Naladenie prírodného šamana. 6 neurón. oblastí. 6 neurón. oblastí aura. Magické myslenie. Zvieracie myslenie. 70% aktivita neurónov u šamana. 50% aktivita neurónov zvierat. Zasvätenia do aury. Zasvätenia anjelské. Dieťa vedomie prírodného šamana. Anjelské vedomie. Informačné polia anjelov zo spomienok šamanov. Veľký mozog a klinický obal. Stredný mozog a snové vedomie. Mozoček – piktogramy a znaky. Miecha a stotožnenie s prírodou na úrovni šamana a jeho magickej reči. Brušný mozog a vedomie cicavcov. Ganglie a vedomie hmyzu. Aura joga vedomie. Kozmické vedomie. Vedomie média. Stigmatické vedomie. Výskum špagátovej mágie voči anjelom šamanov. Historické info polia pravekých živočíchov. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Naladenie prírodného šamana. Dnešní ľudia sa výchovou a vzdelaním už vzdialili od prírody a prírodného vedomia. Ezoterik je osoba, ktorá sa usiluje obnoviť stratené stotožnenie s prírodou, tak ako to fungovalo v mysli prírodného človeka. Bežný človek sa od prírody vzďaľuje a spojenie alebo až stotožnenie s prírodou považuje skôr za relax a oddych. Dnešný človek sa k šamanstvu vracia ako k folklóru a zábave. Ezoterik je osoba, ktorá sa usiluje obnoviť s prírodou kontakt pomocou cvičení, meditácií a zasvätení. Usiluje sa o skutočný kontakt a nie iba plytký a povrchný. Šaman ezoterik sa v prvom rade musí vedieť preladiť na stotožnenie s prírodou a to stotožnenie realizuje najprv vo svojej mysli, kde dôsledne zablokuje spomienky na civilizáciu a otvorí si čuchové, hmatové, chuťové, zrakové a pohybové spomienky z prírody. Usiluje sa brať prírodu takú, aká v skutočnosti je. Nepozerá sa na prírodu cez rozprávky o harmónii a súzvuku. Príroda je drsná a je to o prežití a rozmnožení. Príroda nie je folklór hudobníka s bubnom. Ezoterik sa jednoducho na šamana nehrá, on chce obnoviť kontakt s prírodou na podvedomej úrovni.

6 neurón. oblastí. Po vhodnom šamanskom naladení je potrebné sa vedieť skoncentrovať do 6. neurónových oblastí: veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a drobné ganglie po celom tele. Bežne sa sem civilizovaný človek skoncentruje silou vôle a pozornosťou. Bohužiaľ, prírodný šaman to nedokáže spraviť a musí si pomôcť magickou rečou. Ide o špeciálny druh koncentrácie a pôsobenia na seba, na druhých prírodných ľudí, ale aj na samotnú živú a neživú prírodu. Teda šaman je prírodný človek, ktorý používa magické pohyby, magické kombinácie prírodných objektov a takto sa dokáže na niečo skoncentrovať a pôsobiť tam. Pokiaľ neovládate magickú reč, tak vám šamanstvo zostane v značnej miere neznáme. Kto chce robiť duchovnú cestu do vlastnej duše po línii šamanstva, musí sa naučiť magickú reč, tak ako ju robíme v Magickej škole.

Keď sa rozhodnete na duchovnej ceste ísť aj šamanskou cestou, tak by bolo dobré ju robiť v 6. možných variantoch. Treba si uvedomiť, že aj prírodný človek môže byť psychicky usadený v jednej zo 6. neurónových oblastí, odkiaľ idú jeho psychické prejavy. Zrazu je tu možnosť robiť 6 rozličných duchovných ciest. Teda možnosť robiť duchovnú cestu prírodného šamana na 6 základných spôsobov. Takto môžete na rozdiel od bežného človeka zažiť seba a prírodu iným spôsobom. Jednoducho vaše žitie je omnoho bohatšie. Len treba zvládnuť základy magickej reči, magického spôsobu koncentrácie a magického spôsobu komunikácie s prírodou. Jednoducho je to niečo iné, ako sa rozprávať s prírodou alebo búchať na bubon kvôli príjemnej melódii. Šaman búcha na bubon z dôvodu magickej komunikácie a nie umelecko estetického zážitku z bubnovania.

6 neurón. oblastí aura. Šamanstvo sa dá spojiť aj so sexuálnymi energiami, pri ktorých sa vedomie z neurónov dá vytesniť do aurického obalu okolo teda. Celý systém šamanského vedomia je v aure okolo tela intenzívnejší a magické spojenie s prírodou nadobúda silnú dynamizáciu. Aurický obal okolo veľkého mozgu je ako pretekárska helma. Aurický obal okolo stredného tela zasahuje na celý povrch tela. Aurický obal z mozočku zasahuje na povrch celého tela v určitých lúčoch. Aurický obal okolo miechy je aj pol metra okolo fyzického tela. Aurický obal okolo brušného mozgu v stene čriev tvorí v aure kužeľovité útvary. Aurický obal okolo ganglií pri orgánoch a častiach tvoria energetické objekty v tvare futbalových lôpt. Keď sa vám podarí magickými rituálmi, konanými v spomienkach, vytesniť vedomie do aury, tak sa vám otvorí možnosť robiť vlastne hlbokú úroveň jogy, ktorá sa pestuje práve v aure okolo tela. Priamo v tele tečú sexuálne energie a jogínsky šaman má v sebe určitý rytmus, ktorým sa magicky vytesňuje do aurického obalu. Pod aurou tu rozumieme molekuly vzduchu okolo tela, prachové častice, magnetické energie magmatického jadra Zeme. V aure je tiež ľudská energia a energeticko myšlienkové predstavy a spomienky, ktoré ste aktivizovali v pamäti.

Magické myslenie. Magické myslenie a magické koncentrovanie musí prírodný šaman robiť, lebo sa nedokáže koncentrovať na veci ako dnešný človek. Magické myslenie a magické spomienky dovoľujú skoncentrovať sa a pôsobiť v danej oblasti vlastného tela bez zjavnej koncentrácie na dané miesto. Stačí v spomienkach správna predstava zvukov, pohybov, obrázkov a pocitov. Všetko treba iba správne skombinovať a uložiť. Tieto kombinácie sa treba naučiť praktizovať, aby ste dosiahli požadovaný stav vo svojej mysli a tele bez náznakov bežného druhu koncentrácie dnešného človeka. Jednoducho je to iný zážitok robiť šamanstvo cez magickú reč.

Zvieracie myslenie. 70% aktivita neurónov u šamana. 50% aktivita neurónov zvierat. Na ešte dokonalejšie naladenie mysle šamanského ezoterika je potrebné, aby v neurónových oblastiach pracovalo omnoho menej neurónov ako dnešnému človeku. Preto si každú neurónovú oblasť predstavíte ako drobné šošovičky a v každej šošovičke stlmíte činnosť neurónov, aby ste stav prírodného šamana a zvieraťa vedeli nahodiť ešte realistickejšie.

Zasvätenia do aury. Aby sa proces duchovnej cesty na šamanský spôsob zrýchlil a tiež sa celý realizoval, tak prišli zasvätenia, ktoré preniesli niektoré schopnosti šamanov na meditujúce osoby. Hlavne išlo o magické objekty z aury osôb, ktoré zomreli, ale ich ponechali ako súčasť spomienok okolo nás v priestore. Skopírované magické objekty v aure umožňujú prevziať vydaný príkaz vnútorným premýšľaním do aury a magické objekty prevedú vhodnú kombináciu vedúcu do magickej reči.

Zasvätenia anjelské. Dieťa vedomie prírodného šamana. Anjelské vedomie. Informačné polia anjelov zo spomienok šamanov. Pre šamanstvo je mimoriadne vhodné, aby sa intenzívne prepojilo s anjelskými sférami šamanov, ktorí tieto anjelské sféry dokázali vytvárať vo svojej mysli určitým druhom aktivity napríklad šklbaním pierok vtákov. Po smrti sa tieto spomienky z ich mysle uvoľnia a zostanú v priestore okolo nás. Tento jav nazývame informačné polia spomienok. Dajú sa využiť na to, aby ste si pod ich vplyvom naladili 6 neurónových oblastí tak, aby ste nerobili v živote chyby, neklamali iných a nerobili hlúposti. Môžete vlastne získať svojho osobného strážcu nastavenia neurónov k čo najracionálnejšiemu vnímaniu reality bez výrazných omylov. Keď je za vami veľká postava sklovitého, bieleho, zlatistého, diamantového alebo pulzujúceho anjela, tak máte istotu, že to, čo robíte, je správne. Keď sa za vami sformuje čierna alebo sivastá postava, tak idete do omylu.

Veľký mozog a klinický obal. Keď sa skoncentrujete magicky do veľkého mozgu, stíšite činnosť orgánov, dýchanie a nasugerujete si, že zomierate, tak sa neuróny veľkého mozgu dočasne prepnú inak a z nich sa do tela spustí klinický obal ako svetlo. Do klinického obalu sa dajú vkladať magické predstavy.

Stredný mozog a snové vedomie. Tu sa magickou ritualistikou dosiahne zvláštny stav mysle. Ide o to, aby nebol celý stredný mozog prepnutý do režimu spánku počas noci. Časť zostane v stave dennej aktivity, čo dovoľuje prenikať do snových procesov a žiť aj tento rozmer svojho bytia.

Mozoček piktogramy a znaky. Keď sa naučíte sem koncentrovať a dôsledne odpojiť od mozočka stredný mozog, tak zažijete iný rozmer bytia a to je vnímanie sveta okolo seba na základe geometrie znakov a piktogramov, ktoré nájdete v jaskynných kresbách pravekých ľudí.

Miecha a stotožnenie s prírodou na úrovni šamana a jeho magickej reči. Najčastejšie sa magický prírodný šaman nachádza psychicky v mieche. Tu môžete najintenzívnejšie magickou rečou dosiahnuť stotožnenie s prírodou. Jednoducho sa cítite ako súčasť stromov, skál a zvierat.

Brušný mozog a vedomie cicavcov. Tu sa môžete vrátiť do sveta cicavcov a pochopiť ich fungovanie na základe jednoduchých potrieb ako je najesť sa, páriť sa a chrániť sa. Brušný mozog po vypnutí alebo utlmení rozumu vás vedie ako svojho robota.

Ganglie a vedomie hmyzu. To je najnižšia forma vedomia. Znovu je tu možnosť zažiť jednoduchý inštinkt rozmnožiť sa a to je všetko.

Kozmické vedomie. Schopnosť prenikať magickou mysľou do kozmického priestoru. Vedomie média. Schopnosť vnímať jeden bod, ako sa zmenšuje. Takto si prepnúť psychiku a uložiť všetko okolo seba, čo ste meditovali. Potom sa prepnúť naspäť v pocite zväčšujúceho sa bodu. Stigmatické vedomie. Je vedomie osôb silne nábožensky ladených. Ide tu o špeciálne druhy vedomia, ktoré pestujeme špeciálne v Kozmickej sekcii, Silva sekcii a v Ceste k Bohu. Treba si to tam vyhľadať.

Výskum mágie špagátovej voči anjelov šamanov. Keďže sa usilujeme aj do šamanstva zaviesť anjelské sféry dobrého a vhodného prepojenia neurónov na vnímanie reality, tak sme preskúmali magický spôsob komunikácie s anjelskými sférami. Šaman prírodného charakteru dokáže komunikovať a manipulovať s anjelskými sférami pomocou vhodne nastavenej dĺžky na špagáte. Teda anjelské sféry vhodne reagujú na určitý rozmer, vzdialenosť dvoch bodov po nejakej krivke. Pre overenie našich zistení si vyhľadajte potrebné informácie v zemepisnej dĺžke a šírke Antarktída (6,Q). Spoločné info pole spomienok mŕtvych anjelských šamanov si nájdete v Afrike (2,I) pod hladinou mora 6000 kilometrov do hĺbky. Teda rovno v magmatickom jadre Zeme.

Historické info polia pravekých živočíchov. Začali sme s výskumom informačných polí, ktoré po svojej smrti vytvorili zvieratá a ľudia. Začali sme skúmať info polia asi 600 miliónov rokov pred naším letopočtom. Teraz sme skúmali obdobie raného kambria, to je asi 540 miliónov rokov p.n.l.. Znovu sme našli tie isté informačné polia zvierat tej doby. V podstate ide o 7 informačných polí. Jedno info pole bolo presunuté asi 1000 rokov nášho letopočtu cez prírodného šamana do objektu mušle alebo niečoho podobného a tam to aj dodnes zostalo. Von by sa to dostalo iba pri fyzickom zničení. Jedno pole pri Južnej Amerike obsahuje aj pozostatky skeletu. Jedno info pole pri Afrike sa za 60 miliónov rokov pohlo a premiestnilo sa k oblasti Austrálie. Ostatné info polia spomienok vtedajších zvierat zostali nehybné. To pole, ktoré sme preskúmali, obsahuje informačné polia spomienok silne zmutovaných zvierat tej doby. A dodnes je toto info pole aktívne a prijíma mutantov zvieracej ríše aj teraz. Ostatné info polia už nenaberajú žiadne informácie. Je to zaujímavý jav, ku ktorému sa ešte vrátime.

Pridaj komentár