Prieskum informačných polí pravekého človeka a jeho náboženské počínanie.

Táto problematika je ťažko zvládnuteľná pre klasického historika. Pokiaľ nemá špiritistické schopnosti, tak dostupné artefakty histórie moc nenaznačia. Ja sa pokúsim na pravekú náboženskú prax pozrieť cez informačné polia vtedy žijúcich prírodných ľudí. Snažil som sa preskúmať čo najviac nábožensky ladených pravekých ľudí. Bohužiaľ som našiel iba pár prípadov. V jednom prípade praveký človek prilipol na drobných kamienkoch a to tak, že ostatné predmety a objekty stratili akýkoľvek zmysel. Dokázal vnímať iba tieto drobné kamienky, ktoré boli preňho všetkým. Staral sa o tieto kamienky ako o svoje deti alebo členov svojho klanu.

Takáto silná koncentrácia iba na pár kamienkov, v ktorých videl určité postavičky a zvieratá, mu dovoľovala robiť hlbokú kontempláciu. Aj v tomto prípade vnímame smútok a stratu svojich prírodných detí a družky, prípadne druha. V druhom prípade si dotyčný prírodný človek vytvoril neforemné postavičky z hliny a o tieto sa staral ako o vlastné deti. No tu k nim prikladal aj drobné kamenné platničky, ktoré v jeho mysli rozbiehali lepšie plastické a pohybové predstavy. V treťom prípade sú to skaly, ktoré prírodný človek kresbou dotvoril tak, ako keby boli tieto skalné výbežky živé. Nosil im jedlo, kvety a rôzne cennosti. V zásade ide vždy o prírodné ženy, ktoré stratili svoje mláďatá a svojich členov klanu. Dochádza k presmyčkovaniu psychiky a rôzne iné objekty sa stanú náhradou za stratu potomstva. Takéto konanie možno vnímať aj u zvierat. Levica stratí mladé alebo svorku a pritúli si mláďa antilopy a podobne. Keď dochádza ku kresbe, tak iba na objekty, ktoré nahrádzajú zomreté mláďatá alebo členov klanu.

Z historického hľadiska je potrebné zahájiť kontempláciu práve týmto smerom a to sugeráciou straty mláďat a tento hlboký materinský, ale aj otcovský cit preniesť na náboženské objekty. Na náboženské symboly možno preniesť aj cit zamilovanosti medzi partnermi, medzi matkou a dieťaťom a podobne. Teda vizualizujete náboženské symboly v šedej kôre veľkého mozgu alebo v inej časti a kontemplácia má rozmer citu viazaného na stratu niekoho blízkeho.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.