Nácvik UFO vedomia, ktoré dovoľuje ezoterikovi realizovať 7. ezoterickú cestu cez vnútro vlastných buniek. UFO vedomie je potrebné získať z dôvodu jedinečného kontaktu medzi ľudskou psychikou a psychikou iného organického života v kozme.

Tento zápis má aj obrázkovú prílohu. Vyhľadaj: Galérie: Mapy v ezoterike. Pod názvom: Prehľad UFO odtlačkov ku dňu 2007-08-29.

Program spoznania druhov UFO odtlačkov

Ezoterik si na začiatok pozrie UFO odtlačky v sekcii Mapy v ezoterike. Tu si nájde ezoterik základné druhy UFO odtlačkov, ktoré môže získať po psychickom prieniku do kozmu. A zároveň prenikne psychicky na planétu, kde žije určitý druh organického života. Ezoterik sa napojí na organický život a výsledok je, že okolo neho sa objaví niečo ako mydlová bublina vytvarovaná do určitého tvaru a nesie si aj určitý psychický potenciál.

Ezoterik cez bunkové vedomie môže získať niekoľko druhov odtlačkov či už z našej Galaxie, alebo zo 40 sektorov v kozme, ktoré momentálne skúmame. Ide o priestor 4000 miliárd svetelných rokov krát 4000 miliárd svetelných rokov krát 4000 miliárd svetelných rokov, potom za týmto priestorom všetkými svetovými smermi, potom prienikom cez čiernu dieru. Môžu to byť UFO odtlačky chobotnica, oči, sliziak, batman, pampúch, stonožka, hravé dieťa, rebrovec, ježko, veľký had, kríž, hviezdica, kocka, mrak, medúza, hlava, hlava hada, 6 hláv, 2 hlavy, 5 hláv, 4 hlavy, trojuholník, okno, palica- hlava, palica a 6 hláv, medúza hlava, dva, žiara, loďka, kríž – 4 hlavy a klepetá. Všetko sú to pracovné názvy odtlačkov, ktoré môže ezoterik získať po psychickom kontakte s organickým životom v kozme. byť UFO odtlačky chobotnica, oči, sliziak, batman, pampúch, stonožka, hravé dieťa, rebrovec, ježko, veľký had, kríž, hviezdica, kocka, mrak, medúza, hlava, hlava hada, 6 hláv, 2 hlavy, 5 hláv, 4 hlavy, trojuholník, okno, palica- hlava, palica a 6 hláv, medúza hlava, dva, žiara, loďka, kríž – 4 hlavy a klepetá. Všetko sú to pracovné názvy odtlačkov, ktoré môže ezoterik získať po psychickom kontakte s organickým životom v kozme.

Ezoterik, ktorý má otvorené kozmické vedomie a k tomu aj bunkové vedomie, sa musí naučiť v prvom rade dôsledne likvidovať všetky druhy odtlačkov získaných od organického života v kozme. Pokiaľ psychicky prenikne do domova kozmického organického života, tak môže schytať veľké množstvo UFO odtlačkov, ktoré ho zadržia na planéte a ezoterik sa nemôže psychicky úplne vrátiť. Musí ovládať tvrdé techniky likvidácie a nesmie sa dať uprosiť alebo oblbnúť. Ezoterici si často odtlačok pomýlia so živou bytosťou a je im ľúto ho zlikvidovať. Znovu pripomínam, že nelikvidujú živú bytosť, ale iba efekt, ktorý vytvoria v ľudskej psychike.

Pokiaľ si ezoterik nahodí kozmické a bunkové vedomie a nepôjde na planétu, aj tak schytá určitý odtlačok do tela alebo aurického obalu. Aj tu sa musí ezoterik naučiť veštecky zistiť v centre fantázií predného mozgu dekódovať, aký odtlačok schytal. Pokiaľ je niekto necvičený a spontánne si otvorí kozmické a bunkové vedomie ani netuší, že schytal nejaký UFO odtlačok. Niečo môže tušiť, ale nemá vhodné skúsenosti a systematický výcvik.

Program získania Silva vedomia

Aby ezoterik vôbec mohol praktizovať kozmické vedomie a hlavne bunkové vedomie, musí ako základ odcvičiť Silva školu. Je to škola o tom, ako vedome a kontrolovane odcvičiť rozrezonovanie membrán tela a to najčastejšie mozgové blany, hlasivky a pobrušnicu, čo mu dovolí preniknúť dovnútra buniek.

Program získania kabala vedomia

Ezoterik sa musí naučiť prenikať do mozočku v zadnej časti hlavy a musí dokázať vydať príkaz mozočku, aby sa skoncentroval do množstva buniek. Toto množstvo je také veľké, že bežnou ľudskou koncentráciou by to nedokázal. Ide o viac ako 10 objektov. Na otvorenie bunkového vedomia treba naraz otvoriť až 70 % buniek svojho tela a v tomto stave sa udržať určitú dobu.

Program získania kozmického vedomia

Ezoterik sa musí vedieť skoncentrovať do ganglií okolo orgánov tela a tu vkladať obrázky planét, súhvezdí, galaxií, alebo sektorov kozmu. Najvyšší výkon je okolo ganglií dávať obrázky čiernych dier. Tak isto aj tu treba mať zvládnuté vedomie cez mozoček, čo je kabalistické vedomie a vedieť dať mozočku príkaz na koncentráciu do ganglií okolo orgánov a časti tela. Ganglií je viacej ako 10 a mozoček je jediná forma prieniku do veľkého množstva ganglií v tele. Je tu určitá výnimka a to je sugerácia znetvorenia svojho tela mentálnou predstavou, a tak naladiť kozmické vedomie.

Program získania bunkového vedomia

Toto vedomie sa otvára zvládnutím Silva vedomia a kozmického vedomia. Postupne ezoterik psychicky preniká do stále väčšieho množstva buniek tela a stále hlbšie dovnútra buniek, nikdy nie do jednej bunky, vždy to musí byť skupina buniek veľkosti hrachu a odtiaľ preniká v zlomku sekundy do astronomického kozmu. Psychicky si želá a predstavuje si kontaktovať organický život. V zlomku sekundy nadväzuje psychické prepojenie na organický život a v tom istom momente sa mu vytvorí v aure UFO odtlačok. Zámerne neuvádzam, kde v našej Galaxii sa nachádza organický život, aby to nikoho neskúseného nelákalo k zbytočným dobrodružným výkonom. Ezoterik by mal začať s UFO odtlačkami, keď prešiel súhvezdia našej Galaxie. Pri psychických prienikoch získa dostatok skúseností.

Program získania vedomia čiernej diery v strede Galaxie

Pre ezoterika je kľúčovým bodom psychické spoznanie čiernej diery v strede našej Galaxie. Ezoterik zistí, čo všetko dovoľuje ľudskej psychike priestor čiernej diery. Podrobnosti si určite nájdete. Čierna diera je mimoriadne efektívny spôsob spoznávania kozmu a prieniku do vzdialeností označených značkou nekonečných vzdialeností. Teda trvalo by niekoľko mesiacov, kým by sme napísali matematickými číslicami vzdialenosť, do ktorej prenikáme.

Program získania UFO odtlačku

Ezoterik má kabala vedomie, Silva vedomie, bunkové vedomie a želá si, aby získal odtlačok z niektorej časti Galaxie. Dobré je ísť psychicky do priestoru planéty Mars a tu vojsť do anomálie, kde sa dá veľmi jednoducho napájať na organický život v kozme. Treba tu spraviť mentálny rituál posekania ľudského tela na drobné kúsky. Všetko iba v predstave. Keď získate UFO odtlačok, tak je dobré sa ho naučiť vnímať veštecky.

Program získania špecifického UFO odtlačku stonožka

Pokiaľ ezoterik ovláda Silva vedomie, kabala vedomie a bunkové vedomie, tak si želá, aby prvý odtlačok bol odtlačok UFO stonožka. Stačí si to želať v bunkovom vedomí a ezoterik to schytá jedna radosť. Je dobré začať s UFO odtlačkom stonožka. Je to veľmi lenivý odtlačok, ako keby stále spal a nič sa mu nechcelo robiť. Jeho výhodou je, že poslúcha ezoterika na slovo a dokáže skvele likvidovať iné odtlačky z oblasti okolo našej Galaxie do vzdialenosti 4000 miliárd svetelných rokov. No z väčších vzdialeností si nepodarí a treba získať odtlačok UFO oblak. Ale na to má začínajúci UFO ezoterik dostatok času.

Program likvidácie UFO odtlačkov cez detskú psychiku

Ako prvú sa musí ezoterik naučiť techniku likvidácie UFO odtlačkov. Neradi likvidujú UFO odtlačok osoby, ktoré odtlačok vlastnia od detstva a majú pocit, že je ich trvalou súčasťou. Ezoterik sa musí naučiť správať voči energeticko informačným odtlačkom ako mäsiar bez emócií. Prvá technika je technika uvedenia sa do detskej psychiky na základe spomienok a prepnutia neurónov do stavu dieťaťa na určitú dobu a v tomto prepnutí zaútočiť na UFO objekt. To stačí na jeho likvidáciu, ale nie na všetky UFO odtlačky.

Program likvidácie UFO odtlačkov cez UFO odtlačok stonožka

Veľmi úspešná likvidácia je cez UFO odtlačok stonožka, ktorý môže ezoterika sprevádzať počas celého života a prípadne ho po určitom čase vymeniť za iný UFO odtlačok stonožka. Ezoterik jednoducho prikáže UFO stonožke jednej alebo viacerým, aby doslova zožrali iné odtlačky. Radi to spravia.

Program likvidácie UFO odtlačkov cez odtlačok živého kohúta

Je to špecifická technika, kde ezoterik má kozmické, kabalistické a bunkové vedomie a napojí sa na živých kohútov, urobí si odtlačok a tento premostí na UFO odtlačok z kozmu. Toto prepojenie často pomôže zlikvidovať UFO odtlačok z kozmu. No nie vždy to funguje a likvidačné techniky treba navzájom kombinovať.

Program likvidácie UFO odtlačku cez živú osobu, ktorá to dokáže zlikvidovať

Existovali a aj dnes existujú jedinci, ktorí majú vyvinuté schopnosti likvidovať UFO odtlačky. Stačí sa na nich na diaľku napojiť a UFO odtlačok zlikvidujú ako mäsiar s motorovou pílou a bez emócií. Existuje aj iná podobná možnosť, ale zaváňa vysokým stupňom nemorálnosti, a preto ju nebudem uvádzať.

Program likvidácie UFO odtlačku cez magmatické záznamy

UFO odtlačky sa dajú vhodne likvidovať aj pomocou snových symbolických predstáv v polospánkovom stave. Zablokovaný stav zaspávania. K tomu presun hormonálnych žliaz v predstavách na iné miesto a napojenie na magma záznamy, ktoré majú v sebe uložené informácie o tom, čo ľudia realizovali. A pokiaľ už boli jedinci, ktorí dokázali likvidovať UFO odtlačky, tak tieto záznamy dobre likvidujú UFO odtlačky. Stačí tieto magma záznamy pritiahnuť a prepojiť na odtlačok UFO.

Program likvidácie UFO odtlačku cez pyramídu

Znovu veľmi úspešná technika likvidácie UFO odtlačkov a to predstavou pyramídy zo spomienok, alebo si ju vyrobiť, UFO odtlačok dostať do jej priestoru a tu UFO odtlačok zlikvidovať.

Program likvidácie UFO odtlačku cez žijúcich potkanov

Je to celkom účinná technika a prijateľne likviduje UFO odtlačky. Treba si to vyskúšať. Čo práve potkanov predurčuje na likvidáciu UFO odtlačkov, zostane asi tajomstvom. Hlavná vec, že to funguje.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.