú biele krvinky. Imunitná reakcia na zhubné bunky je mimoriadne prehnaná. Kyvadlo neobkreslilo srdce, chorobnosť má úroveň 32, čo je disharmonický stav a cítiť celkovo zlú obnovu srdca. Kmeňové bunky sú napádané bielymi krvinkami. Celkovo máte slabú obnovu orgánov. Kmeňové bunky sú poškodené. Mali by ste sa viac zaujímať o zdravotný stav, keď nechcete mať vážnejšie zdravotné problémy.

Psychický stav
Aurický obal je mierne mimo telo, obaly podvedomia sú viac vzdialené od tela. Už teraz je nutnosť psychoterapií. Bezdôvodné pocity ohrozenia.

Povaha
Psychicky ste usadená v brušnom mozgu, teda v stene tenkých a hrubých čriev. Tu sa nachádzajú drobné neurónové schémy. Odtiaľto idú vaše psychické prejavy. Ide o oblasť psychiky zvierat a konkrétne cicavcov. Teda prejavy pudového správania. Prejavy neistoty a roztrasenosti.

Sexus podvedomia
Sexus povahy je umiestnený v brušnom mozgu. Charakterizuje to obrázok zvieracej sexuality, párenie, strava, starostlivosť o potomstvo. Sexus centrum je v hlave, čo naznačuje na určité ambície mimo rodinný krb. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorú ľaká všetko čudné a záhadné.
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na strach a útek. Povrchová vzrušivosť: útek a strach. Pohlavná vzrušivosť: až strata kontroly. Citová vzrušivosť: vrátiť sa do lona matky. Celkovo problémová oblasť a z nej prameniaci strach.

Stav obalov podvedomia
Na vešteckej rovine sa dajú v ľudskom tele čítať ďalšie informačné polia, ktoré vznikli zo spomienok ľudí, ktorí už zomreli. Ich spomienky sú uložené okolo nás a okolo 4. a 12. -14. roku človeka sa môžu ako kópie dostať do fyzického tela cez mozoček. Aura okolo brušného mozgu v podobe kužeľov je v poriadku. Túžby obal obsahuje túžbu niekoho, kto tu už žil, aby ho ukrižovali ako Krista. Mozoček obal ukazuje poslanie počas života. Má náboženský charakter. Rodostrom obal obsahuje zápis o osobe z vášho rodu, ktorá mala silné náboženské podvedomie a cítila sa ako Panna Mária. Dieťa obal obsahuje info o narodení Jezuliatka. Zvierací obal obsahuje obrázky svätcov a zvierat. Eros obal obsahuje potrebu zničiť svoju sexualitu a dať náboženstvu čistú lásku. Vo veľkom mozgu sú aktívne spomienky na všetko utrpenie ľudstva. Šaman obal má prekryté šamanstvo náboženstvom. 7 obalov spolu obsahuje vojnové udalosti ľudstva. Extáza obal – máte nad hlavou kotúč alebo guľu, ktorú majú osoby stigmatizované. Vo vnútri tela stigmaticky poškodzované orgány a potom sa to všetko hojí.

Astrológia veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, ganglií, brušného mozgu
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Nežijete v súlade s podvedomím, ktoré je silne náboženské. To vám prináša strach a neúspešnosť.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Ničiť všetko náboženské a hľadať pomoc u ľudí, ktorí nemajú radi náboženstvo.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch nechávate voľný priebeh náboženstvu, ale nezúčastňujete sa ho. Zmierenie, že tu môže byť, ale do reálneho života nech sa nestará.

Hviezdy, šťastný osud
Iba keď sa budete venovať duchovným aktivitám.

REAKCIA NA PROFIL

Veľmi sa teším, že ste si našli čas na odpoveď pre mňa. Práve som ju prečítala ale mnohým veciam nerozumiem a pokúsim sa  z toho niečo pochopiť. Ak by Vás to neobťažovalo ešte sa pokúsim navštíviť Vaše prednášky, prípadne  by som si dovolila sa niečo opýtať. Ďakujem.

Kľudne príďte na prednášky. Môžete mi písať po internete otázky a konštatovania. Môžeme sa stretnúť aj osobne v Bratislave. Zvoľte to, čo je pre vás vhodné.

Pridaj komentár