Venujeme sa špeciálnemu druhu alternatívneho liečiteľstva, ktoré sa usiluje o spoluprácu s pudom sebazáchovy, ktorý sa v ľudskom organizme vytváral v priebehu asi 2 až 3 miliárd rokov. Je umiestnený v neurónových zhlukoch v stene tenkých a hrubých čriev. V medicínskej literatúre je označovaný ako brušný mozog.

Aby ste spolupracovali s pudom sebazáchovy v brušnom mozgu, je treba splniť niekoľko podmienok. V prvom rade by mali vaše hlasivky a ich malé membránky vibrovať pomocou dýchania alebo inou špeciálnou technikou. Pokiaľ sa vám to podarí, tak máte šancu psychicky preniknúť do buniek brušného mozgu.

Potom je potrebné udržať sa v brušnom mozgu a spomenúť si na obrázok jaskyne, do ktorého v predstave vložíte obrázok, ako sám seba ničíte, ponižujete a devastujete. Tento postup dovolí aktivizovať pud sebazáchovy, ktorý je pripravený pomáhať a liečiť v podstate až na úrovni jadier buniek a robiť genetické zásahy prospešné pre organizmus.

Na to, aby ste vnímali, čo vám odporúča pud sebazáchovy, musíte ovládať veštecké techniky, bližšie Veštecká škola. Pud sebazáchovy si možno predstavovať ako postavičku božstva, ktoré pozná celý váš organizmus ako skupina odborníkov na všetky druhy medicíny. Aby pud sebazáchovy dobre fungoval, je vhodné použiť náboženský systém viery. Uveriť a nespochybňovať, že vás dokáže vyliečiť, že on najlepšie vie, ako to má spraviť, že ho nemožno vyrušovať ani o ňom premýšľať. A vždy oddane a bez výhrad spraviť všetko, čo prikáže ako dokonalosť sama. Pokiaľ by ste mali iný prístup, tak pud sebazáchovy nebude dostatočne aktívne a všade pracovať. Takýto náboženský postoj je vedomý a zámerný a najlepšie vyhovuje nerušenej činnosti pudu sebazáchovy v brušnom mozgu.

Keď sa na pud sebazáchovy napojíte s obrazom jaskyne a vlastného zničenia, je možné sa na základe vešteckej diagnostiky dožadovať, aby vás liečil a vyliečil. Pod vašou hrozbou sebazničenia sa pustí do ozdravenia organizmu. Nemožno sa starať a určovať mu, ako to bude robiť a kedy to bude robiť. On určí, čo potrebuje na takéto zásahy, kedy ich bude robiť a ako ich vykoná. Tu nastávajú najväčšie problémy, pretože človek si myslí, že vie lepšie, ako sa to má robiť a čo sa bude robiť. A to je veľký omyl. Môžeme ovládať mikrobiológiu ľudského tela, genetiku delenia buniek, problematiku histologického fungovania buniek, môžeme poznať ľudskú biochémiu, psychiku a chorobné stavy. Toto všetko nestačí na to, aby sme zariadili liečby v ľudskom organizme až na genetickej úrovni. Môžeme sa o tom baviť, veštecky to sledovať, ale nemožno s bežným medicínsky vzdelaným mozgom riadiť tieto procesy. A to u každého človeka tieto procesy idú úplne individuálne.

V alternatívnej medicíne toto všetko necháme na pud sebazáchovy a hotovo. Nemáme šancu riadiť tieto procesy a keď budeme do nich zasahovať, tak iba veci pokazíme. Tak radšej mať vzťah veriaceho, ktorý nepochybuje, neočakáva vysvetlenia, totálne sa podriadi spolupráci a neotravuje svojou prítomnosťou božskú silu pudu sebazáchovy.

No to, čo môžeme robiť, je veštecky vyšetrovať prípady spontánneho až zázračného vyliečenia. Poučiť sa, ako tieto mechanizmy z brušného mozgu fungujú a prinucovať pud sebazáchovy cez proces sebazničenia, aby robil zázraky aj v prípade menších chorobných stavov až drobných disharmónií. Tak isto môžeme sledovať tie osoby, ktoré pracujú na geriatrickom programe, ako si počínajú a aké majú výsledky. Teda na jednej strane veštecký výskum spomienok tých, ktorí robili liečby cez pud sebazáchovy alebo tých, ktorí pomáhali iným takto sa liečiť a sami mali otvorený brušný mozog. Osoba, ktorá má otvorený brušný mozog a vie s ním spolupracovať, dokáže spolupracovať aj s brušným mozgom druhej osoby.

Teda pokiaľ niekomu chcem radiť v oblasti tohto druhu liečenia, sám musím vedieť s brušným mozgom a s pudom sebazáchovy v ňom spolupracovať. Veštecky sa napojím na pud sebazáchovy dotyčnej osoby a ten mi povie, čo potrebuje, aby sa osoba mohla liečiť.

Pud sebazáchovy najčastejšie požaduje liečbu cez kožu a to máčaním, natieraním, nanášaním, vtieraním rôznych druhov látok. Treba dávať pozor na jedovaté látky z rastlín a zvierat ako včelí a hadí jed ap. Dávky sú minimálne a určuje ich pud sebazáchovy. Možno sa pýtať aj to, čo by chcel jesť a to mu dodáte.

V niektorých prípadoch požaduje pud sebazáchovy aj psychickú spoluprácu, pozerať si obrázky jaskýň, kostí, magnetov. Predstavujete si bunky a podobne. Vždy sa musíte pýtať, aké to majú byť obrázky, psychoterapie a kedy ich robiť. Niekedy chce pud sebazáchovy, aby ste ich robili a inokedy zase nechce. Hlavne je dôležité, aby pud sebazáchovy prenikal do každej oblasti tela a každej bunky nerušene, bez zásahov a blokov liečenej osoby. Tak isto aby počas noci a nočnej chémie mohol pracovať na požadovaných zmenách v organizme.

Pud sebazáchovy v zásade postupuje tak, že si vyžiada určité látky na telo a potom začne v niektorej oblasti blanovitých buniek kože, mozgu, miechy, pobrušnice a svalov robiť delenie buniek a ich pozmenenie na prostriedok liečby na bunkovej úrovni. Pud sebazáchovy rozhodne, ktoré blanovité bunky bude modifikovať a čo bude liečiť ako prvé, ako druhé a ďalšie. Máte chorú napríklad pečeň, ale pud sebazáchovy bude dávať najprv cez blanovité bunky liečiť obličky. Na prvý pohľad sa to zdá nelogické, ale iba pud sebazáchovy vie, prečo tak činí. A ubezpečujem, že to vie robiť správne.

Geriatrický program sme postavili tak, aby smeroval k dlhovekosti na základe genetických zmien. Spomaľuje starnutie, likviduje všetky aj tie najmenšie disharmónie v ľudskom tele. V rámci geriatrického programu robíme pravidelné veštecké sondy do organizmu a nútime pud sebazáchovy, aby odstraňoval všetky chorobné stavy a tiež ako sa dá spomaľoval proces starnutia a udržiaval organizmus v dokonalej výkonnosti.

Vo vešteckom výskume zase zisťujeme ďalšie možnosti vhodných zmien v organizme z hľadiska dlhovekosti a celkovej výkonnosti. Tak sme začali skúmať aj prípady, kde sa jedinci venovali rôznym chemickým pôsobeniam na rôzne rastliny a živočíšne bunky. Zistili sme, že pokiaľ jedinec aplikuje na seba chemický upravené látky bez toho, aby to konzultoval s pudom sebazáchovy, tak si zvyčajne poškodí niektoré orgány alebo sa postupom času priotrávi. Teda aj v prípade používania rôznych chemických látok treba všetko robiť tak, ako to nakáže brušný mozog, lebo ináč môže prísť k nežiaducim zmenám v ľudskom organizme.

Samozrejme, že sa budeme venovať geriatrickému programu aj na úrovni biochemickej, ktorá bude hlavne naväzovať na genetické zmeny v tukových bunkách, kde často pud sebazáchovy posiela modifikované blanovité bunky. A tieto menia hlavne biochemickú aktivitu tukových buniek, ktoré potom poskytujú nielen vyživovacie látky, ale aj látky, ktoré už organizmus nedokáže vyrábať v takom rozsahu v jednotlivých bunkách tela. Príkladom môže byť strata tvorby ženských hormónov, ktoré sa potom vyrábajú v náhradných bunkách a v tomto prípade sú to tukové bunky. Samozrejme, že tu platí zásada, že všetko sa necháva na pud sebazáchovy v brušnom mozgu, ale pud sebazáchovy je do týchto aktivít donucovaný.

Zverejňujeme tu časť z výskumu jedincov, ktorí mali tendencie spolupracovať s brušným mozgom a zároveň sa venovali niečomu ako príprave rôznych chemických látok, ktoré často tieto osoby používali na vlastnú liečbu. Veštecký výskum v tejto oblasti robila ezoterička s prezývkou Her Barónka.

1.Zemepisná dĺžka a šírka. [ H, 10 ] India, VP, infopole, 85 r. Muž, štíhly, vysoký, dlhé vlasy, brada, pútnik, mystik. Študoval tajné vedy – alchýmiu, hermetizmus, venoval sa bádaniu buniek, robil rôzne chemické pokusy, vyrábal „elixíry mladosti.“ Mal napojenie na kozmické inteligencie, ktoré mu vždy „pošepkali“, čo má použiť, aké byliny, preparáty, víno, žaby, netopiere /no to je dobrá zmes gebuzín/. Ku podivu vedel vymiešať vhodné kombinácie bylín + namletý prach z kremeňa + vysušené žaby a ropuchy, buď to namáčal do liehu, vína alebo zmiešal s masťami. Základom boli loj, sadlo, masť, slanina. Robil si esencie z horkých bylín ako palina pravá, občas opatrne pridal blen /je to jedovaté, ale v minidávkach veľmi účinné/.Vyzerá to na začiatky homeopatie. Týmito elixírmi si natieral najčastejšie spánky, temeno, okolie srdca a ľadviny. Niekedy si dával obklady na pečeň alebo slezinu. Inhaloval soľné výpary, pridal si aj živicové kvapky, čerstvé borovicové halúzky. Tieto si vo forme obkladov dával na hruď do oblasti týmusu a na spodnú časť pľúc. Vnútorne používal výnimočne kvapky zo slezu, šalvie a pýru – maceroval to v čistom liehu. Žil veľmi jednoducho, striedmo, jedol minimálne, všetko bolo skôr vysušené, či ovocie alebo chlieb. Vodu si bral zo skál, pramenistú. Trávil celé hodiny v meditáciách, mal čistú jogínsku myseľ, nezaťažovanú ničotnosťou sveta. Odpútaný od reálu, ale nebol šibnutý. Nabieha mi úžasný pokoj, vyrovnanosť, kľud a absolútne TICHO. Čo sa týka jeho biochémie, vďaka elixírom, ktoré si natieral na seba, mal všetky prvky zastúpené ako podľa Mendelej. tabuľky. Neviem prečo, ale mieša sa mi do obrazu akupunktúra cielená, včetne bio hodín, zachovania astro…., spln, nov + meditácie = harmónia tela, mysle, buniek… Tento žil v celibáte.

2.Posmrtný záznam. Súhvezdie TUKAN, infopole, 100 r. Mudrc, veštec, astrológ, venoval sa aj kartám, ale tie mal iba ako pomôcku pre rýchly prienik do tajov. Opäť sa mi miešajú informácie o prieniku do buniek, pomocou týchto vied. Vedel „čítať“, ktoré bunky ako „žijú“, pohybujú sa, čo im chýba, čo potrebujú. To je paráda, „prechádza“ sa medzi nimi ako medzi domami a stromami. Komunikuje s nimi, pýta sa, čo im má dodať a vždy dostane správnu odpoveď, buď priamu informáciu alebo symbolickým vyjadrením. Genetika funguje ako výborné hodiny, všetko klape na jednotku, chémia, tukové bunky, nervový a hormonálny systém, lymfy, orgány. Nerobil nič, iba komunikoval s bunkami tak ako mi s pudom sebazáchovy. Ibaže nie formou samovraždy, ale opačne: „Čo môžem pre vás urobiť moje milované bunky, čo mám pre teba urobiť môj drahý tuk, čo môžem UROBIŤ moja úžasná chémia? S pokorou a oddane ťa počúvam a slúžim ti….“ Odmenou mu bola rozprávková činnosť všetkých orgánov, systémov, buniek. Opäť pokoj, kľud, múdrosť, vyrovnanosť, zrelosť ducha. Harmónia, koordinácia ako v v perfektnom systéme. Všetko tečie plynule, tip-top. Vitalita, stav ako u 25 – 3O r. mladého muža.

3.Zemepisná dĺžka a šírka.[ 8, 9, G ], Iránska plošina, VP, živí, otec 6O r., syn 25 r. Od detstva syn napojený energeticky na otca. Matka – manželka zomrela v mladosti a títo dvaja žili ako siamské dvojčatá. Syn, čulý, vitálny, plný energie, zdravý, bystrý, veľa cvičil, vesloval a jazdil na koni, veselý, pohyblivý, veľmi obľúbený. Všetky orgány perfektné, žiadne choroby. Dostal do vienka dlhotrvajúce bunky, čulé a mladistvé, žiadna choroba, infekcia nemala žiadnu šancu, okamžite štartoval imunitný systém, vylikvidoval votrelcov, urobil poriadok, dokonca mi nabieha informácia perfektne fungujúcej fabriky, kde sa vďaka precíznosti a prísnosti všetko okamžite reparuje, opravuje. Dobrá koordinácia mozgu. Vydám príkaz, urobím. MOZOG – ŠÉF = príkaz, orgány, bunky, systémy – podriadení = VYKONÁM. Super. Otec tak isto na svoj vek čulý, vitálny, stále niečo študuje, mozog mu priam „kypí“. Orgány začali blbnúť, sem tam nejaká kolika, trochu podráždený žlčník, zdanlivé, zanedbateľné maličkosti, ale otec ihneď začal s disciplínou, sadol si a spísal všetky za a proti. Odstránil razantne zlozvyky /nezdravá strava, znížená fyzická aktivita, cigarety a ponocovanie/. Tento začal popíjať extrakt podobný švédskym bylinám, natieral sa tým, začal s programom pozitívne myslieť – konať, UČIŤ SA, brúsil si mozog, častý pobyt v prírode, hlavne v ihličnatom lese, vyrovnaný bez stresov, strava riadená prirodzeným pudom sebazáchovy. U oboch mi vychádza vo všetkom disciplína a dôslednosť. Výsledok – zdravie, vitalita, úspech,…..

4.Zemepisná dĺžka a šírka. [ 7, K,L ], VP, Madagaskar, infopole, 59 r. V mladosti dengľavý, často chorý, hlavne virózy, zápaly pľúc a priedušiek, z toho titulu bol aj utiahnutý a žil izolovane od ľudí. Keď div nezomrel pri vysokých teplotách, veľmi sa zľakol a začal sa o seba starať ako najtvrdší hypochonder. Naštudoval si hory kníh o správnej životospráve, ako fungujú orgány, čo môže urobiť, aby bol zdravý, silný. Začal cvičiť, pomaly a iste zarezával tvrdšie, začal sa otužovať, plával v ľadových vodách, zmenil si úplne celý život, jedol, pil a robil iba to, čo mu dovolil pud sebazáchovy. Vždy sa úzkostlivo najprv poradil s ???, nevedel to definovať, len mal pocit, že má pri sebe poradcu – poradcov. Vylízal sa zo všetkých neduhov, na seba si natieral minimálne, občas lieh či alpu, keď sa chcel „prehriať“, skôr všetko žmolil v rukách. Ustavične hocičo, konáriky, kvety, puky, kamene, skrátka všetko. Pôsobilo to na neho blahodarne, upokojujúco, cítiť tvorbu biochémie, bunky sa nalievajú nejakou „miazgou“? Pripomína mi to činnosť granátových jabĺčok alebo niečo podobné, neviem posúdiť, ale aj pocit, že mu to tečie z prostaty? Tvorba asi 10 000 látok, stabilná, bez výkyvov, bunky vitálne asi na úrovni 25-30 rokov. Tendencia na dlhovekosť. Zomrel nečakane, spadol do nejakej jamy, dlho tam ležal so zlomenou nohou a rukou, nevedel sa vydriapať, prechladol a zomrel vlastne iba na vysoké horúčky. Prehrial sa mu mozog, pukla mu cievka.

5.Zemepisná dĺžka a šírka. [ 9,1O, D ], VP, Sibírska nížina, infopole, 70 r. Úplne normálny, nič mimoriadne, chodil do práce, domov. Jediné, čomu holdoval, keď mal trochu voľna /a mal ho málo/ bolo športovanie, futbal, hokej, bicykel, volejbal, basketbal, v zime lyžovanie. V práci mal pomerne pokoj, žiadne nervy, stresy, doma zabehanú domácnosť. Čo bolo u neho zaujímavé, že vedel komunikovať s Anjelmi. Keď mal akýkoľvek problém, ihneď sa s nimi radil, dokonca ich prosil, aby mu pomáhali, čo sa aj dialo. Ochorel – zavolal si Anjelov, povedal, čo mu je, došiel Anjel, vždy ho vyliečil podľa potreby. Mám z toho pocit, akoby o každom anjelskom ošetrení sa mu zreparovali bunky, nielen tie choré, ale aj ostatné. Nakoniec akoby tam bola zamestnaná upratovacia čata, ktorá vymieňala staré a nahrádzala novými bunkami. Ja neviem, či je to haluz, ale “opravovali“ aj lymfy, krvné riečište. Odišli a bunky, orgány, systémy boli vymenené a opravené. Celkom zaujímavé.

Pridaj komentár