Pred časom som sa zoznámila s mužom, od začiatku sme si boli až neskutočne blízki, máme tie isté reakcie, prístup k deťom. Bol to energetický výbuch z oboch strán a on sa toho zľakol….a hoci je medzi nami neskutočné porozumenie, nechce ma ani vidieť, ani počuť, lebo ho to odvádza od cieľa…

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na vášho priateľa. Je to dobrácky založená osoba, má v sebe otvorený osud pravekých ľudí.

Zdravotný stav
Kyvadlo obkreslilo všetky orgány v poriadku. Má však zvýšené riziko kožnej rakoviny. Treba to brať vážne. Príliš veľa geneticky zmutovaných buniek. Imunita voči zhubným bunkám je nedostatočná a nedokáže prenikať aktívne do kože.

Psychický stav
Aurický obal je dlhodobo stabilný. Podvedomé obaly sú namieste. Teda celkovo psychicky stabilná osoba.

Povaha
Je netradične usadený v gangliách čriev, čo naznačuje na prvky zvieracieho správania. Teda na veci často reaguje inštinktívne a nie rozumovo. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá zvoláva na svoju ochranu čierne anjelské sféry a má istotu nedotknuteľnosti. Teda niečo takéto odradí každého. V podstate je to dobráčisko a silne pozitívna osoba.

Sexus
Sexus povaha je usadená v brušnom mozgu a je obetovaná prehistórii ľudstva, keď ešte neboli žiadne rastliny ani zvieratá. Porucha psychiky pri vnímaní času – veľké postavy zvierat ako medveď s krídlami. Ide o svet zvieracích démonov, ktorí sú konštrukciou zvieracej psychiky v človeku. Veľké démonické božstvá, ktoré sprevádzajú svet zvierat. No sú výtvorom psychiky ľudí, ktorí majú poškodené vnímanie času. V hlave majú hodiny nastavené na 200 000 miliónov rokov dozadu.
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na pravekých ľudí. Povrchová vzrušivosť: na kožu a kožušiny. Pohlavná vzrušivosť: hanblivosť. Citová vzrušivosť: pravekých ľudí plných tieňov a démonov.

Stav obalov podvedomia
Na vešteckej rovine sa dajú v ľudskom tele čítať ďalšie informačné polia, ktoré vznikli zo spomienok ľudí, ktorí už zomreli. Ich spomienky sú uložené okolo nás a okolo 4. a 12. -14. roku človeka sa môžu ako kópie dostať do fyzického tela cez mozoček.
Aura je okolo tela v tvare kužeľov, čo je bežné pre tento druh vedomia. Klinický obal má otvorený, prežil klinickú smrť. Do obalu sa dostala praveká história ľudstva. Má v sebe reinkarnovanú dušu pravekého šamana. Okolo neho duše pravekých ľudí, teda ich spomienky. Dotyčný je špiritista. Vo vnútri tela má vytvorené akoby poschodia, jedno je hlava, druhé krk, tretie hruď, štvrté brucho a piate pohlavie. V každom poschodí je história pravekých ľudí rôznych historických období.

Astrológia veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, ganglií, brušného mozgu
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Všade vnímať, že ľudský rozmer dnešných ľudí odmieta a chce žiť ako praveký človek.

Hviezdy, šťastný osud
Iba keď sa naučí ovládať svoju pravekú psychiku.

Pridaj komentár