Autor: Phillippe Barraqué
Knižka: Liečivá sila hlasu
Vydavateľ: Eugenika Bratislava

Úvahy nad knižkou, ktorá sa venuje ľudskému hlasu a jeho využitím v oblasti liečiteľstva, alternatívnej medicíny a ezoteriky. Knižka môže byť zaujímavá a prospešná hlavne pre tých, ktorí sa venujú hinduizmu, joge a podobným smerom duchovného rozvoja.
Knižka, ktorú som vybral do svojich knižných recenzií je prvou knižkou, ktorá sa touto problematikou zaoberá komplexnejšie. Je to knižka pre tých, ktorí chcú svoj hlas využiť pri meditáciách, regenerácii alebo liečbe ako takej. Keď sa pozrieme na začiatok knižky, tak je príliš málo miesta venované teórii zvuku a psychológii zvuku. Začínajúca osoba sa musí spoľahnúť na vlastné skúsenosti a vlastnú inšpiráciu. Bolo by vhodné, aby sa vysvetlili aspoň základné smery a tendencie. Prvým smerom by mohlo byť uvedomenie si zvuku, ktorý počúvame z nejakého zdroja mimo svojho fyzického tela a nie je to práve náš osobný hlas. Teda dám sa do meditačnej polohy a počúvam určitú hudobnú nahrávku alebo zvuky rôznych hudobných nástrojov. V tomto momente hudba, zvuky, tóny, rezonancie prenikajú cez uši, sluchovody a príslušné mozgové centrum do operatívnej pamäti a oblasti stredného mozgu. Odtiaľto potom pôsobí do vnútra človeka cez nervové dráhy a zakončenia. Hovoríme o zvukovej terapii ako na hudobnom koncerte. Druhý prípad nastane vtedy, keď v reálnom stave naše ústa vyslovia do vonkajšieho priestoru pred seba určitý zvuk, hlas a vibráciu. V tomto prípade zachytia naše uši vlastný hlas a aktivizujú orgány ucha a príslušnú oblasť spánkového mozgu. Odtiaľto ide nervový vzruch do operatívnej pamäte v oblasti stredného mozgu. Môžeme skúsiť aj iný spôsob a to nahrať vlastný hlas na kazetu a počúvať svoj vlastný hlas nie v reálnom čase, ale čase minulom. Vyslovíte alebo zaspievate písmeno Z. Zároveň sledujete, ako to vo vás pôsobí. Postupne zistíte, kde to vo vašom tele pôsobí a čo to po psychickej stránke vo vás vyvoláva. Tiež v tomto prípade je vhodné mať už rozvinutú senzibilitu. Tretí prípad môže nastať, keď si na zvuk spomínate zo spomienok vo vnútri svojej mysle a poprípade si hmkáte so zatvorenými ústami. Vtedy tiež môžete vyciťovať pôsobenie takéhoto zvuku vo vašom tele a duši. V štvrtom prípade zvukovú spomienku stiahnete do oblasti hlasiviek v hrdle a tu si vsugerujete, že niečo rozprávate a niečo napríklad spievate. V tomto prípade sa to skorej podobá a echolokátor delfína alebo netopiera. Bližšie vyhľadávač alebo Echo škola. Teda tu sú základné prípady využitia zvuku v meditačnej alebo terapeutickej praxi. Extrémny prípad je nechať zvuk z reproduktoru pôsobiť na povrch tela. Iný prípad by mohol byť taký, že si mikroreproduktor vložíme do úst a budeme ho takto počúvať. Úplne futuristické použitie zvuku by bolo voperovať do brucha malý reproduktor. V meditačnej praxi je možný aj opačný prístup a to schopnosť nevnímať a nereagovať na žiadny zvuk či už zvonka, alebo zvnútra meditujúceho. Týmto by sme vyčerpali základné možnosti zvuku a jeho vplyvu na meditujúcu osobu. Ešte je tu možnosť počúvať zvuky v hypnotickom stave a v stave spánku.
Keď začnete praktizovať niektoré cvičenia z knižky, tak vás nesmie sklamať, keď dotyčný zvuk pri použití danej techniky nebude pôsobiť v danej oblasti. Musíte si byť vedomí, že v knižke sú prezentované osobné skúsenosti autora a vaše skúsenosti budú jednoznačné iné. Výhodou je, že knižka vám dáva prehľad najčastejšie používaných zvukov a možnosti použitia zvukov do rôznych oblastí života človeka.

Pridaj komentár