Koniec patologického ezoterika

Chcela by som sa vás spýtať, či každý veštec alebo veštica majú poškodený mozog a či im toto poškodenie dovoľuje mať veštecké schopnosti?

Áno, osoby, ktoré majú zvýšenú intuíciu až priamo veštecké zmysly, majú vždy poškodené oči, prípadne nervstvo alebo zadné zrakové centrum v mozgu.

Je o vás známe, že tiež máte veštecké schopnosti a dosť intenzívne ich využívate. Teda aj vy máte nejaké poškodenia organizmu?

V mojom prípade nejde o žiadne poškodenie organizmu, ale o veštecký výcvik mozgu a vytvorenie centier vešteckého vnímania toho, čo sa nedá bežnými zmyslami ako sú oči, uši a hmat vnímať. Patologický veštecký stav je nahradený špeciálnou vešteckou technikou.

Mohli by ste nám vysvetliť, o aký špeciálny druh veštectva ide?

Napríklad mi dáte fotografiu určitej osoby a chcete o nej vedieť, či je seriózna a zodpovedná. Položím si fotografiu pred seba. Chvíľu sa na ňu pozerám a predstavu si uložím do pamäte v mozgu. Zároveň zo spomienok v hlave vyberiem predstavy osoby, ktorú poznám ako neserióznu a osobu, ktorú poznám ako serióznu a zodpovednú. Pokúsim sa spojiť predstavu osoby na fotografii s predstavou neserióznej osoby. Keď to v predstave ide spolu dokopy, tak je veľký predpoklad, že daná osoba na fotografii je nezodpovedná. Spravím ešte kontrolu a pokúsim sa spojiť predstavu osoby na fotografii s osobou serióznou a veru, nechcú tieto dve predstavy ísť spolu dokopy.

Teda pokiaľ osoba, ktorá má poškodené zmysly je schopná napríklad vnímať svoju duchovnú cestu a tak isto osoba špeciálne veštecky školená má túto schopnosť, je všetko v poriadku. Ale pokiaľ je tu osoba, ktorá by chcela vnímať veštecky duchovnú cestu a nemá ani výcvik ani poškodenie zmyslov, ako je na tom?

Pokiaľ sa niekto vydá na duchovnú cestu a nemá veštecké schopnosti, tak ju nedokáže vnímať a duchovnú cestu bude môcť robiť iba na teoretickej úrovni. Robí duchovnú cestu sprostredkovane na základe toho, ako ju robili iní ezoterici. Teda môže sa naučiť teoretické základy, slová, pojmy a o duchovnej ceste hovoriť. A k tomu pridať túžbu, že možno niekedy v inom živote ju bude robiť.

Možno tomu rozumieť tak, že pokiaľ nemá ezoterik na duchovnej ceste veštecké schopnosti, tak radšej sa nemá púšťať na duchovnú cestu?

V zásade by toto konštatovanie z vašej strany sedelo. Osoba, ktorá chce ísť duchovnou cestou a príde na meditáciu a cvičenia, sa musí plne spoľahnúť na moje veštecké posúdenie, či cvičenie a meditáciu robí správne. Možno to prirovnať k osobe, ktorá stratila zrak a žije v bežnom vonkajšom živote. Dianie okolo seba vníma iba pomocou sluchu a hmatu. Konštatujeme, že je pre každého ezoterika potrebné, aby sa naučil veštecké výkony, ktoré mu dovolia vnímať, kde robí meditáciu a ako ju robí.

Vo svojich príspevkoch často hovoríte o tom, že ezoterik by mal robiť toľko duchovných ciest, koľko oblastí výskytu neurónov má vo svojom tele. Môžete nám priblížiť a vysvetliť, čo pod týmto rozumiete?

Začal by som tým, že ľudia v dnešnej dobe sú na 90 % celkovej populácie ľudstva usadení svojimi psychickými prejavmi v strednom mozgu. Takto sa už ľudia narodia a pokiaľ sa nič vážneho neudeje, tak svoj život budú riadiť a vykonávať práve z tejto časti mozgu. Tých 10 % populácie sú jedinci, ktorí prešli určitým poškodením psychiky a svoje prejavy realizujú z iných oblastí neurónov. V tele je 7 oblastí výskytu neurónov.

Ako sa človek vlastne môže psychicky presunúť do iných neurónových oblastí?

Môže sa tak stať na základe určitých poškodení, napr. počas tehotenstva matky. Jedinec v stave embrya prežije klinickú smrť a psychicky sa jeho prejavy presunú na šedú kôru veľkého mozgu. Alebo sa počas embryonálneho vývoja dieťa dlhšie zastavilo vo vývoji a psychické prejavy pôjdu buď z miechy, alebo brušného mozgu v stene čriev. Pokiaľ bol embryonálny vývoj poznamenaný prílišnou aktivitou matky, tak dieťa sa ako kozmonaut po 4 mesiacoch strávených na obežnej dráhe Zeme psychicky usadí v drobných neurónoch okolo orgánov tela – gangliách. Pokiaľ si dieťa počas embryonálneho vývoja poškodí nervové zakončenia, tak sa psychicky usadí do jadier buniek, kde sa tiež nachádza malé množstvo neurónov.

Môže sa človek psychicky posunúť zo stredného mozgu v strede hlavy do inej oblasti aj počas života?

Áno, je to možné. Napríklad človek prežije klinickú smrť a presunie sa psychicky na šedú kôru veľkého mozgu. A potom má s tým psychické a osudové problémy. Musí si na takýto stav zvykať. Cvičený ezoterik napríklad výcvikom dosiahne dočasný presun na šedú kôru veľkého mozgu a po ukončení cvičenia sa presunie do stredu mozgu, čiže sa vráti naspäť a funguje štandardne.

Zdá sa mi, že ste predsa zabudli spomenúť jednu oblasť a tou je mozoček.

Áno, pozabudol som na túto oblasť. Ide vlastne o časť mozgu veľkosti menšej tenisovej loptičky, nachádza sa pod zadným zrakovým mozgom. Sem sa môže človek dostať iba výchovným procesom. Napríklad výchova v židovskej rodine. Nadšením pre Starý zákon, Talmud, Zohar a Kabalu ako takú. Skutočne psychický presun do mozočku je pre ezoterika jedinečná udalosť. A znovu platí, že tento presun je dočasný a možno sa z neho vrátiť. Iba podotknem, že pokiaľ ezoterik prenikne dočasne do mozočka, tak môže riadiť ostatných 6 neurónových oblastí naraz.

Čím je jedinečný presun psychiky zo stredného mozgu na šedú kôru veľkého mozgu? Čo prináša, aký duchovný rozmer?

Klinická smrť a hlavne jej nacvičený stav otvára schopnosť ezoterika prenikať do sveta, kde odídu všetky spomienky po fyzickej smrti. Pre ezoterika na duchovnej ceste je hlavným cieľom to, čo bude po smrti a nie to, čo je teraz počas života tu na planéte Zem.

Prečo si myslíte, že smrť a to, čo je po smrti, je dôležitejšie ako život teraz a tu?

To by bolo asi na dlhé a náročné vysvetľovanie. A v zásade nerád presviedčam niekoho, čo je dôležité, či 100 rokov života na planéte Zem, alebo nekonečný čas vo svete mŕtvych. Iba toľko, že vzťah k svetu mŕtvych je stupňom celkovej vyspelosti ľudskej duše vnímať nekonečno, čo má tú najväčšiu hodnotu a hlboký zmysel.

V jednom článku ste písali, že ľudia v minulosti boli schopní zmyslovo vnímať aj pulzovanie magmatických polí Zeme a aj svoje vlastné bioenergie.

To je skutočne tak, že pravekí a prírodní ľudia mali túto schopnosť otvorenú a postupom civilizácie sa tento zmysel cez nervové platničky zatvoril a nie je funkčný. Výnimku tvoria ľudia, ktorí sa chorobnými stavmi, ako sú vysoké horúčky, poškodili. Dnešný ezoterik musí otvoriť túto schopnosť pomocou kyvadielka. Ide vlastne o vešteckú schopnosť s vybudovaním vešteckého centra využívať tento skrytý zmysel.

V poslednom čase sa venujete niečomu ako je psychický prienik do jadier buniek. Majú všetci ľudia takúto schopnosť?

Takúto schopnosť majú a mali v minulosti iba osoby, ktorým sa poškodili nervové zakončenia v tele. Poškodenie spôsobuje v tele niečo ako drobné elektrické výboje. Tento chorobný stav dovoľuje mať takzvanú kmitajúcu myseľ. Ezoterik je osoba, ktorá nahradí tento chorobný stav kmitajúcimi membránami hlasiviek, vedome ich v čase meditácie otvorí a prenikne do jadier buniek. Táto oblasť spadá do mytologických a náboženských obrazov, ktorými sa dá s jadrami buniek komunikovať.

Na vašich stránkach som čítala, že ezoterik sa musí naučiť psychicky prenikať do kozmického priestoru mimo planétu Zem. Je možné, aby ezoterik získal takúto schopnosť a nepoškodil si psychiku ako kozmonauti?

Aj v tom prípade platí, že niektoré osoby sa narodili matkám, ktoré nemali počas tehotenstva celkovo stabilnú psychiku a najčastejšie trpeli hyperaktivitou. Kozmické vedomie majú jednak kozmonauti, ktorí boli na obežnej dráhe viacej ako 4 mesiace. Tak isto zvláštnu kozmickú psychiku získali aj astronauti, ktorí pristáli na Mesiaci. Každej živej osobe sa po dlhšom pobyte v kozme musí zmeniť psychika. Naše veštecké prieskumy psychiky naznačujú na tento trend. Nechcem si ani predstaviť, keď kozmonauti budú v kozme rok alebo vstúpia fyzicky hoci na planétu Mars. Tak isto sa môžu narodiť jedinci so schopnosťou odpútať svoje myšlienky a pocity od planéty Zem. Bohužial im často chýbajú špeciálne školené zmysly, a preto tieto procesy nedokážu vnímať. Ezoterik si dokáže výcvikom naladiť kozmické vedomie a dôsledne prenikať aj do vzdialenosti 300 miliárd svetelných rokov od planéty Zem. V tomto smere vynikajú hlavne indickí jogíni, ktorí majú kozmické vedomie a prenikajú do kozmu cez zvuky. Keď hovorím o prieniku do kozmu, nemám na mysli spomienky v hlave, ani stav fantázie, alebo obrázkov z kozmu. Pripomínam to, aby bolo jasné, kde psychicky preniká ezoterik. A že nejde iba o fantázie, ktoré často popisujú spisovatelia sci fi literatúry.

Je podľa vás ezoterik niečo ako autista, ktorý nedokáže žiť vo vonkajšom svete a postačujú mu iba ich vlastné spomienky?

Ezoterik je osoba, ktorej cieľom je prenikať do svojich spomienok dobrovoľne a dočasne za účelom svoje spomienky pripraviť na reinkarnáciu do sveta mŕtvych. Autista je chorá osoba, ktorá do vnútorného sveta preniká z dôvodu chorobnosti a nie jasného zámeru. Ezoterik skúma všetky spomienky vo svete mŕtvych, spoznáva svet mŕtvych ešte počas života, aby všetko pripravil, ako sa má. A tak isto tu nebudem nikoho lanáriť na reinkarnačnú cestu. Je to osobná vec každého a každý v tomto prípade rozhoduje za seba.

Vo vašej Vešteckej škole som čítala, že veštecké výkony možno robiť aj v magnetických pulzáciách. Je možne získať informácie o človeku aj takýmto spôsobom?

Magmatické záznamy o ľuďoch a zvieratách veštecky vnímajú znovu osoby s chorobným stavom, ktorým hormonálne žľazy narástli v iných oblastiach tela ako je bežné. Ezoterik je osoba, ktorá si nasugeruje presun hormonálnych žliaz a vybuduje si veštecké zmysly na takéto psychické výkony. Je skutočne možné vnímať tieto záznamy o ľuďoch a dozvedieť sa o nich, čo človek potrebuje.

Pridaj komentár