Nácvik ďalšieho kurzu Reiki. Ide o kurz so zasvätením do tvorby vlastnej bioenergie zameranej hlavne na vlastnú liečbu.
Na začiatku cvičenia a zasvätenia som každému cvičiacemu rozdal obrázky, na ktorých bola zobrazená ľavá a pravá ruka s reflexnými zónami, ktoré keď sa na skutočnej ruke premasírujú, tak blahodárne pôsobia na orgány ľudského tela. Na ďalšom obrázku bol zobrazený spodok chodidla a jeho reflexné oblasti. Na ďalšom obrázku bolo zobrazené ľudské oko. Obrázok oka bol podelený na jednotlivé časti prislúchajúce k niektorému orgánu v tele. Ďalej dostali cvičiaci obrázok dvoch kruhov podelených na šesť častí a v každej časti bola určitá farba a tiež určitý minerál. Meditácia na tento špeciálny obrázok aktivizovala bioenergiu v celom očnom systéme. Ďalej mali cvičiaci pred sebou niektorý znak Reiki vo farebnom prevedení.
Celé zasvätenie sme zahájili koncentráciou do jednotlivých energetických oblastí, ktoré Reikisti najčastejšie používajú. Ide o oblasť ústnej dutiny, rohov spánkových lalokov, mozočku v zadnej časti mozgu a tiež oblasť pupku. Na začiatok sme sa skoncentrovali do oblasti ústnej dutiny a sem sme presunuli aj anatomickú predstavu jazyka, zubov a perí. Zároveň sme si spomenuli na situáciu, keď sme liezli niekde po skalách alebo strome. Teda vsugerovali sme si pohyb v skalnatom teréne, a to čo najrealistickejšie. Najlepšie situáciu, keď sme nevládali, ale po určitom čase sme sa zmobilizovali a nabrali druhý dych. Koncentrácia do ústnej dutiny pokračovala a ku koncentrácii sme pridali predstavu vlastných rúk. Po vložení tejto predstavy do oblasti úst sme pokračovali v hromadení vlastnej bioenergie. Na predstave vlastných rúk sme si vsugerovali pocit masírovania reflexných plôch. Kto robí toto cvičenie po prvýkrát, ten si môže svoje fyzické ruky pomasírovať a priložiť na ústa a pery. Takto sa mu lepšie vytvorí predstava imaginárnych rúk v ústnej dutine zvnútra. Po určitej chvíľke sme do oblasti úst presunuli aj predstavu chodidiel. Keď toto cvičenie cvičíte prvýkrát, je vhodné si na tvár priložiť spodok očistenej obuvi. To vám dovolí vylepšiť vlastný nácvik. Sme skoncentrovaní do ústnej dutiny s predstavou zubov, s predstavou rúk a s predstavou nôh. V danej oblasti sa začína hromadiť stále viac bioenergie. K pocitu neustáleho aktívneho pohybu po skalách pridávame pocit vlastnej dôležitosti a potrebného sebectva, aby sme vlastné bioenergie udržali v oblasti ústnej dutiny. Je možné si na ruky a chodidlá nakresliť rôzne znaky Reiki. Toto spravia hlavne tí, ktorí dosiahli vyššie stupne klasického zasvätenia. Neustále pokračuje sugeratívny pocit lezenia po skalách a chuti sa aktívne pohybovať. Zároveň sa programujeme, aby sa nám Reiki energia otvorila pri fyzickej námahe a pri chorobnom stave. Pokračuje aktívna koncentrácia do ústnej dutiny s predstavou oboch rúk a chodidiel. K týmto predstavám pribudla ďalšia predstava a to predstava dvoch očných buliev, ktoré sú v prednej časti hlavy. Stále pokračuje koncentrácia do oblasti ústnej dutiny a začína sa dynamizovať celková bioenergia. Vytvorená bioenergia sa postupne presúva a doslova tlačí do jednotlivých častí v organizme. Pri každej časti tela si treba navodiť pocit, že dotyčná oblasť je slabo chorľavá. Takto do daného orgánu vytvorená bioenergia preniká účinnejšie ako pri predstave zdravého orgánu, čo má nesporne svoju logiku. Pri koncentrácii do ústnej dutiny sa neustále produkuje bioenergia, touto sa preliečuje postupne celý organizmus. Pre tých, ktorí majú klasické zasvätenie je vhodné, aby utlmili zosávanie bioenergie zo živých zdrojov okolo seba alebo po celej zemeguli. V ústnej dutine držíte predstavu oka, z ktorého môže do organizmu prúdiť farebná bioenergia. Nasleduje ďalšia koncentrácia a to do oblasti rohov spánkových lalokov, ktoré sú v oblasti zadného zrakového mozgu. Tu praktizujeme presne to isté, čo pri koncentrácii do ústnej dutiny iba s tým, že v každej oblasti sa vizualizuje jedna ruka, jedno chodidlo a jedno oko. V druhej oblasti sa vizualizuje tiež iba jedna ruka, jedno chodidlo a jedno oko. Vytvára sa bioenergia, s ktorou sa preliečujú jednotlivé časti tela. Potom sa podobne precvičia oblasti mozočku a oblasť pupka. Na záver sa necháme zasvätiť aljašským šamanom oblečeným do rôznych druhov kožušín. Intenzívne mal otvorené bioenergetické centrum v ústnej dutine a pri liečbe používal predstavu bioenergetických rúk, ktoré vsunul do oblasti chorého miesta. Prijali sme cez informačné pole mŕtveho šamana zasvätenie v podobe šamanského odevu z rôznych druhov zvierat. Nariadil nám, aby sme sa vcítili do kožušín, ktoré nám daroval a aby sme sa cítili ako niektoré zviera. Zároveň nám vtlačil do prednej časti predstavu malej ruky. Zasvätenie sme prijali a zvýšili sme svoje liečiteľské schopnosti.

Pridaj komentár