Budeme pokračovať v prieniku do miechy a celého systému chrbtice. Tentoraz sa budeme venovať kineziologickému prieniku do miechy.

Zasadneme do vhodnej meditačnej polohy a v mysli si predstavíme anatomický obrázok celej chrbtice, v ktorej nájdeme aj obrázok miechy. Už sme si zapamätali, ako vyzerá prierez miechy. Miecha je v priereze hrubá ako ceruzka na kreslenie.

Tuhu v ceruzke budeme považovať za bunky šedej kôry mozgovej. Všetko okolo sú nervové dráhy, ktoré idú zo stredu mozgu až do oblasti kostrče. Do celého systému miechy sa po jednotlivých stavcoch koncentrujeme a na mieste koncentrácie vkladáme obrázok miechy. Vždy cvičíme zo stredu hlavy, kde sa nachádza miecha a postupujeme dole až do oblasti kostrče. Takto cvičíme z bezpečnostných dôvodov. Cvičenia spojené s koncentráciou napredujú pomaličky a zvyčajne trvá aj 6 až 7 mesiacov, kým koncentráciu v mieche udržíte. Koncentračné cvičenia sú najdôležitejším cvičením, bez ktorého v tejto oblasti dosiahnete skoro nič.

Po týchto cvičeniach nasledujú cvičenia s bioenergiou Reiki. Teda po koncentrácii musíte vedieť v danej oblasti vyvolať silný nervový vzruch. Bližšie o bioenergiách a Reiki daj do vyhľadávača na prvej stránke. Pri inej koncentrácii nasadíte do celej miechy naoko chorobný stav sklerózy multiplex a môžete vnímať rôzne obrazy, ktoré dokonca môžete aj nakresliť. Prípadne v mieche všetko prepnete na vnímanie náboženských obrazov. Tieto techniky si osvojíte vo Vešteckej škole, v Teosofickej škole a sekcii Cesta k Bohu. Automatickou kresbou môžete vyjadrovať tu existujúci stav u seba a iných ľudí pomocou obrázkov, ktoré sa podobajú na mandaly a čakry.
V dnešnej meditácii sa znovu skoncentrujeme do niektorých oblastí miechy s tým, že všetko budeme prepínať na rôzne druhy pohybu. Teda skoncentrujte sa napríklad do krčnej časti chrbtice a priamo do miechy.

Uvedomíte si ruku, v ktorej držíte ľahké závažie. Keď závažie v natiahnutej ruke pred sebou udržíte bez problémov, tak táto oblasť miechy v chrbtici je v poriadku. Napríklad sa skoncentrujete do pľúcnej časti miechy a znovu predpažíte svoju ruku so závažím do výšky brady. Pokiaľ nedokážete závažie v ruke udržať, tak oblasť miechy v tejto časti chrbtice je disharmonická alebo je chorá. Takto si postupne otestujete všetky časti mechy od stredu hlavy až po kostrč. Pri inom teste môžete použiť ukazovák a palec jednej ruky. Z prstov vytvoríte písmeno U a druhou rukou zatlačíte na jeden aj druhý prst. Koncentrácia je do oblasti miechy pri žalúdku. Pokiaľ prsty pri stlačení nekladú odpor, tak daná oblasť miechy nie je v poriadku. Pokiaľ prsty kladú odpor a nechcú sa tlakom druhej ruky stačiť, tak oblasť chrbtice v tejto oblasti je v poriadku. Takto diagnostikujete miechu a zároveň sa učíte do miechy prenikať pomocou techník kineziológie.

Samozrejme, že do miechy sa dá prenikať aj pomocou sexuálnych predstáv a sexuálnych pohybov. Znovu sa skoncentrujete do oblasti kostrče a rukami začnete vykonávať jemné erotické pohyby. Pokiaľ dokážete robiť rukami erotické pohyby, tak oblasť miechy v tejto oblasti je zdravá. Pokiaľ nedokážete v danej oblasti robiť erotické pohyby s rukami, tak v tejto oblasti je niečo disharmonické. Teda znovu oblasť miechy diagnostikujete, ale zároveň erotizujete oblasť miechy a cvičíte všetko okolo Sexuálnej školy.

Môžete si vyskúšať sexuálne pohyby mužské a potom aj ženské, aby ste vedeli posúdiť rozdiel. Pokiaľ ste v mieche nasugerovali sklerózu multiplex, tak môžete pri koncentrácii do určitej časti miechy kresliť eroticky ladené obrázky. Pokiaľ sa vám daria kresliť, tak je všetko zdravotne v poriadku. Zároveň intenzívnejšie prenikáte do čakrového systému miechy. Verím, že budete cvičiť svedomito a pokiaľ zistíte disharmonické stavy v mieche, tak ich budete prednostne liečiť koncentráciou a vizualizáciou stále zdravšieho miesta.

Pridaj komentár