Praktický nácvik veštectva a práci so základnými vešteckými pomôckami ako sú tarotové karty. Ide o 22 druhov základných tarotových kariet a ich prispôsobenie pre individualitu veštca. Tak isto ide o spoznanie iných variácií tarotových kariet, ktoré si vytvorili iní veštci.

Spoznať tarotové karty iných veštcov
Ezoterický veštec spozná a pracuje s tarotovými kartami iných veštcov. K tomu je k dispozícii Galéria tarotových kariet. Ezoterik si ich vytlačí, postupne sa oboznamuje čo najpodrobnejšie s každým druhom tarotových kariet a ukladá si ich do svojich spomienok. Cieľom je uložiť obrázky tarotových kariet do spomienok a vedieť si v pamäti vybaviť každú tarotovú kartu.

Spoznať základné tarotové karty
Ezoterik veštec sa podrobne venuje 22 základným tarotovým kartám a napríklad porovnáva ostatné druhy tarotových kariet so základnými tarotovými kartami. Cieľom je pamätať si možnosti rozdielov od základných 22 tarotových kariet.

Spraviť si kineziologický svalový test
Ezoterický veštec sa musí ako základ naučiť veštecký výkon cez svaly a svalové platničky. Keď sa pozerá na jed vo fľaši, musí mať pocit tuhnutia svalov a keď sa pozerá na jedlo, tak musí mať pocit uvoľnenia a jemného mykania svalov, ktoré sa môže prenášať na kyvadielko. Keď si ezoterik rozpráva samé klamstvá a výmysly, tak postupne musia jeho svaly tuhnúť. Keď si rozpráva čistú pravdu, tak svaly sa musia uvoľňovať. Až po tomto výcviku sa púšťa ezoterický veštec do systému tarotových kariet.

Ovládať sugeráciu chorobnosti a poškodenia organizmu
Ezoterický veštec prešiel rôznymi druhmi výcviku a minimálne sa musí vedieť koncentrovať do jednotlivých častí, orgánov a systémov tela. Ezoterik musí ovládať techniku ukľudňovania a stišovania. Musí ovládať autohypnotický stav a zablokovanie procesu zaspávania. Väčšina vešteckých výkonov sa robí v polospánkovom stave. Až potom sa púšťa do práce s tarotovými kartami.

Ovládať centrum fantázie
Ezoterický veštec prešiel výcvikom tvorenia obrázkov z bodiek, machúľ, oblakov a tieňov v nočnom lese, zo splnu mesiaca, z výparov nad stojatou vodou. Dokáže z nich formovať obrázky a pocity. Podobá sa to stavu mysle umelca. Až potom sa púšťa do práce s tarotovými kartami.

Uvedomiť si techniku náhodnosti ako základný systém pre veštenie s tarotovými kartami
Ezoterický veštec si musí zvyknúť, že základný princíp práce s tarotovými kartami je systém náhodného výberu. Napríklad pracuje s kockami, na ktorých sú bodky. Pracuje so systémom kociek, na ktorých sú fľaky a voľne ich hádže pred seba. Pracuje s kockami, na ktorých sú znaky a znovu ich voľne hádže. Pracuje s tarotovými kartami, ktoré voľne vyhadzuje okolo seba. Ezoterik postrihá tarotové karty na kúsky a voľne ich hádže pred seba.

Uvedomiť si techniky veštenia a myslenia na to, čo chce dosiahnuť alebo aké informácie chce získať
Ezoterický veštec dodržuje ako sa len dá systém náhodnosti a zároveň má vo vnútri mysle jasnú predstavu, čo chce dosiahnuť. Hovorí si : Nech má tarotové karty naladia do vešteckého stavu – a až potom zamieša tarotové karty a náhodne si jednu vyberie. Hovorí si v ďalšom prípade: Chcem sa napojiť na daného človeka a na daný objekt. Zase zamieša tarotové karty a náhodne vyberie tú tarotovú kartu, ktorá ho na objekt napojí.

Uvedomiť si systém úpravy základných tarotových kariet pre každý druh vešteckého výkonu
Ezoterický veštec si uvedomuje, že základný tarot vytvorila jedna veštecky nadaná osoba pre seba a je potrebné si tarotové karty upraviť na svoju individualitu, no so zachovaním toho, čo poskytujú základné tarotové karty. Ezoterik si uvedomuje, že individuálne upravené tarotové karty sú komerčne z dôvodu predaja upravené do umeleckej podoby a to nie je to najvhodnejšie riešenie pre ezoterického veštca. Keď si veštec upraví tarotové karty pre seba, tak budú skôr vypadať ako tarotové karty počarbané deťmi v materskej škôlke. A to sú tie pravé tarotové karty. Tak isto nestačí si iba upraviť špeciálne základné tarotové karty pre svoju individualitu, ale pri konkrétnom vešteckom výkone ich neustále upravovať a to hlavne prekrývaním, otáčaním, posúvaním a ukladaním prstov. Ezoterik si vždy pri každom vešteckom výkone upravuje tarotové karty jedinečne na tento veštecký výkon.

Uvedomiť si schopnosť mentálneho veštectva v predstavách
Ezoterický veštec prejde dlhoročným vešteckým výcvikom a nakoniec celý veštecký výkon robí vo svojej hlave, vo svojich spomienkach za pomoci mozočku v zadnej časti hlavy.

Tarotová karta musí obsahovať prvky, aby vás uvádzala do vešteckého stavu
Ezoterik si nahodí základný veštecký stav a to je stav skľudnenia a utíšenia. Čiastočne je to stav autohypnotického zastavenia zaspávania. K tomu sugeratívne uverenie chorobnosti, kde sa len dá. V tomto stave spraví do tarotových kariet drobné zásahy ceruzkami v podobe čiar alebo farebného doplnenia čierno bieleho základu tarotových kariet.

Tarotové karty umožňujú uviesť do stavu sugeratívnej schizofrénie
Ezoterik sa uvedie do koncentrácie do mozočku v zadnej časti hlavy a stredného mozgu v strede hlavy. Zároveň sa odosobní a naučí sa cítiť ako iná osoba, zviera, objekt, spomienky vo svete mŕtvych alebo organický život v kozme. V tomto stave spraví do tarotových kariet drobné zásahy ceruzkami v podobe čiar alebo farebného doplnenia čierno bieleho základu tarotových kariet.

Tarotové karty umožňujú uviesť do stavu klinickej smrti
Ezoterik sa cvičením uvedie do stavu sugerácie raných štádií klinickej smrti. V tomto stave spraví do tarotových kariet drobné zásahy ceruzkami v podobe čiar alebo farebného doplnenia čierno bieleho základu tarotových kariet.

Tarotové karty by mali umožňovať uviesť sa do kozmického vedomia
Ezoterik si okolo ganglií nahodí kozmické vedomie. V tomto stave spraví do tarotových kariet drobné zásahy ceruzkami v podobe čiar alebo farebného doplnenia čierno bieleho základu tarotových kariet.

Tarotové karty by mali umožňovať presunúť veštecký výkon do ktorejkoľvek časti tela
Ezoterik sa postupne koncentruje do ktorejkoľvek časti tela, orgánu alebo systému tela ako sú nervové dráhy, krvné riečište, lymfatické riečište. V tomto stave spraví do tarotových kariet drobné zásahy ceruzkami v podobe čiar alebo farebného doplnenia čierno bieleho základu tarotových kariet.

Tarotová karta vás musí udržať vo vešteckom stave
Dobre individuálna tarotová karta veštecky ladeného ezoterika trvalo počas vešteckého výkonu drží ezoterika vo vešteckom stave. Individuálne upravené tarotové karty to dokážu lepšie ako karty klasického tarotu alebo tarotové karty, ktoré upravila iná osoba pre svoje účely. No ezoterik vie, že aj vlastne tarotové karty treba neustále pri každom vešteckom výkone upravovať, no nebude to robiť pomocou kreslenia alebo farbenia samotných vlastných tarotových kariet, ale bude to robiť pomocou optimálnej pozície tarotových kariet pred sebou. Tak isto je možné vlastné tarotové karty prekrývať navzájom alebo na tarotové karty klásť vlastné prsty. Nad tarotovou kartou sa môže používať aj kyvadlo.

Tarotová karta vás musí prepájať na dané miesto a daný objekt
Veštecký ezoterik sa napojí na seba a na objekt alebo miesto, ktoré chce ošetrovať. Náhodne si na to vyberie niektoré tarotové karty, pred sebou si ich špeciálne poukladá a prípadne prekryje navzájom, položí na karty vhodné predmety alebo iba vlastné prsty.

Tarotová karta zapája do veštectva všetky zmysly. Tarotová karta prepája techniku veštenia z bodov. Tarotová karta prepája techniky veštenia z fľakov. Tarotová karta prepája techniky veštenia z postavičky človeka. Tarotová karta prepája techniky veštenia s kyvadlom. Tarotová karta prepája techniky veštenia z magmatických polí. Tarotová karta prepája techniky veštenia z tvaru objektu.

Tarotová karta prepája techniky veštenia pomocou hviezd
Ezoterik veštec ovláda kozmické vedomie a psychicky sa dokáže presunúť do čiernej diery v centre našej Galaxie. V tomto stave vhodne upraví vlastné tarotové karty. Pokiaľ veštíte cez čiernu dieru, tak tá má vlastnosť v sebe udržať iba to, čo je pravdivé a skutočne existuje alebo sa udialo.

Tarotová karta prepája techniky vibrovania membrán v tele
Pokiaľ chce ezoterik veštecky ošetriť bunkové systémy v organickom živote, tak potrebuje na to rezonancie v membránach tela a 10 % koncentráciu z celkovej koncentrácie počas vešteckého výkonu do mozočku. V tomto stave spraví do tarotových kariet drobné zásahy ceruzkami v podobe čiar alebo farebného doplnenia čierno bieleho základu tarotových kariet.

Tarotová karta prepája techniky veštenia zdravia. Tarotová karta prepája techniky veštenia psychického vedomia. Tarotová karta prepája techniky veštenia od momentu počatia. Tarotová karta prepája techniky veštenia možných nepríjemností. Tarotová karta prepája techniky veštenia úspešnosti iných jedincov. Tarotová karta prepája všetky používane symboly na tarotových kartách.

Tarotové karty obsahujú systém prepájania a overovania toho, čo veštec vníma vešteckými zmyslami
Problémom ezoterického veštca je overovanie vlastných vešteckých výkonov a to z dôvodu, aby stúpla dôveryhodnosť vešteckého výkonu. A preto sa ezoterik naučí robiť veštecky výkon cez tarotové karty v určitom stupni bolesti, alebo minimálne pri vešteckom výkone zatína zuby, alebo zámerne má nohy alebo ruky v bolestivej pozícii a podobne. Tento stav veštectva a bolesti dovoľuje lepšie vnímať realitu.

Tarotové karty obsahujú prítomnosť bielych anjelských sfér z detstva, ktoré dostáva skoro každá osoba v 4. roku života
Je tu podmienka, aby si veštec zistil, aké odtlačky anjelských sfér, ktoré vytvorili detskí dyslektici, má pri sebe z detstva. Pokiaľ je to biela anjelská línia v hustote priezračnej, bielej, zlatej, diamantovej alebo pulzačnej, tak sa uvedie do stavu komunikácie s anjelskými sférami a v tomto stave spraví do tarotových kariet drobné zásahy ceruzkami v podobe čiar alebo farebného doplnenia čierno bieleho základu tarotových kariet.

Uvedomiť si nutnosť prechodu do veštenia z mozočku, ktoré vyhovuje pre praktizovanie astrológie
Nakoniec by mali vlastné tarotové karty perspektívne obsahovať vlastné zásahy do tarotových kariet s tým, že si čítate alebo študujete astrologické spisy alebo knižky o používaní astrológie.

Pridaj komentár