1. Nehybné sedenie

Ide o základnú techniku v oblasti meditácií. V zásade ide o to, aby sa meditujúci usadil a naučil sa postupne nehybne sedieť 5, 10, 15, 20, 30 minút. Zmyslom cvičenia je skľudniť a stíšiť sa. Zároveň je sedenie spojené s predstavou, že človek sa už nemôže fyzicky pohnúť, nevidí, nepočuje, nechutná, nehmatá a nevonia. Odteraz to musí robiť iba vo svojich spomienkach, vo vnútri tela.

2. Nehybné sedenie a koncentrácia do veľkého mozgu

Keď sa naučíte sedieť nehybne bez pohnutia aspoň 30 minút, tak sa naučíte usmerniť pozornosť z očí do zadného zrakového mozgu. Z ušných bubienkov do spánkových lalokov. Z jazyka do spodnej časti mozgu. Z končekov prstov do temenného mozgu. Z nosa do predného mozgu. Z pocitu veľkého pohybu do svalov. Zároveň sa zmyslové senzory ako oči a ostatné skľudnia a uvedú do stavu podobnému spánku. Aktivita sa odohráva na povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Tu sa treba naučiť koncentrovať a odtiaľto presunúť koncentráciu a pozornosť do mozočku.

3. Anatomické štúdium mozočku

Pre ezoterika je prirodzené a samozrejmé, že ovláda anatómiu tela a v tomto prípade mozgu. Ezoterik by si mal veľmi dobre predstaviť plasticky a trojrozmerne mozog a jeho jednotlivé časti. Ezoterik musí mať fotogenickú pamäť a schopnosť v spomienkach otáčať každú predstavu. Ezoterik ovláda minimálne názvy jednotlivých častí mozgu a to preto, aby rozumel, o čom sa píše a kde presne má cvičiť dotyčnú meditáciu. Treba zvládnuť pojmy mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie, jadrá buniek, hypofýza, epifýza, neurón, most medzi stredným mozgom a mozočkom. Pri mozočku treba vedieť, že má veľkosť tenisovej loptičky, je delený na dve časti a každá časť zase na po10 častí. Každá časť má na povrchu šedú kôru z neurónov a telo z bielej mozgovej hmoty.

4. Teoretické štúdium mozočku

Tak isto treba vedieť aspoň približne, ako mozoček funguje. Že skenuje v každej bunke tela, čo sa tam deje a to nepretržite od embryonálneho vývoja až po moment smrti. Všetky informácie ukladá trvale a zároveň ich vhodne spracováva pomocou geometrických znakov a geometrických objektov aj priestorového charakteru. Mozoček pracuje takou rýchlosťou, že sa to nedá vnímať bežnými zmyslami ani vešteckými zmyslami, pokiaľ pracuje mozoček v reálnom čase. Zároveň vysiela informácie na to, aby všetko v organizme fungovalo čo najefektívnejšie. Treba mať jedinečnú predstavu o tom, že mozoček uložil v sebe nepredstaviteľné množstvo informácií a znakov zo spracovania informácií. Množstvá sú skoro nepredstaviteľné.

5. Študujte si a nacvičujte rôzne druhy koncentrácií. Bližšie Učebnica ezoteriky a článok o rôznych druhoch koncentrácií.

Neustále tu spomínam slovo koncentrácia. Pozrite si ho v Slovníku. Prečítajte a odcvičte si rôzne druhy koncentrácie a dekoncentrácie, ktoré sú v ezoterike možné. V dotyčnom článku máte bohatý výber koncentračných techník.

6. Použitie slovníka pre teoretické vzdelanie

Nie je múdre nepoznať význam slov, ktoré používate, premýšľate. Je naopak múdre si podľa potreby vyhľadať vhodný termín v Slovníku.

7. Použite vyhľadávač pre štúdium kabaly

K štúdiu je vhodné využiť aj vyhľadávač, ktorý vám pomôže vyhľadať slovo mozoček na internetovej stránke. Tak získate informácie, kde všade sa môže križovať systém mozočku s inými oblasťami ezoteriky.

8. Čítanie a študovanie príspevkov od najstarších po najnovšie

Využite to, že internetové stránky sú písané od začiatkov, keď naše ezoterické schopnosti boli na začiatočníckej úrovni. A teda je vhodné, aby ste si články o kabale študovali od najstarších článkov až po termínovo aktuálne články. Využite túto možnosť, ktorú nemôžu poskytnúť knižky, ktoré sú počtom strán obmedzené. Internet má neobmedzenú možnosť ukladať všetko, čo sa napíše. Pri čítaní príspevkov sa usilujte koncentrovať do mozočku.

9. Prezeranie obrázkov zo zasvätenia a ukladanie do pamäte

Ďalej tu máte možnosť získať do spomienok množstvo obrázkov a to rovno zo zasvätení do mozočku. Prezeráte si galériu obrázkov zo zasvätenia a koncentrujete sa do mozočku. Takýto druh meditácie čiastočne nahrádza aktívne zasvätenie.

10. Koncentrácia na znaky na obrázkoch zo zasvätenia

Veľkú pozornosť vynaložte na znaky, ktoré sú nakreslené na obrázkoch zo zasvätenia. Dobre si ich uložte do pamäte a hlavne znaky siamských dvojčiat.

11. Koncentrácia na znaky svetového písomníctva

Tak isto vám vhodne pomôže štúdium a meditácie na písmená a znaky svetového písomníctva. Prospeje štúdium lingvistiky, ktorá pojednáva o vzniku písma a jeho vývoja. Dáva to iný pohľad na znaky, značky, abstraktné kresby a geometriu. V príspevkoch o kabale si nájdete znaky písmen svetových písomníctiev.

12. Koncentrácia na energetické znaky Reiki

Tak isto využite možnosti v galérii Reiki znakov. Tu si nájdete množstvo znakov, ktoré sa používajú v energetickej ezoterike. Tak isto si ich dobre uložte do spomienok vo veľkom mozgu.

13. Koncentrácie na číslice a písmená

Jedno zo základných cvičení je aj spomínať si na písmená a číslice, ktoré máte uložené v pamäti. Skoncentrujete sa dovnútra svojej hlavy, ako to robíte, keď si chcete na niečo spomenúť alebo premyslieť. Potom podľa určitého zámeru alebo písomnej predlohy vyťahujete číslice a písmená. Môžete ich nahlas pomenovať a aj napísať. Aj keď sú to elementárne cvičenia, aj tak ich treba poctivo vykonať.

14. Je veľmi dobré sa naučiť chodiť do mozočku a potom do stredu mozgu

Ide o to, že v mozočku nezostanete trvalo skoncentrovaní, pred meditáciou sa tam musíte dostať a potom po meditácii z danej oblasti odísť. Najlepšie je koncentrovať sa do mozgu, ako keby ste si chceli na niečo spomenúť. Potom na tento stav nadväzujete a máte predstavu, ako keby ste sa doslova na lane ťahali zo stredu mozgu do mozočku v zadnej časti hlavy. Majte pocity, ako keby ste to robili ako v skutočnosti. Začnete sa milimeter po milimetri posúvať zo stredu mozgu do mozočku. Majte predstavu toho, čo je za vami, za stenou a ešte ďalej. V predstave postupujte pozvoľna a všímajte si každý detail predstavy toho, čo máte za sebou. Takouto technikou sa bezpečne presuniete zo stredu hlavy do mozočku v zadnej časti hlavy.

15. Pochopenie duchovnej cesty cez mozoček

Nestačí sa iba naučiť chodiť do mozočku, potom sa tam udržať a po skončení meditácie odtiaľ odísť do stredu mozgu. Treba aj pochopiť, prečo to robíte a čo sa tým na duchovnej ceste dosahuje. Že medzi nami sú jedinci, ktorí sa meditačne naučili chodiť do mozočku a v mozočku sú trvalo usadení. Pokiaľ sa rozhodnú žiť duchovne a teda ezotericky, tak budú absolvovať duchovnú cestu cez mozoček. Ostatné duchovné cesty z iných neurónových oblastí absolvovať pravdepodobne nebudú. Museli by sa naučiť opustiť mozoček a ísť do stredného mozgu a odtiaľ do iných oblastí neurónov. Samozrejme, že z mozočku je duchovná cesta jedinečná, o tom netreba pochybovať. Hovoríme, že je to duchovná cesta na základe znakov.

16. Pochopenie fungovania mozočku

Tak isto je potrebné pochopiť, ako vlastne funguje mozoček. Pracuje tak, že každú sekundu skenuje skupiny buniek v orgánoch a systémoch tela. Každá časť mozočku a tých je spolu 20, má na starosti určité orgány tela, aby ich skenoval, zbieral informácie, spracoval a vyslal iné informácie ku koordinácii toho, čo sa bude diať v tele. Mozoček má tak isto na starosti vyberať a dávať dokopy spomienky z mozgu a to podľa vášho želania. Mozoček budete potrebovať k tomu, aby ste mohli ísť k dokonalosti duchovnej cesty, ktorá nie je možná bez mozočku. Tak isto mozoček môže veľmi rýchlo realizovať určitý meditačný stav. Mozoček spracuje také množstvo informácií, ktoré bežný stav mysle nespracuje. Pokiaľ je už ezoterický systém komplikovaný, tak to bežná ľudská myseľ nezvládne.

17. Koncentrácia cez temenný mozog do mozočku

Pokiaľ chcete fyzicky prenikať zo stredu mozgu do mozočku, tak je to dobré realizovať aj cez temenný mozog, ktorý je v oblasti nad ušami. Znovu sa skoncentrujete dovnútra hlavy ako keď idete premýšľať a odtiaľ sa skoncentrujete hore nad ušami. Môžete si pomôcť tým, že si prstom vytvoríte tlak na hlavu. Následne prenikáte do mozočku z pohybového centra v temennom mozgu. Prenikanie by malo byť jednoduchšie.

18. Udržanie koncentrácie v mozočku

Jedna vec je dostaviť sa do mozočku, ďalšia vec je sa v mozočku počas meditácie udržať. Na udržanie sa v mozočku možno použiť systém mandaly a to sú kruhy ako na terči, kde v strede je kruh najmenší. Takýto terč si dáte pred seba a položíte si naň pár kamienkov. Tie si uložíte na papier tak, aby vás držali bez vášho úsilia v mozočku. Hovoríme o technike kultových objektov, ktoré slúžia k stabilizácii prieniku v mozočku. Uvedomte si, že jedinec, ktorý je v mozočku usadený natrvalo, nemá problém z tejto oblasti náhle odísť do stredného mozgu.

19. Neustále sa vracanie do mozočku

Je samozrejmé, že si treba v mozgu vytvoriť návyk na to, aby ste chodili, prichádzali a odchádzali z mozočku. Tento návyk si vytvoríte pravidelným opakovaním techník chodenia a fungovaniu v mozočku. Mnohonásobné opakovanie sa stane automatické, ktoré vám za niekoľko rokov nebude robiť žiadne problémy.

20. Koncentrácia na určité miesto vo veľkom mozgu a vytváranie geometrických tvarov vo fantázii

Keď zvládate základné techniky, tak potom je možné začať cvičiť náročnejšie techniky a to je napríklad koncentrácia na jedno miesto vo veľkom mozgu a to na jeho povrchu o veľkosti malej kovovej mince. No zároveň do tohto miesta mozgu doslova násilne sťahujete predstavy geometrických tvarov, ktoré si vo fantázii vytvárate. Zároveň vnímate, aké sú to tvary a prstom jednej ruky ich rýchlo kreslíte v priestore pred sebou. Potom sa naučíte koncentrovať do dvoch miest v mozgu a dvoma prstami kresliť vznikajúce geometrické fantázie. Výcvik skončíte, keď to viete robiť 10 prstami naraz pred sebou. Potom sa naučíte kresliť geometrické fantázie v predstave. Hovoríme o mentálnych ceruzkách. Neskoršie zmeňte predstavu 10 ceruziek iba na hroty ceruziek. Zmyslom tohto cvičenia je aj pochopiť, kde sú možnosti koncentrácie a pracovania s určitým množstvom predstáv. Obmedzenia sa dostavia rýchlo. No pokiaľ to bude za vás robiť mozoček, tak obmedzenia ako keby sa stratili.

21. Koncentrácia priamo do mozočku a sledovať veštecky, ako pracuje mozoček

Nastupuje cvičenie zlomovej časti a to je veštecké vnímanie, ako pracuje mozoček. Bežnými zmyslami sa nedá postrehnúť, ako vlastne pracuje mozoček a jeho neuróny. Množstvo znakov, ich kombinácií a variácií je pre bežnú ľudskú myseľ nedosiahnuteľné. Môžete vnímať iba pár znakov a nič viac. K tomu potrebujete veštecký výcvik vnímania procesov, ktoré sa dejú v mozočku. Koncentrácia zase začína v spánkovom mozgu a v zrakovom mozgu nad mozočkom. Koncentrácia z tejto oblasti ide potom do mozočku, ale aj spomienok. Vytvoríte v hlave fantáziu z geometrických tvarov a necháte mozoček na túto predstavu pôsobiť. Pokiaľ ste správne odhadli, čo sa deje v mozočku, tak geometrická fantázia zotrvá. Pokiaľ ste neodhadli, čo sa deje práve v mozočku, tak sa geometrická fantázia rozpadne alebo značne pozmení. Cvičte vytrvalo, jedného dňa sa vaše geometrické fantázie budú zhodovať s tým, čo sa deje v mozočku. Cez zrakové centrum sa vnímajú znaky v mozočku. Cez spánkové laloky sa vnímajú energetické stavy v mozočku.

22. Koncentrácia a prienik do buniek mozočku pomocou rozrezonovaných hlasiviek v krku

Zatiaľ ste sa učili prenikať iba na povrch mozočku a je čas naučiť sa prenikať priamo do buniek mozočku. Na to potrebujete dýchaním rozrezonovať membránky hlasiviek a až potom budete môcť psychicky prenikať do skupiniek buniek v mozočku. Znovu to vyžaduje trpezlivosť a zvyk.

23. Koncentrácia do mozočku a čítanie príspevkov v Kaabala škole

Keď sa rozhodnete čítať si príspevky, pozerať obrázky zo zasvätení alebo počúvať mp3 nahrávky, vždy sa najprv skoncentrujete do mozočku v zadnej časti hlavy. K psychickému presunu do mozočku vám pomôže tlak hlavy na podložku za hlavou, ktorá je najlepšie opretá o stenu.

24. Koncentrácia do mozočku a čítanie Starého zákona, Talmudu, Zoharu, Sefiroty a inej kabalistickej literatúry

Musí sa stať pravidlom, že pri čítaní hodnotnej židovskej literatúry je potrebné, aby sa meditujúci koncentroval priamo do mozočku v zadnej časti hlavy. Na koncentráciu využije niektorú koncentračnú techniku. Zároveň si ezoterik kabalista uvedomuje, že čítanie takejto literatúry mu umožní aktívne realizovať kabalu v mozočku.

25. Koncentrácia do mozočku a presun znakov do pamäte veľkého mozgu

Po mnohoročných meditáciách do mozočku je možné prinútiť mozoček, aby všetko, čo robí, zapisoval priamo aj do veľkého mozgu, aby ezoterik nemusel operovať priamo v mozočku. Takýto prístup postupne rozšíri ezoterik aj na stredný mozog, miechu, brušný mozog, ganglie a jadrá buniek.

26. Koncentrácia do mozočku a meditácia cez anjelské sféry

Ezoterik, ktorý má anjelské sféry biele či už od 4. roku života alebo ich dostal zasvätením ako odtlačok anjelských sfér zo sveta mŕtvych, všetko vníma v anjelských znakoch, ktoré mu môžu vhodne poradiť, ako kabalisticky pracovať v znakovej ezoterike.

27. Koncentrácia do mozočku a nahodenie do určitého stavu

Mozoček sa u ezoterika postupne naučí plniť jeho príkazy na to, aby vytvoril v organizme určitý druh stavu. Samozrejme, že na tento stav máte vhodné zasvätenie alebo osobnú prax. V podstate to funguje tak, že mozočku vnútorným hlasom a predstavou prikážete, aby zrealizoval určitý duchovný stav a aj ho udržal počas meditácie a následne zrušil. Mozoček sa stáva veľmi výdatný pomocník, ktorý dokonca môže meditovať za vás so zámerom dokonalosti, ktorú ľudská myseľ mimo mozoček nemôže dosiahnuť.

28. Koncentrácia do mozočku a následne do všetkých buniek v tele

Mozoček je vlastne mimoriadne zariadenie, ktoré sa koncentruje do každej bunky tela a umožní ezoterikovi, aby napríklad naraz pri kmitajúcich hlasivkách prenikol do všetkých jadier tela. Mozoček dokáže naraz pracovať so všetkými spomienkami, ktoré ezoterik uložil do pamäte v neurónoch tela.

29. Koncentrácia do mozočku a vyberanie vhodných spomienok do jedného bloku

Ezoterik, ktorý sa neustále vyvíja duchovne, ale aj odborne, má postupom času v spomienkach také enormné množstvo informácií, že potrebuje s nimi pracovať inak ako osoba, ktorá nie je extrémne zaťažená aktivitou a prijímaním informácií do pamäti. Fungovanie v mozočku môže byť dobrým príkladom, ako zorganizovať ukladanie, spracovanie a vyberanie informácií priamo vo veľkom mozgu.

30. Koncentrácia do mozočku, skenovanie vnútra tela a technika presunu skenovania vonkajšieho sveta

Ezoterik meditáciou zistí, že mozoček je možné využiť aj na spracovanie informácií okolo vlastného tela, ale aj mimo neho. Teda mozoček, keď ho k tomu prinútite, bude skenovať aj dianie na povrchu kože.

31. Koncentrácia do mozočku a zasvätenia

Je známe, že začínajúcim ezoterikom kabala nič moc nehovorí a dokonca mozoček odmieta meditovať, pokiaľ je v mozgu málo informácií. Až zasvätenia, kde sa preberá množstvo informácií, prinútia mozoček aktívne spolupracovať s ezoterikom. Mozoček potrebuje, aby sa pracovalo s extrémnym množstvom informácií. Preto ezoterik pripravuje meditáciou mozoček na vyššie úrovne duchovného rastu.

32. Koncentrácia do mozočku a technika sugerácie poškodenia

K prieniku a dobrému psychickému usadeniu je potrebné používať techniku sugerácie poškodení niektorých oblastí mozočku. Všetko v sugeratívnom uverení poškodenia mozočku. Je to vhodná technika na prienik do mozočku.

33. Koncentrácia do mozočku a stredného mozgu. Stav schizofrénie

Samozrejmé, že psychický prienik do mozočku má aj svoje rizikové stránky a to v prípade, že koncentrácia zostane rozdelená medzi stredný mozog a mozoček. Vtedy hovoríme o rozdvojenej psychike a v psychiatri sa tento stav nazýva schizofrénia. Ide o stav, kde človek odmieta sám seba a zároveň sa hrá na inú osobu. Pri prechode zo stredu mozgu do mozočku sa môže stať, že človek uviazne v schizofrenickej pozícii.

34. Koncentrácia do mozočku a mozočkové vedomie

Keď sa podarí ezoterikovi intenzívne a dostatočne dlho preniknúť do mozočku, tak má možnosť skúmať to, čo je v mozočku a priniesť o tom vhodnú správu. Napríklad, že mozoček má v sebe archív všetkých spomienok, ktoré nazbieral a trvale pracuje so všetkými spomienkami naraz ako keby boli všetky aktuálne a potrebné. Ďalej mozoček každú informáciu nakoniec spracuje vo vnútri svojich neurónov mnohokrát.

35. Koncentrácia do mozočku a zadávanie úloh pre prevod do znakovej formy

Mozoček môže pre ezoterika slúžiť ako zariadenie na premenenie rôznych predstáv do znakovej formy.

36. Koncentrácia do mozočka a prepojenie siamské

Aby sa ezoterik dokázal dobre psychicky napojiť na vlastný mozoček, ale aj na diaľku na mozoček inej osoby, využije na to zasvätenie do siamských dvojčiat. To sú dve alebo viac osôb zrastených niektorými časťami tela.

37. Koncentrácia do mozočku, detská psychika a anjelská sféra

Na povrchu mozočku možno vyvolať stav detskej psychiky a lepšie komunikovať s anjelskými sférami ako v bežnom dospeláckom stave. Detský stav vyvoláme v koncentrácii na mozoček a otvorením spomienok z detstva. Prípadne sugeratívne zabudneme na to, že sme dospelí, vzdelaní. Sme nevzdelaní a na úrovni detí materskej škôlky.

38. Koncentrácia do mozočku a hypnóza, zaspávanie a materská škôlka

Pokiaľ ste do mozočku prenikli, tak v mozočku možno pracovať v niekoľkých režimoch. V prvom rade je to režim prísne rozumový až s vedeckými metódami skúmania a bádania. K tomu matematika, logika, medicína a podobne. V mozočku možno pracovať v režime detskej psychiky, kde všetko vnímame na základe obrázkovej reči ako v šlabikári, nestojíme o reálne vnímanie, nevieme počítať a písať. Vtedy hovoríme o symbolickom alebo mytologickom procese. V mozočku možno pracovať aj na hranici zaspávania alebo hovoríme aj hypnotického stavu s určitým typom predstáv a pocitov. V mozočku možno pracovať v stave zvieracej mysle, kde už sú iba emócie a reagovanie ako zviera na základe určitých vzorcov správania. V mozočku možno pracovať v režime kmitajúcich hlasiviek, ktoré sa rozrezonovali dýchaním. Hovoríme o psychickom prieniku do jadier buniek v mozočku. V mozočku môže byť režim hromadenia životných energií, ale aj strácanie za účelom vešteckého výkonu.

39. Koncentrácia do mozočku a chuť robiť vrcholovú ezoteriku, ambície vrcholového charakteru.

Mozoček nemá rad, pokiaľ ho nútite robiť s malým množstvom informácií a s malými ambíciami. Mozoček chce nekonečné množstvá informácií a nekonečne drzé ambície.

40. Programovanie do snov, úspešnosť mozočkovej ezoteriky

Aby ste získané skúsenosti dobre uložili do mozgu, je vhodné, aby sa počas noci dialo všetko tak, ako si želáte. Je potrebné sa pred spaním programovať a želať si, aby snové pochody neničili to, čo ste nameditovali.

41. Schopnosť prispôsobiť všetky neurónové oblasti tela na systém mozočku

Ezoterikovou ambíciou je, aby sa všetky informácie z tela hromadili vo veľkom mozgu a tu s nimi mohol ezoterik pracovať. A tak isto ezoterik pracuje na tom, aby každá zo 7. neurónových oblastí pracovala podobne ako systém mozočku.

Pridaj komentár